Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 10

Informace pro budoucí žáky prvních tříd

21.08.2023

Zahájení školního roku 2023/2024:

 • v PONDĚLÍ  4. ZÁŘÍ 2023 v 8.00 hodin na Pohankově.
 • první den pobudou děti ve škole pouze 1 hodinu, tj. do 8.45 hodin
 • v další dny se bude výuka postupně prodlužovat – informace na první třídní schůzce
 • od 1. dne je možnost školního stravování dětí – viz informace o stravování
 • rovněž od počátku je možný pobyt Vašich dětí ve školní družině – viz  informace o ŠD
 • první třídní schůzky budou 4. 9. 2023 v 17.00 hodin ve škole na Pohankově

Důležité kontakty:

 • ředitel školy:  Mgr. Stanislav Holubář,  budova Holzova 1,
  • tel.: 544210097  
  • e-mail – zsholzova@zsholzova.cz
 • statutární zástupce ředitele: Mgr. Lenka Hrubá, budova Holzova 1,
  • tel: 544210097    
  • e-mail – lenka.hruba@zsholzova.cz 
 • zástupce ředitele pro 1.-5. třídy: Mgr. Martin Nečas, budova Pohankova, 
  • tel.: 544211420    
  • e-mail – zspohankova@volny.cz , martin.necas@zsholzova.cz 

 


Několik informací, co žáci dostanou a co si připraví:

 1. dostanou ve škole:
 • stíratelnou tabulku Mája
 • tužku č. 2
 • pastelky
 • lepidlo
 • nůžky s krytem
 • ořezávátko

                  učebnice a sešity:

 • Živá abeceda
 • Slabikář
 • Zdokonalujeme čtení
 • sada tří písanek (navazují na čtení)
 • Moje první psaní (uvolňovací cviky)
 • Prvouka (pracovní sešit)
 • Matematika - tři díly 
 • sada písmen (skládací abeceda)
 • sada tečky + čísla (pomůcky do matematiky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tyto pomůcky budou nakoupeny hromadně prostřednictvím školy, žákům prvních tříd jsou poskytovány bezplatně základní  školní potřeby v hodnotě 500 Kč na žáka za jeden školní rok.                                                                                                                          Další potřebné pomůcky budete pořizovat postupně po domluvě s třídní učitelkou v průběhu školního roku.            

2. co by měl mít připraveno žák 1. třídy od počátku:

 • aktovku, pouzdro
 • prostírku, láhev na čaj (plastovou) 
 • cvičební úbor (tričko, trenýrky, sportovní obuv s bílou podrážkou)
 • převlečení do Vv a Pč
 • papírové kapesníky

VŠE, CO JDE, PODEPSAT

Informace o školní družině na šk. rok 2023/24

01.08.2023

Informace o školní družině (ŠD), budova Pohankova

Provoz školní družiny ve školním roce, tj. od 4.9.2023 do 28.6.2024:

 • pondělí – pátek   6.00 – 17.00  hodin

Zápis do ŠD pro školní rok 2023/2024 ve středu 30.8. 2023  od 9.00 do 17.00 hod ve školní jídelně Holzova 1.

Přijímání do školní družiny probíhá podle kritérií platných pro základní školy v Líšni (více na stránkách školy).

Poplatek za ŠD, stanovený ÚMČ Brno-Líšeň, činí :

 • 250,- Kč měsíčně (v odůvodněných případech mohou rodiče požádat ředitele školy o prominutí platby).
 • Poplatek se platí pololetně (1250,- Kč), nebo na celý školní rok (2500,-Kč) převodním příkazem z Vašeho účtu na účet ŠD – čís. 131938621/0100, variabilní symbol bude předán při zápisu

Pro pobyt dětí v ŠD je vhodné dát dětem převlečení na zahradu, nejlépe v plátěném pytlíku vše důkladně podepsané !!!

Vedoucí vychovatelka: Jana Šmedková, tel. 544211420

Informace ke stravování ve školním roce 2023/2024

01.07.2023

Přihlašování ke stravování:

28. 8. 2023  9.00 - 17.00 hod.

29. 8. 2023  9.00 - 12.00 hod

30. 8. 2023  9.00 - 17.00 hod

31. 8. 2023  9.00 - 12.00 hod 

Výdej obědů:

 • pro žáky  1. -  3. tříd a školní družinu se provádí ve výdejně stravy na Pohankově ulici (bez výběru z jídelního lístku oběd č. 1)
 • pro žáky 4. - 9. tříd je výdej stravy v jídelně budovy Holzova

Placení:

 • bezhotovostně formou trvalých příkazů – zálohově, vyúčtování přeplatků 1x ročně, zpravidla po skončení školního roku.
 • Platbu nelze provádět složenkou nebo v hotovosti !!!

Přihlášky:

 • osobně v kanceláři  stravenkářky pí Holoubkové (v jídelně školy na Holzově ulici).
 • Po předchozí telefonické domluvě možno kdykoliv.

Kontakt na stravenkářku:

 • pí   Marcela Holoubková - tel.  544231208

                          

Vedoucí školní jídelny:

 • pí  Lenka Pávková - tel.  544211256, 733531870   
   

Letní prázdniny

30.06.2023

Přejeme Vám krásné, pohodové léto plné odpočinku a nových zážitků.

Úřední dny během letních prázdnin jsou každou středu 10 - 12 hodin.

V září se na všechny těšíme.

 

 

Přírodovědná exkurze 2023

21.06.2023

V pondělí 19. 6. a v úterý 20. 6. se žáci 7. ročníku vydali na přírodovědnou exkurzi do Mariánského údolí. Zkoumali přírodu kolem sebe z pohledu botaniky i zoologie. Lovili, pozorovali a určovali různé vodní i suchozemské bezobratlé. Ulovili hned několik druhů žab, dále slepýše křehkého, užovku obojkovou. Prohlíželi si želvu bahenní a ryby, které žijí v místních rybnících. Také poslouchali a pozorovali pomocí dalekohledů ptactvo, které kolem létalo. Na závěr si nasbírali a určovali rostliny, které rostou kousek od školy. Během exkurze si vyzkoušeli různé metody určovaní pomocí určovacích klíčů, ale také určovacích digitálních aplikací. Celá exkurze tak shrnula celoroční učivo, které si mohli propojit s ekosystémy v místech, která znají.

Fotogalerie

 

Jazyková animace v německém jazyce

05.06.2023

V pátek 2.6. k nám do školy zavítala jazyková animátorka, která si připravila pro žáky 6. ročníku jazykovou animaci. Tato metoda zábavným způsobem přibližuje základy cizího jazyka nebo prohlubuje již získané znalosti. Cílem je přiblížit žákům hravou formou jazyk i kulturu sousední země. Německý jazyk je na naší škole zařazen do výuky od 7. ročníku. Do programu se zapojili i žáci 6. A,B a C. Pomocí animace se seznámili s němčinou a mohou se tak více těšit na nový předmět, který bude v jejich rozvrhu od září dalšího školního roku. Žáci 7 se různými aktivitami a komunikací přesvědčili o své znalosti německých slov, která se v českém jazyce zakotvila. Konstruktivně debatovali o možnostech využití němčiny v osobním životě i zaměstnání. Česko-německé jazykové animace pořádá organizace Tandem. Za tým vyučujících NJ Mitášová

Fotogalerie

 

"Oživ obraz" s 9.A

05.06.2023

V úterý 30.května se 9.A vydala do galerie na Špilberku. Ale pouze u toho nezůstalo. Pokračovali jsme do kina Scala, kde žáci pod vedením lektorů vybrané obrazy z galerie oživili pomocí ploškové animace. Výukový program Oživ obraz! tak do puntíku splnil, co jsme od něj očekávali. Odcházeli jsme obohacení novými zážitky, načichlí uměním a s radostí ze společně stráveného času. 

Fotogalerie

 

Exkurze Vídeň 12.5.

05.06.2023

Naši osmáci si užili páteční Vídeň. Dopoledne obdivovali nejvýznamnější památky v samém centru metropole a odpoledne si užili v úžasném Domu moře.

Fotogalerie

 

Projektové dopoledne "Řekni drogám NE"

04.06.2023

Může vzniknout závislost na omamné látce i při příležitostném užívání?

Patří mezi drogy i energy drinky a káva?

Která droga obsahuje nejvíce nikotinu?

Co všechno může člověk způsobit pod vlivem návykových látek?

Nejen na tyto otázky získali žáci 7.tříd odpovědi v rámci projektového dopoledne, které se uskutečnilo na naší škole dne 26.5.2023, které bylo zaměřené na prevenci užívání návykových látek.

Žáci plnili na 6 stanovištích různé úkoly, v rámci kterých zjistili mnoho nových, zajímavých a často i překvapujících informací. Součástí projektu bylo i setkání se záchranáři, se kterými se naučili dávat masáž srdce či poskytnout první pomoc při předávkování. S našimi vyučujícími si např. zkusili sehrát scénku, jak účinně odmítnout drogu, ať už ji nám bude nabízet kamarád nebo cizí člověk na ulici. V kreativní části si zase naplňovali balíček od cigaret vhodnějšími předměty, než jsou právě cigarety. V chemické laboratoři na to navázali rozborem alkoholu a cigaret, včetně dopadu těchto látek na zdraví. Součástí byly i různé soutěže a kvízy, práce se slepou mapou apod. Celkově nás velmi těšil zájem žáků a jejich zapálení do projektu. Pracovali s nadšením a odnesli si nové společné zážitky a informace.

Fotogalerie

 

Škola v přírodě 1.A a 1.B

02.06.2023

Severomoravská chata Jeseníky (22.5.- 26.5.2023)

Třídy mravenců (1.A) a čmeldů  (1.B ) vyrazily na školu v přírodě do Jeseníků.

Čekalo je tady velké dobrodružství. Motýl Emanuel s Makovou panenkou jim připravili lektvar - zmenšovací. Po jeho ochutnání se školáci zmenšili na velikost hmyzu. Od jeho vypití měli velký úkol-získat ingredience na zvětšovací lektvar, naučit se znát přírodu, hmyz v okolí. Navštívil nás i brouk Pytlík, Ferda Mravenec s Beruškou, Čmelda a Brumla.

Každý večer někdo z hmyzích kamarádů přinesl dětem drobný dárek a ingredienci do lektvaru. Bylo to za splněné úkoly dne - rozcvička, hledání brouků, stavba mraveniště, noční cesta za můrou, odlévání sádrového kachle, broučí olympiáda, psaní deníku, úklid pokoje…….

Vše se vydařilo, počasí nám přálo, lektvar jsme namíchali, děti se zvětšily. Domů jsme se vrátili plni nových zážitků, vědomostí, přátelství.

Těšíme se na další společnou akci.

mravenečci, čmeldové, Š. P.

Fotogalerie

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 10