Prohlášení o zajištění souladu s GDPR

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zveřejňujeme Prohlášení o zajištění souladu s GDPR. Součástí tohoto prohlášení jsou i kontaktní údaje na správce osobních údajů i na tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce OÚ
Název právnické osoby dle Zřizovací listiny Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace
Adresa sídla právnické osoby Holzova 1, Brno, 628 00
Telefonické spojení 544 210 097
Oficiální e-mail právnické osoby zsholzova@zsholzova.cz
ID datové schránky svnmjxv
Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu) Mgr. Stanislav Holubář

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Název právnické osoby (je-li pověřencem právnická osoba), IČ J. K. accounting s.r.o., IČ: 02734168
Adresa sídla právnické osoby Hybešova 726/42, 602 00 Brno
Telefonické spojení pověřence 725 654 319
Oficiální e-mail pověřence gdpr@jkaccounting.cz
ID datové schránky mqhehgz
Titul, jméno, příjmení pověřence Petra Peschelová