Projekty

Šablony II OP VVV

Základní škola Holzova je zapojena v projektu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

reg.č.projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013964                                                                                                                                                                                              název projektu:  Podpora vzdělávání na ZŠ Holzova II                                                                                                                                                                                              realizace projektu:  1.8.2019 – 31.7.2021

zaměření projektu:

  • školní speciální pedagog 
  • školní kariérový poradce
  • využití ICT ve vzdělávání
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny
  • školní asistent
  • vzdělávání pedagogických pracovníků

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________