Projekty

Šablony III OP VVV

Základní škola Holzova je zapojena v projektu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 reg.č.projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020466                                                                                                                                                                                                 název projektu:  Podpora vzdělávání na ZŠ Holzova III                                                                                                                                                                                               realizace projektu:  1.8.2021 – 30.6.2023

zaměření projektu:

  • školní speciální pedagog 
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny

Šablony II OP VVV

Základní škola Holzova je zapojena v projektu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

reg.č.projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013964                                                                                                                                                                                              název projektu:  Podpora vzdělávání na ZŠ Holzova II                                                                                                                                                                                              realizace projektu:  1.8.2019 – 31.7.2021

zaměření projektu:

  • školní speciální pedagog 
  • školní kariérový poradce
  • využití ICT ve vzdělávání
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny
  • školní asistent
  • vzdělávání pedagogických pracovníků

 


Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání
a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

 


Projekt – tradiční venkovní hry 

Jak často v dnešní době vidíme na ulici děti, jak si hrají? Stává se to málokdy, děti bohužel tráví mnoho času hraním počítačových her. Aby poznaly, že volné chvíle se dají trávit i jiným způsobem, zapojila se ZŠ Holzova do programu Erasmus+, jehož obecným cílem je zejména podpora mládeže, vzdělání a sportu.  

V projektu s názvem Tradiční venkovní hry naše škola spolupracuje s partnerskými školami z Turecka a  Itálie. Projekt je určen pro děti od 10 do 13 let a neměl by dětem přinést pouze zábavu, ale rozvíjet také jejich fyzické schopnosti, sociální vztahy, hodnoty a řadu dovedností. Projekt zahrnuje rovněž výjezdy žáků z partnerských škol, a proto povede ke zlepšení komunikačních dovedností v angličtině a k poznání jiných kultur.  

V současné době děti pracují na vytvoření loga projektu, následovat bude příprava herních koutků a organizace dnů her pro veřejnost. K rozvoji praktických počítačových dovedností dětí přispěje tvorba letáků o cílech projektu, sepsání Knihy aktivit, natočení příspěvku na YouTube s videi z uskutečněných akcí a spolupráce na projektové webové stránce. 

Přestože je řada aktivit kvůli epidemii koronaviru posunuta na začátek roku 2021, věříme, že se nám podaří uskutečnit všechny části projektu a děti neztratí příležitost k získání mnoha nových dovedností a zážitků. 

Na video k projektu se můžete podívat po kliknutí na tento odkaz:https://www.renderforest.com/watch-38575097.

Pozn.: Překlad textu do anglického jazyka neleznete v souboru níže.