Projekty

Digitalizujeme školu - realizace investice Národního plánu obnovy

Komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 • k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia,
 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti),
 • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Operační program Jan Amos Komenský - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Programové období 2021 – 2027
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005421, 1. 7. 2023 - 31. 12. 2025 

 • školní speciální pedagog ZŠ
 • školní psycholog ZŠ
 • kariérový poradce ZŠ
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

Více informací o projektu zde.


Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“ 


Šablony III OP VVV

Základní škola Holzova je zapojena v projektu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 reg.č.projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020466                                                                                                                                                                                                 název projektu:  Podpora vzdělávání na ZŠ Holzova III                                                                                                                                                                                               realizace projektu:  1.8.2021 – 30.6.2023

zaměření projektu:

 • školní speciální pedagog 
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • projektové dny

Šablony II OP VVV

Základní škola Holzova je zapojena v projektu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

reg.č.projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013964                                                                                                                                                                                              název projektu:  Podpora vzdělávání na ZŠ Holzova II                                                                                                                                                                                              realizace projektu:  1.8.2019 – 31.7.2021

zaměření projektu:

 • školní speciální pedagog 
 • školní kariérový poradce
 • využití ICT ve vzdělávání
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • projektové dny
 • školní asistent
 • vzdělávání pedagogických pracovníků

 


Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání
a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

 


Projekt – tradiční venkovní hry 

Jak často v dnešní době vidíme na ulici děti, jak si hrají? Stává se to málokdy, děti bohužel tráví mnoho času hraním počítačových her. Aby poznaly, že volné chvíle se dají trávit i jiným způsobem, zapojila se ZŠ Holzova do programu Erasmus+, jehož obecným cílem je zejména podpora mládeže, vzdělání a sportu.  

V projektu s názvem Tradiční venkovní hry naše škola spolupracuje s partnerskými školami z Turecka a  Itálie. Projekt je určen pro děti od 10 do 13 let a neměl by dětem přinést pouze zábavu, ale rozvíjet také jejich fyzické schopnosti, sociální vztahy, hodnoty a řadu dovedností. Projekt zahrnuje rovněž výjezdy žáků z partnerských škol, a proto povede ke zlepšení komunikačních dovedností v angličtině a k poznání jiných kultur.  

V současné době děti pracují na vytvoření loga projektu, následovat bude příprava herních koutků a organizace dnů her pro veřejnost. K rozvoji praktických počítačových dovedností dětí přispěje tvorba letáků o cílech projektu, sepsání Knihy aktivit, natočení příspěvku na YouTube s videi z uskutečněných akcí a spolupráce na projektové webové stránce. 

Přestože je řada aktivit kvůli epidemii koronaviru posunuta na začátek roku 2021, věříme, že se nám podaří uskutečnit všechny části projektu a děti neztratí příležitost k získání mnoha nových dovedností a zážitků. 

Na video k projektu se můžete podívat po kliknutí na tento odkaz:https://www.renderforest.com/watch-38575097.

e-Booklet projektu:
https://www.storyjumper.com/book/read/150092591

e-Kniha projektu: Pozvánka k venkovním hrám

Outdoor Activity Book:https://www.storyjumper.com/book/read/147966591/63d19a94b990b

Pozn.: Překlad textu do anglického jazyka neleznete v souboru níže.

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.