Aktuální dění ve škole

1 ... 5 6 7 8 9 ... 13

Náš ředitel na MŠMT

12.06.2019

Mgr. Stanislav Holubář se ve středu 12. 6. 2019 zúčastnil důležitého pracovního jednání vybraných odborníků z praxe na MŠMT v Praze na pozvání ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Ing. Roberta Plagy, Ph.D., a to na základě doporučení české školní inspekce. Přínosného a konstruktivního jednání na téma RVP a ŠVP se za účasti pana ministra, pana ústředního školního inspektora a několika dalších odborníků z oblasti školství zúčastnilo celkem pět ředitelek a ředitelů základních škol z celé České republiky. Je to významné ocenění kvality školy a práce.

Fotogalerie

 

Zahradní slavnost

05.06.2019

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Zahradní slavnost, která se uskuteční na dvoře ZŠ Holzova 1, ve čtvrtek 6. června 2019 od 18.00 hodin. Na slavnosti vystoupí školní pěvecké sbory.

Běh líšeňských škol

15.05.2019

Ve čtvrtek 16. května se v líšeňské rokli konal již tradiční Běh líšeňských škol. Reprezentanti školy ze všech ročníků se snažili o co nejlepší výkony. Pochválit je zapotřebí především ty z nižších ročníků. Za účast i za případná skvělá umístění. Jsou to:

Kristýnka Musilová z 1.B – 3. místo v kategorii 1. tříd Zuzka Králová ze 3.C – 2. místo v kategorii 2. a 3. tříd Vojtěch Šachl ze 4.C – 1. místo v kategorii 4. – 5. tříd Tomáš Surka z. 5.A – 3. místo v kategorii 4. – 5. tříd

Fotogalerie

 

Vesmírné dobrodružství – škola v přírodě 3.A, 3.B

12.05.2019

Třeťáci v lese na Kuklíku našli rozbitou raketu a potkali Marťánka Blika. Během celého týdne Blika učili, jak se má správně starat o svou planetku. Týdenní program byl ekologicky zaměřen.

Fotogalerie

 

Planeta Země 3000 – Kolumbie

09.05.2019

V pátek 10. května se žáci 7.A a 8.A vydali do tajemné Kolumbie. V rámci projektu Planeta Země 3000 proběhlo v Brně v kině Skala zajímavé promítání sestavené z autentických záběrů cestovatele a dobrodruha Adama Lelka.

Zážitkový přírodovědný program

06.05.2019

Třídy 5.A a 5.C navštívily v pátek 7. května výukové programy na Lipce. Děti z „áčka“ si v programu „Pohroma na rybníku“ vyzkoušely práci detektivů a hledaly viníka znečištění rybníku. Posléze v místním rybníčku lovily vodní živočichy a pod mikroskopem je zkoumaly. Děti z 5.C si mezitím vyráběly šperk z vlny. 28. 5. si programy vymění.

Seznam přijatých prvňáčků

05.05.2019

Vážení rodiče, v příloze naleznete seznam dětí přijatých do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2019/2020 pod přiřazenými registračními čísly.

DoTicha – Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů

03.05.2019

Ve čtvrtek 4. dubna se školní pěvecký sbor DoTicha zúčastnil soutěžní Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů Jihomoravského kraje. Konkurence byla veliká, soutěže se zúčastnilo asi 12 sborů z Brna a okolí, přesto se našemu sboru podařilo vybojovat stříbrné pásmo. K tomu ještě naši klavíristé, Jeník Humpolíček a Jakub Rott, získali speciální ocenění za vynikající klavírní korepetici. Tohoto ocenění si obzvlášť považujeme, protože porotci soutěže vyzdvihli to, že sbor DoTicha byl jediným sborem, který neměl dospělého korepetitora, o veškerý hudební doprovod se postarali sami členové sboru. Členům sboru gratulujeme k vynikajícímu výsledku a přejeme jim hodně úspěchů v další činnosti.

Fotogalerie

 

Tajemná skříň doktora Stravy

29.04.2019

V úterý 30. dubna přišly do tříd 3.D a 3.C lektorky z Rezekvítku. Tématem programu, který měly pro děti nachystaný, byla výživa člověka, její složky a jejich obsah v běžně používaných potravinách. Společně s dětmi „uklidili“ ve skříni doktora Stravy, roztřídili správně všechny potraviny a zároveň si zahráli několik her. Třeťákům se program výtečně hodil do učiva prvouky, kde právě probírali lidské tělo a jeho funkce.

Autorské čtení s Alexandrou Bradávkovou

25.04.2019

Za dětmi do 3.A a 3.B přišla autorka knížky Ledňáčci a jejich kamarádi. Tuto knihu děti dostaly po návštěvě divadelního představení Kocour v botách v rámci projektu autorky knihy. Knížka je velmi pěkná, třeťáci ji mají jako společnou četbu. Po autorském čtení děti dostaly ještě jeden úkol – napsat krátký příběh ve třech větách a zaslat ho autorce. Ta připravuje knihu těchto krátkých příběhů. Bližší informace můžete najít na http://www.sandras.cz/?cube=galerie&c2=367 .

Fotogalerie

 
1 ... 5 6 7 8 9 ... 13