Aktuální dění ve škole

1 ... 5 6 7 8 9 ... 19

Dějepisná olympiáda

08.12.2020

Dne 26. 11. se uskutečnilo on-line školní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd na téma „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“.

Z 16 účastníků do městského kola postupují – Kryštof Cikrle z 9. A (1. místo), Lukáš Kučera z 9. B a Adéla Hanáková z 8. C (2. místo) a Emílie Fadrná z 8. C (3. místo).

Postupujícím blahopřejeme!

Výtvarná výchova 4.C při distanční výuce

02.12.2020

Žáci 4.C v rámci výtvarné výchovy vytvářeli během distanční výuky krásné dárky pro neznámé babičky a dědečky z Domova pro seniory Věstonická a společně je přišli svými dárky odbarovat a potěšit v pátek 20. listopadu.

Fotogalerie

 

Projekt – tradiční venkovní hry

23.11.2020

Jak často v dnešní době vidíme na ulici děti, jak si hrají? Stává se to málokdy, děti bohužel tráví mnoho času hraním počítačových her. Aby poznaly, že volné chvíle se dají trávit i jiným způsobem, zapojila se ZŠ Holzova do programu Erasmus+, jehož obecným cílem je zejména podpora mládeže, vzdělání a sportu.

V projektu s názvem Tradiční venkovní hry naše škola spolupracuje s partnerskými školami z Turecka a Itálie. Projekt je určen pro děti od 10 do 13 let a neměl by dětem přinést pouze zábavu, ale rozvíjet také jejich fyzické schopnosti, sociální vztahy, hodnoty a řadu dovedností. Projekt zahrnuje rovněž výjezdy žáků z partnerských škol, a proto povede ke zlepšení komunikačních dovedností v angličtině a k poznání jiných kultur.

V současné době děti pracují na vytvoření loga projektu, následovat bude příprava herních koutků a organizace dnů her pro veřejnost. K rozvoji praktických počítačových dovedností dětí přispěje tvorba letáků o cílech projektu, sepsání Knihy aktivit, natočení příspěvku na YouTube s videi z uskutečněných akcí a spolupráce na projektové webové stránce.

Přestože je řada aktivit kvůli epidemii koronaviru posunuta na začátek roku 2021, věříme, že se nám podaří uskutečnit všechny části projektu a děti neztratí příležitost k získání mnoha nových dovedností a zážitků.

Na video k projektu se můžete podívat po kliknutí na tento odkaz:https://www.renderforest.com/watch-38575097.

Pozn.: Překlad textu do anglického jazyka neleznete v souboru níže.

 

 

Fotogalerie

 

Vyhlášení fotografické soutěže pro žáky 1. - 9. ročníku.

14.11.2020

Žákovská rada vyhlašuje fotografickou soutěž!

"Obrázky všedního dne"

(nejen) pro všechny žáky 1. – 9. ročníku

 

Zachycení zajímavých i běžných míst, přírody, města, lidí, zvířat, prostě čehokoli, co vás zaujme.

Vítěz každé kategorie získá věcnou odměnu.

 

5 kategorií:

a) 1. – 3. třída

b) 4. – 5. třída

c) 6. – 7. třída

d) 8. – 9. třída

e) Učitelé a další zaměstnanci školy

 

Porota složená z členů žákovské rady a 2 učitelů vybere v každé kategorii nejlepší fotku.

 

Podmínky účasti:

- Každý účastník zašle do soutěže jednu fotku.

- Fotka může být samostatná nebo může mít formu koláže, případně fotopříběhu (musí ale být možné vytisknout ji na jeden papír A4)

- Formát .jpg

- Vyšší rozlišení (technicky kvalitní fotka) – pozor, některé e-mailové schránky mívají omezenou kapacitu kolem 3,5 MB.

- Každá fotografie (soubor) bude pojmenována jménem autora a třídou, do které chodí, a „uměleckým“ názvem fotky (např. Nováková, 5.A, Krajina v dešti)

- Posílání fotek do 6. 12. 2020, vyhodnocení v týdnu před Vánocemi

- Fotky zasílejte na adresu veronika.pilatova@zsholzova.cz

 

Podmínky hodnocení:

 

- Atmosféra fotky, schopnost působit na city

- Originalita snímku

- Kompozice, rozvržení snímku

- Kvalita fotky

Ošetřovné dítěte do 10 let v době distanční výuky

06.11.2020

Nový formulář - Žádost o ošetřovné -  lze vyplnit pouze interaktivně prostřednictvím portálu správy sociálního zabezpečení. Odkaz na formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 

 

Informace k absolventským pracím

11.10.2020

Veškeré aktuální informace k absolventským pracím žáků 9. ročníku pro rok 2020/2021 naleznete na našich webových stránkách v sekci Škola a výuka ⇒ Absolventská práce.

Nařízení mimořádného opatření KHSJM

01.10.2020

Ke stažení zde:

https://zsholzova.cz/doc_download/khsjm-55359-2020-bm-prav-2010122309.pdf

 

Školní psycholog

17.09.2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že v naší škole rozšiřujeme služby Školního poradenského pracoviště. Nově do našeho týmu odborníků přichází školní psycholožka, která bude ve škole bezplatně poskytovat služby žákům i jejich zákonným zástupcům. Zasíláme Vám informaci o dílčích činnostech školního psychologa, které jsou vymezeny vyhláškou č. 197/2016 Sb. a současně "Informovaný souhlas", který je nutný pro to, aby školní psycholog mohl ve škole bez obtíží působit. Prosíme o jeho vyplnění a následné navrácení po Vašem dítěti zpět do školy. V případě dotazů ohledně činnosti školního psychologa se neváhejte emailem obrátit přímo na naši školní psycholožku (veronika.pilatova@zsholzova.cz).

 

Manuál k distanční výuce

15.09.2020

Manuál k distanční výuce ke stažení zde:

https://zsholzova.cz/doc_download/manual-distancni-vyuka-2009123217.pdf

 

 

 

Hodnocení II. pololetí

12.06.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás tímto informujeme o způsobu uzavření klasifikace na vysvědčení za toto období.

Všichni žáci školy obdrží v úterý 30. 6. 2020 vysvědčení, kde budou všechny předměty klasifikovány známkou.

Klasifikace bude provedena

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, 

především však velmi citlivě s ohledem na specifické podmínky každého žáka.

O přesném způsobu předávání vysvědčení Vás budeme informovat vzhledem k očekávanému pokynu z MŠMT.

Zapůjčené učebnice si žáci (kromě žáků, kteří ze školy odcházejí) tentokrát ponechají, jejich výměnu provedeme podle potřeby začátkem příštího školního roku.

 

                                                                           Vaše vedení školy

 

1 ... 5 6 7 8 9 ... 19