Aktuální dění ve škole

1 ... 5 6 7 8 9 ... 16

Burza SŠ

15.11.2019

11. 11. 2019 proběhla v prostorách jídelny ZŠ Holzova tradiční Burza SŠ pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd.

Akce se zúčastnilo 25 zástupců různých typů středních škol –  odborná učiliště, praktické  školy, střední odborné školy, průmyslové školy, obchodní akademie a umělecké školy i gymnázia.

Nabídka byla pestrá a inspirující, účast dětí i rodičů velká.

Tak přejeme šťastnou volbu!!

Halloweenská cesta za pokladem

14.11.2019

Pokud někdo zavítal poslední říjnový den na ZŠ Holzova, nemohl se vyhnout setkání  s kostlivci, čarodějnicemi, zombíky a dalšími strašidelnými bytostmi. Žákovská rada školy na 31. října vyhlásila  Halloweenský den, na který připravila pro své spolužáky tříhodinový program. V jeho průběhu se děti seznámily s tradicemi slavení Halloweenu v různých zemích, poté následoval kvíz, jehož vyřešení postupně žáky dovedlo ke sladkému pokladu.  Další část akce byla věnována tvořivé dílně, v níž každá třída vytvořila halloweenskou lucernu. V poslední hodině se všichni žáci sešli v tělocvičně, kde na ně čekala soutěž tříd o nejkrásnější lucernu a volba nejlepší masky.

Fotogalerie

 

Naše školní galerie

14.11.2019

Výtvarné práce žáků k nahlédnutí pro všechny návštěvníky školních stránek. Zajímavá témata v podzimním čase - vzpomínky na Afriku, ornamentální dýně, emoce v abstraktním podání, portréty podle znamení zvěrokruhu nebo kontrastní překreslování pomocí mřížky a výroba papírových draků dle vlastní fantazie. To vše jsou práce šikovných a kreativních dětí.

Fotogalerie

 

Literární a historická exkurze Praha 4. – 6. 11. 2019

12.11.2019

V pondělí 4. listopadu se žáci devátých tříd sešli na brněnském dolním nádraží, nastoupili do vlaku a vyrazili směr hlavní město Praha. Již ve vlaku jsme věděli, že program bude velice pestrý a náročný, ale žáky to neodradilo a s nadšením jsme začali objevovat krásy Prahy. Během našeho putování jsme nemohli minout Pražský hrad. Průvodkyně nám kromě známých faktů poskytla i mnoho nových a zajímavých informací o stavbách i jejich výzdobě. Na konci prvního dne žáci tleskali vestoje hercům ze Studia Ypsilon.

Druhý den na nás při prohlídce Národního divadla dýchla atmosféra konce 19. století. Nemohli jsme vynechat ani prohlídku Staroměstské radnice. Úplně jiný svět se nám otevřel v centru Prahy v židovském městě. Poslední den nás ohromilo objevování Pantheonu ve zrekonstruovaném Národním muzeu. A protože je třeba si připomínat i ty méně veselé okamžiky naší historie, navštívily deváté třídy i Petschkův palác, sídlo Gestapa z let 1939–1945.

            Program byl tímto vyčerpán a my jsme se plní nových zážitků, poznatků a nabití energií vraceli vlakem zpět do Brna.

Stávka – sdělení rodičům

04.11.2019

Vzhledem k připojení některých zaměstnanců naší školy ke stávce, vyhlášené vedením ČMOS PŠ

na středu 6. 11. 2019, vedení školy přijme opatření k organizaci změn v rozvrhu, ale škola bude v běžném provozu.

Stejně tak bude v provozu jídelna i školní družina.

Návštěva lektorky z Ruské školy v Brně

31.10.2019

Dne 25. 10. k nám do školy přišla paní lektorka z Ruské školy v Brně a obstarala krásný výukový program pro žáky 8. a 9. tříd. Děti se dozvěděly cenné informace z oblasti reálií i jazyka, což mělo jistě pozitivní vliv. Slyšeli poprvé mluvit rodilou mluvčí, z čehož byli nadšení.  Žáci dostali i dárečky v podobě písanek, pracovních listů a bonbonů. Paní lektorka byla moc příjemná, mluvila srozumitelně a prokládala ruštinu češtinou, což děti ocenily a necítily se ztracené.  

Fotogalerie

 

Kouzelník Reno 2019

23.10.2019

Kouzelnik Reno v družině.

I letos jsme si pozvali do družiny kouzelníka Rena. A jako každý rok bylo jeho vystoupení zábavné, magické a u všech dětí velice oblíbené. 

Jana Šmedková

Fotogalerie

 

Den přírodních věd v ZOO Brno

23.10.2019

Dne 16. a 17. října 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili již sedmého ročníku soutěže „Den přírodních věd v ZOO Brno“. Na celkem sedmi stanovištích, které byly rozmístěny po celé zoologické zahradě, porovnávali své znalosti z oblasti přírodopisu, fyziky, chemie a ekologie. Letos se do soutěže zapojilo 62 družstev v kategorii 8. a 9. tříd a 52 družstev v kategorii 6. a 7. tříd z celkem 41 základních škol z Brna a okolí. Všem soutěžícím týmům děkujeme za účast a vzornou reprezentaci naší školy. 

Fotogalerie

 

Tělocvičny v novém

23.10.2019

 

V pondělí 21. října jsme společně s 1. místostarostkou Líšně paní Ing. arch. Ivou Kremitovskou

vstoupili do zrekonstruované tělocvičny naší školy…

Obě naše tělocvičny mají zcela novou dřevěnou podlahu s povrchem PULASTIC, nové osvětlení, basketbalová „zařízení“ i mantinely.

Žáci, učitelé i sportující veřejnost tímto získali moderní a velmi komfortní prostředí pro svoje tělocvičné a sportovní aktivity.

A teď už stačí je „jen“ maximálně využít…

Sportu zdar!

 

Fotogalerie

 

Exkurze do Památníku Bible kralické

17.10.2019

V pátek 20. 9. 2019 se třídy 8. A a 8. C vydaly vlakem do Kralic nad Oslavou. Vlak jel bez zpoždění, proto jsme krásně stihli prohlídku v Památníku Bible kralické. Třídy byly rozděleny na dvě skupiny. Paní průvodkyně nás zajímavě provedly výstavními sály, kde jsme se dozvěděli, jak vznikaly knihy v počátcích knihtisku. Dokonce si každá třída vytiskla svou vlastní stranu. Následovala prohlídka přilehlého kostelíku z 11. století. Zde si žáci zkusili přečíst nápisy na zdech psané starou češtinou. Nakonec jsme si prošli i pozůstatky původní tvrze. Žáci si exkurzi užili a dozvěděli se mnoho nových informací.

1 ... 5 6 7 8 9 ... 16