Aktuální dění ve škole

1 ... 5 6 7 8 9 ... 15

Naše školní galerie

14.11.2019

Výtvarné práce žáků k nahlédnutí pro všechny návštěvníky školních stránek. Zajímavá témata v podzimním čase - vzpomínky na Afriku, ornamentální dýně, emoce v abstraktním podání, portréty podle znamení zvěrokruhu nebo kontrastní překreslování pomocí mřížky a výroba papírových draků dle vlastní fantazie. To vše jsou práce šikovných a kreativních dětí.

Fotogalerie

 

Literární a historická exkurze Praha 4. – 6. 11. 2019

12.11.2019

V pondělí 4. listopadu se žáci devátých tříd sešli na brněnském dolním nádraží, nastoupili do vlaku a vyrazili směr hlavní město Praha. Již ve vlaku jsme věděli, že program bude velice pestrý a náročný, ale žáky to neodradilo a s nadšením jsme začali objevovat krásy Prahy. Během našeho putování jsme nemohli minout Pražský hrad. Průvodkyně nám kromě známých faktů poskytla i mnoho nových a zajímavých informací o stavbách i jejich výzdobě. Na konci prvního dne žáci tleskali vestoje hercům ze Studia Ypsilon.

Druhý den na nás při prohlídce Národního divadla dýchla atmosféra konce 19. století. Nemohli jsme vynechat ani prohlídku Staroměstské radnice. Úplně jiný svět se nám otevřel v centru Prahy v židovském městě. Poslední den nás ohromilo objevování Pantheonu ve zrekonstruovaném Národním muzeu. A protože je třeba si připomínat i ty méně veselé okamžiky naší historie, navštívily deváté třídy i Petschkův palác, sídlo Gestapa z let 1939–1945.

            Program byl tímto vyčerpán a my jsme se plní nových zážitků, poznatků a nabití energií vraceli vlakem zpět do Brna.

Stávka – sdělení rodičům

04.11.2019

Vzhledem k připojení některých zaměstnanců naší školy ke stávce, vyhlášené vedením ČMOS PŠ

na středu 6. 11. 2019, vedení školy přijme opatření k organizaci změn v rozvrhu, ale škola bude v běžném provozu.

Stejně tak bude v provozu jídelna i školní družina.

Návštěva lektorky z Ruské školy v Brně

31.10.2019

Dne 25. 10. k nám do školy přišla paní lektorka z Ruské školy v Brně a obstarala krásný výukový program pro žáky 8. a 9. tříd. Děti se dozvěděly cenné informace z oblasti reálií i jazyka, což mělo jistě pozitivní vliv. Slyšeli poprvé mluvit rodilou mluvčí, z čehož byli nadšení.  Žáci dostali i dárečky v podobě písanek, pracovních listů a bonbonů. Paní lektorka byla moc příjemná, mluvila srozumitelně a prokládala ruštinu češtinou, což děti ocenily a necítily se ztracené.  

Fotogalerie

 

Kouzelník Reno 2019

23.10.2019

Kouzelnik Reno v družině.

I letos jsme si pozvali do družiny kouzelníka Rena. A jako každý rok bylo jeho vystoupení zábavné, magické a u všech dětí velice oblíbené. 

Jana Šmedková

Fotogalerie

 

Den přírodních věd v ZOO Brno

23.10.2019

Dne 16. a 17. října 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili již sedmého ročníku soutěže „Den přírodních věd v ZOO Brno“. Na celkem sedmi stanovištích, které byly rozmístěny po celé zoologické zahradě, porovnávali své znalosti z oblasti přírodopisu, fyziky, chemie a ekologie. Letos se do soutěže zapojilo 62 družstev v kategorii 8. a 9. tříd a 52 družstev v kategorii 6. a 7. tříd z celkem 41 základních škol z Brna a okolí. Všem soutěžícím týmům děkujeme za účast a vzornou reprezentaci naší školy. 

Fotogalerie

 

Tělocvičny v novém

23.10.2019

 

V pondělí 21. října jsme společně s 1. místostarostkou Líšně paní Ing. arch. Ivou Kremitovskou

vstoupili do zrekonstruované tělocvičny naší školy…

Obě naše tělocvičny mají zcela novou dřevěnou podlahu s povrchem PULASTIC, nové osvětlení, basketbalová „zařízení“ i mantinely.

Žáci, učitelé i sportující veřejnost tímto získali moderní a velmi komfortní prostředí pro svoje tělocvičné a sportovní aktivity.

A teď už stačí je „jen“ maximálně využít…

Sportu zdar!

 

Fotogalerie

 

Exkurze do Památníku Bible kralické

17.10.2019

V pátek 20. 9. 2019 se třídy 8. A a 8. C vydaly vlakem do Kralic nad Oslavou. Vlak jel bez zpoždění, proto jsme krásně stihli prohlídku v Památníku Bible kralické. Třídy byly rozděleny na dvě skupiny. Paní průvodkyně nás zajímavě provedly výstavními sály, kde jsme se dozvěděli, jak vznikaly knihy v počátcích knihtisku. Dokonce si každá třída vytiskla svou vlastní stranu. Následovala prohlídka přilehlého kostelíku z 11. století. Zde si žáci zkusili přečíst nápisy na zdech psané starou češtinou. Nakonec jsme si prošli i pozůstatky původní tvrze. Žáci si exkurzi užili a dozvěděli se mnoho nových informací.

Adaptační kurz Březová 7. – 9. 10. 2019

17.10.2019

V pondělí 7. října se všechny šesté třídy sešly před školou, aby společně vyrazily na třídenní adaptační pobyt do outdoor resortu Březová. S milými pány řidiči jsme se vydali na téměř dvouhodinovou cestu k cíli. První dojem z areálu plného prolézaček, hradů, lezeckých stěn, lan a vybavení k týmovým hrám byl všeobecné nadšení u všech žáků. Po seznámení s instruktory nás zájem neopouštěl a my jsme vyrazili vyzkoušet první aktivity. Každá třída si pod vedením vlastního instruktora vyzkoušela např. paintball, lanové centrum, lezecké stěny, bungee trampolíny a mnoho dalších aktivit. Byli jsme vybaveni teplým oblečením, proto nás nemohlo zastavit chladné počasí ani déšť. Kromě adrenalinových zážitků jsme si odvezli i několik zkušeností z týmových her. Pokusili jsme se naskládat třídu na pneumatiku od traktoru, žáci si prošli areál se zavřenýma očima provázeni svým spolužákem a mnoho dalšího. Všichni si pobyt velmi užili a už se všichni těšíme na další společné zážitky.

Fotogalerie

 

Projektový den: 1989 – 30 let svobody

17.10.2019

Ve středu 16. 10. 2019 se, v souvislosti s blížícím se výročím sametové revoluce, žáci devátých tříd ponořili prostřednictvím dokumentu do roku 1989. Film vyvolal mnoho otázek a sloužil jako ilustrace doby. Poté se žáci rozdělili do čtyř až pětičlenných skupin, v nichž tvořili vlastní příspěvky týkající se období normalizace či přelomového 17. listopadu 1989. Vznikla tak originální socialistická nástěnka. Slíbili jsme věrnost zemi jako jiskra jasná a vytvořili průkaz novým členům. Díky dokumentu Několik vět si žáci uvědomili, za co bylo nutné bojovat a pokusili se formulovat, za co by mohli dnes bojovat oni. S pomocí filmu jsme si připomněli typická hesla, která v klíčové okamžiky zaznívala z davů. A někdy nezůstávalo pouze u hesel, ale vznikaly písně, jimiž i umělci vyjadřovali svůj postoj k vývoji událostí. Všechny aktivity dokreslovaly dobové předměty, které si žáci sami donesli či hudba. V průběhu celého dne jsme zařadili jednotlivé události na časovou osu a vše doplnili klíčovými osobnostmi. Žáci ve skupinách skvěle spolupracovali a vznikl tak zajímavý obraz přelomového data naší historie. Výsledky žákovských prací si budete moci prohlédnout ve vitríně v mezipatře v budově Holzova.

Fotogalerie

 
1 ... 5 6 7 8 9 ... 15