Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 17

Přihlašování a odhlašování obědů

21.05.2024

K odhlašování a přihlašování obědů již opět využijte telefonní číslo 544 231 208.

Další možnosti stále zůstává email: stravenky.zsholzova@seznam.cz nebo na školních stránkách odkaz: i-Canteen .

Děkujeme.

Skotsko podruhé (18. - 25. 5.)

21.05.2024

Postřehy žáků - účastníků:

Cesta do Amsterdamu:

 • Zdlouhavá.
 • Vtipná.
 • Úmorná.
 • Spaní v sedící poloze nic moc...

Amsterdam:

 • Skoro všichni jezdí na kole.
 • Hezké město.
 • Zajímavé město.
 • Spousta vodních kanálů.
 • Koncentrace sýrů. 
 • Krásné vůně.
 • Hodně červených světýlek a zábavy...

Trajekt do New Castlu:

 • Prakticky žádné zažívací potíže.
 • Kinedryl v batohu.
 • Moře klidné.
 • Obchody i restaurace.
 • Dvanáct pater a hodně obchodů.
 • Šestnáct hodin plavby...

Skotsko:

 • Městečko Melrose super.
 • V Edinburghu srdce před kostelem - plivání pro štěstí.
 • Dudák.
 • Paní s "hustými" vlasy..

Ubytování v rodinách...

Fotogalerie

 

Pozdrav ze Skotska - část 2

20.05.2024

První skupina posílá další pozdravy ze slunečného Skotska!

Obdivovali jsme národní park Loch Lomond, plavili se po Loch Katrine, relaxovali na pláži, navštívili Edinburgh, hrad Stirling a řadu dalších krásných míst.

Fotogalerie

 

Pozdrav ze Skotska - část 1

17.05.2024

První skupina výletníků do Skotska zdraví z Amsterdamu a z trajektu.

Fotogalerie

 

Plazí příběhy

17.05.2024

V úterý 14. 5. jsme přivítali zoologa pana Zajíčka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Dětem ze 7. ročníku představil některé zástupce plazů, povyprávěl spoustu dobrodružných příběhů z cest po celém světě. Žáci si mohli pohladit malého krokodýla, hada a želvy.

M. Popelková

Fotogalerie

 

Rakousko 2024

16.05.2024

Žáci 7. ročníku – němčináři se zúčastnili poznávacího výletu do Rakouska.

První zastávka byla u zříceniny Kaja s prohlídkou v německém jazyce. Následovala krátká zastávka s možnosti nákupu v malebném městečku Retz. V Nationalparkhaus Thaytal měli žáci štěstí vidět divokou kočku. Z informačního centra NP jsme se vydali pěšky přes Hardegg na novou lávku, kde měli možnost stát na mostě jednou nohou v Rakousku a jednou v ČR, do Čížova, v němž jsou pozůstatky Železné opony.

Z. Chalupová

Fotogalerie

 

Informace k výsledkům 1. kola přijímacího řízení

13.05.2024

15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední škole.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají.

Pokud nebudete spokojeni (nepřijati, nebo přijati na obor, který nechcete studovat), můžete postupovat dále takto:

1. Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY.

Podává odvolání řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal.

V novém systému však všechna místa budou zaplněna, místo, které by bylo uvolněné po zveřejnění výsledků (na základě vzdání se práva na přijetí), nelze v tomto kole již zaplnit jiným uchazečem.

2. Vzdání se práva na přijetí

Pokud je uchazeč přijat na obor, ale chce zkusit možnost přihlášení v dalším kole, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat.

Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat.

Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem podání přihlášky do dalšího kola.

Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

3. Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení

Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024. 

Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024 (nejlépe elektronicky), lze opět doručit do školy v papírové podobě (osobně nebo poštou).

Stejně jako v 1. kole si může uchazeč vybrat 3 obory bez a 2 obory s talentovou zkouškou.

Ve 2. kole se nedělají jednotné přijímací zkoušky, započítávají se výsledky z 1. kola.

Uchazeč si zkontroluje všechna kritéria přijetí a připraví si všechny přílohy, které škola vyžaduje.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí

Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná zkouška.

Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.

Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení

3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.

Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.

Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu.

Přihlášky nelze podat v DiPSy.

Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.

Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

Psaní od srdce

13.05.2024

V.B se připojila k celorepublikové akci Psaní od srdce. Vybrali jsme si seniory z domova pro seniory ze Sokolnic. Snad uděláme svými 15. dopisy radost.

Fotogalerie

 

Den Země 2024

11.05.2024

Na Den Země, tedy 22. dubna, se žáci místo standardní výuky zúčastnili projektového dne.

Tři stanoviště s několika úkoly zdůrazňovala potřebu ochrany životního prostředí a apelovala na omezení množství odpadů a využití starých věcí k výrobě nových.

Ve hře AZ kvíz žáci zodpověděli otázky s ekologickou tématikou a museli prokázat své znalosti i v anglickém jazyce. V tělocvičně překonali  překážkovou dráhu a formou štafety roztřídili odpad do příslušných popelnic  Na dalších stanovištích si vyrobili rostoucí papír, změřili pH různých látek z domácnosti, kterými následně malovali na papír obarvený červeným zelím. V kreativní zóně děti vytvořily společně obrazy ze starých plakátů a kalendářů.

Ve zpětné vazbě se spousta žáků shodla na tom, že by chtěli ostatním vzkázat:

„Musíme se k naší Zemi chovat hezky, aby zde mohly žít i další generace.”

M. Popelková

Fotogalerie

 

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

03.05.2024

Vážení rodiče,

děkujeme, že jste se svými dětmi zúčastnili Zápisu 2024 v naší škole.

Pokud bychom museli z kapacitních důvodů řešit s rodiči mimospádových dětí nepřijetí, budeme oslovovat během první poloviny května.

Koncem května, formou sms, či mailem, obdržíte připomenutí termínu schůzky rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy.

Schůzka se bude konat v jídelně školy na Holzově ulici ve čtvrtek 6. června 2024 v 17.00 hodin.

Na schůzce budete seznámeni s organizací příštího školního roku, obdržíte informace o školní družině, stravování, o pomůckách, které se budou pořizovat hromadně prostřednictvím školy a o dalších, které byste měli do začátku školního roku sami připravit. V závěrečné části Vám rádi zodpovíme případné dotazy.

Tato schůzka pro nás bude mít velký význam pro zjištění co nejpřesnějšího počtu nastupujících žáků a s tím spojeným organizačním zajištěním počtu a provozu prvních tříd v příštím školním roce.

Při zápisu Vám nabízíme možnost volby pro Vaše děti zapsat do poznámek, se kterým z kamarádů a kamarádek by si přály být zařazeny do třídy (bude možno doplnit i na červnové schůzce, případně mailem – zspohankova@volny.cz). Pište prosím konkrétní jména 2 – 3 nejbližších kamarádů, kamarádek, jinak se může stát, že Vaše přání nebude možné splnit. Vzhledem k tomu, že v době zápisu nebudeme znát počet zapsaných dětí, počet tříd a počet žáků v nich, omlouváme se, že nebudeme moci brát zřetel na Vaše případné přání k zařazení Vašeho dítěte ke konkrétní paní učitelce. Protože nemůžeme vždy v této otázce vyhovět všem, považuji toto rozhodnutí za spravedlivé a věřím, že tuto situaci pochopíte.

 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na shledanou.

zást.řed. Mgr. Martin Nečas

ZŠ Holzova 1, tel. 544210097, e-mail: zsholzova@zsholzova.cz
budova Pohankova, tel. 544211420, e-mail: zspohankova@volny.cz


JAK MŮŽETE PŘIPRAVIT VAŠEMU DÍTĚTI DOBRÝ START DO ŠKOLY ?

 • Je Vaše dítě obratné.
 • Umí se samostatně obléknout, najíst.
 • Pamatuje si informace o své osobě.
 • Kreslí, vybarvuje rádo.
 • Stříhá, vystřihuje rádo.
 • Umí správně, samostatně použít WC.
 • Vyslovuje bez problémů.
 • Neplete si barvy.
 • Poslouchá, když mu čtete.
 • Pozná pravou a levou ruku.

POKUD UVAŽUJETE O ODKLADU:

Nutno mít:

 1. doporučení od dětské lékařky nebo klinického psychologa
 2. doporučení po vyšetření v PPP (pedagogicko- psychologické poradny) Brno, Kohoutova 4 (tel.: 545 223 379)

S těmito doklady a s vytištěnou Žádostí o odklad (viz. zapisdozs.brno.cz) se dostavte do konce května 2024 na ředitelství školy – budova Holzova, kde Vám předáme písemný souhlas s odkladem školní docházky a budeme se těšit na setkání s Vámi při zápisu v dalším školním roce.

ředitelství ZŠ HOLZOVA

1 2 3 4 5 6 7 ... 17