Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 16

Vyhlášení voleb do školské rady

22.04.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že funkční období členů Školské rady skončí do 3 měsíců po konci nouzového stavu, vyhlašuji tímto volby zástupců zákonných zástupců do Školské rady při ZŠ Holzova.

ŠR se skládá ze šesti členů, z toho jsou dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů a dva zástupci pedagogů (par. 167 a 168 školského zákona).

Návrhy kandidátů posílejte prosím standardními způsoby – Školním informačním systémem (Dm softw.), e-mailem, poštou, dat. schránkou.

Vlastní volby proběhnou podle aktuální pandemické situace vhodnou formou začátkem června, přesné informace včas zveřejníme na školním webu.

 

S. Holubář, ŘŠ

Učení venku

21.04.2021

Druháci se opět nadšeně vrátili alespoň na chvíli do školy. A protože dlouhé sezení u počítačů nikomu neprospívá, vyráželi jsme se učit více ven. Učení venku je názorné, přináší nám mnoho podnětů i pocit smysluplnosti učení. To, co se děti naučí skrze zážitky venku, se v mozku ukládá hlouběji, lépe se děti soustředí a je nám tam všem moc dobře.

Proto jsme přesunuli dílnu čtení na naši zahradu, každý si vybral koutek, kde se mu krásně nerušeně četlo, a poté jsme debatovali nad prostředím našich příběhů.

Také na druháky čekala hra, která byla zakončením celého tématu jarních rostlin.

A že se dá učit i matematika venku, jsme si vyzkoušeli na závěr týdne. Co máme na zahradě dlouhé jeden metr? Kolik se vejde decimetrů do metru? Jak dlouhých je 10 metrů? Všechno toto jsme zkoumali a zažívali venku v praxi. Na závěr nechyběla i hra a už se těšíme, až příští týden opět vyrazíme za poznáním do přírody.

Fotogalerie

 

Linka bezpečí - Rodičovská linka

12.04.2021

Linka bezpečí nabízí bezplatnou, anonymní pomoc rodiče: informační leták a nové video

 

 

Naši domácí mazlíčci

07.04.2021
Žákovská rada vyhlašuje další (tentokrát nesoutěžní) aktivitu s fotkami!

Máš nějakého domácího mazlíčka? Chtěl/a bys ho představit ostatním žákům naší školy? Pak máš teď jedinečnou příležitost!

Vyfoť svého domácího mazlíčka (své domácí mazlíčky) nebo se nech vyfotit se svým domácím mazlíčkem a pošli fotku i s komentářem na e-mail: veronika.pilatova@zsholzova.cz.

Ze zaslaných fotek vytvoříme velkou elektronickou nástěnku, kterou zveřejníme na webových stránkách školy.

V krátkém komentáři představ sebe (jméno + třída) i svého mazlíčka (jméno, druh/rasa, věk, případně nějaká zajímavost). Komentář můžeš napsat přímo do textu emailu.
Fotku můžete zaslat na již zmíněný e-mail: veronika.pilatova@zsholzova.cz do 7. 5. 2021.

Preventivní programy

18.03.2021

Zahájení preventivních programů on-line

Vzhledem k tomu, že díky dlouhodobě trvající distanční výuce naši žáci přichází o veškeré preventivní programy a projekty, zajistili jsme pro žáky 9., 8. a 7. ročníků online besedu s Policií ČR na téma Trestní odpovědnost, Kyberšikana – bezbečně v kyberprostoru, Drogová problematika - Omamné a psychotropní látky. Tato témata jsou v dnešní době velmi důležitá a je třeba s nimi žáky seznámit. V programu se dozví o nástrahách, rizicích a důsledkům spojenými s těmito patologickými jevy. Také se dozví, jak se v rizikových situacích zachovat a kam se můžou obrátit pro pomoc. Programy proběhnou v rámci výuky v předmětech Výchova ke zdraví a informatika.

Zápis do 1. tříd

18.02.2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pro více informací klikněte na šipku vpravo)

http://zapisdozs.brno.cz - po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat v ZŠ, je to možné po předchozí telefonické domluvě.

Pokud jste vyplnili elektronickou přihlášku a pouze nemáte přístup k tiskárně, zapište si vygenerované číslo, pomocí kterého přihlášku vyhledáme a vytiskneme (stejný postup, jako při osobním podání).

Pro další informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v následujících dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi (údaje na přihlášce).

 

 

Průběh přihlašování (sběr přihlášek)

V období 1.4.2021 - 30.4.2021

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy :  svnmjxv

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zsholzova@zsholzova.cz

- poštou na adresu ZŠ Holzova, Holzova 1, 62800 Brno

- osobní podání:   od úterý 6.4. do pátku 9.4.2021 v době od 8:00 do 16:00 hod.

           a v sobotu 10.4.2021 v době od 9:00 do 12:00 hod.,                 

           vždy do budovy Holzova 1,

           Po telefonické domluvě i v jiných termínech do konce dubna.

 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

K žádosti je třeba doložit doporučení dětské lékařky (dětského lékaře) a PPP.

 

V průběhu května bude na web. stránkách školy informace o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 

 

Kraje pro bezpečný internet - soutěžní kvíz

15.02.2021

Na internetových stránkách Kraje pro bezpečný internet najdete e-learningové kurzy týkající se bezpečnosti na internetu a soutěžní kvíz, kterého se můžete po registraci zúčastnit.

Vítězové získájí hodnotné ceny.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Fotogalerie

 

Nabídka poradenských služeb online

11.02.2021

PPP Sládkova, Brno nabízí bezplatné poradenské online služby pro děti i rodiče: http://www.poradenskecentrum.cz

            - zde najdete individuální poradenství a skupinové aktivity pro děti, dospívající a rodiče:  http://www.poradenskecentrum.cz/pro-deti-dospivajici-a-rodiny

            - pozvánka na online setkání rodičů: informační leták

 

Linka bezpečí nabízí bezplatnou, anonymní pomoc pro děti i rodiče: informační leták

 

Projekt E-BEZPEČÍ - národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí: https://www.e-bezpeci.cz/

            - video kurz pro rodiče: E-Bezpečí pro rodiče: unikátní videokurz pro všechny rodiče - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz)

            - online kurz pro žáky: https://www.avast.com/cz/besafeonline/online-kurz

            - pravda a lež v online světě: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/prava-lez-na-internetu

            - stručný přehled informací o jednotlivých rizikových fenoménech v online prostředí: Trivium - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz)

 

 

Lednové aktivity v projektu Tradiční venkovní hry

09.02.2021

V průběhu ledna žáci pokračovali v aktivitách projektu Erasmus+ nazvaného Tradiční venkovní hry.  Uskutečnilo se online setkání účastníků ze všech tří zapojených zemí (Itálie, Turecko, Česká republika), na kterém naši žáci aktivně komunikovali s ostatními a prokázali velmi dobrou znalost angličtiny. Kromě anglického jazyka se děti průběžně seznamují s některými základními frázemi italštiny a turečtiny, například prostřednictvím novoročních přání či v rámci Dne poděkování.  Projekt pomáhá také rozvíjet počítačové schopnosti dětí, a to zejména díky používání řady aplikací, jejichž pomocí v lednu vytvořily své avatary a představily se ostatním. A aby si žáci protáhli těla ztuhlá dlouhým sezením u počítače, dostali za úkol oprášit zapomenutá švihadla a pořádně si přes ně zaskákat.

Galerie výuky online

27.01.2021

Můžete nahlédnout do tvořivé práce dětí z domácího prostředí....

Fotogalerie

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 16