Výuka plavání

Metodika výuky zdokonalovacího a kondičního plavání

Obecný popis a smysl plavecké výuky

Zdokonalovací a kondiční plavání je realizováno v rámci volitelných předmětů s hodinovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Navazuje na základní plaveckou výuku uskutečněnou ve druhém a třetím ročníku. Hlavním smyslem výuky je dát možnost pravidelně sportovat na kondiční úrovni těm dětem, které se nechtějí věnovat závodní činnosti. Výhodou plavání je, že všestranně působí na organismus, rozvíjí tělesnou zdatnost a upevňuje zdraví.

 

Cíle plavecké výuky

 • posílit a zdokonalit techniku plaveckých způsobů
 • rozvíjet pohybové schopnosti ve vodě, především vytrvalost, částečně i silové, rychlostní a koordinační schopnosti
 • seznámit s dalšími plaveckými způsoby (motýl, znak soupaž, ..)
 • rozšířit plavecké vzdělání v rámci vodních sportů, potápění, plavání s ABC..
 • seznámit s dovednostmi z oblasti aplikovaného plavání (záchranné plavání, zdravotní plavání)

 

Plavecká výuka je rozdělena do těchto tématických okruhů

 • technika základních plaveckých způsobů (kraul, prsa, znak)
 • výkonnost a rozvoj vytrvalosti (kondiční trénink)
 • další techniky plaveckých způsobů (motýl, znak soupaž, plavání pod vodou, plavání s ploutvemi)
 • vodní sporty, potápění a skoky do vody, obrátky
 • záchranné plavání (záchranářský kraul, tažení tonoucího, skok do neznámé vody, sebezáchranné plavání, plavání v oblečení)


 

Veškeré činnosti v rámci výuky plavání jsou svým rozsahem a náročností voleny tak, aby odpovídaly věku a plavecké vyspělosti našich svěřenců.

Září
 • opakování plaveckých způsobů (kraul, znak) 
 • dohlížení na správnost techniky plaveckých způsobů a oprava nejčastějších chyb pomocí různých plaveckých cvičení
 • nácvik záběru kraulových, znakových nohou s plaveckou deskou, bez desky
 • zdokonalování techniky splývání
Říjen 
 • opakování plaveckého způsobu (prsa)
 • dohlížení na správnost techniky plaveckého způsobu a oprava nejčastějších chyb pomocí různých cvičení
 • nácvik záběrů prsových nohou s plaveckou deskou, bez desky
 • technika plavání pod vodou
Listopad
 • zvyšování plavecké výkonnosti, rozvíjení vytrvalosti pomocí kondičního tréninku – pyramidové plavání
 • nácvik souhry všech plaveckých způsobů
 • využití různých technik plaveckých způsobů při vodních hrách a sportech
 • skoky do vody, startovní skoky
Prosinec
 • kontrolní měření rychlostních, vytrvalostních disciplín, měření vzdálenosti uplavané pod vodou
 • nácvik orientace a koordinace ve vodě pomocí soutěží a her
 • lovení puků ze dna
Leden
 • seznámení se s novou plaveckou technikou motýl
 • nácvik pohybu dolních končetin a trupu
 • nácvik pohybu horních končetin
 • nácvik dýchání a souhry
Únor
 • opakování plaveckého způsobu (motýl)
 • dohlížení na správnost techniky plaveckého způsobu a oprava nejčastějších chyb pomocí různých cvičení
 • zvyšování plavecké výkonnosti, rozvýjení vytrvalosti pomocí kondičního tréninku – polohový závod
 • nácvik souhry všech plaveckých způsobů
Březen
 • využití různých technik plaveckých způsobů při vodních hrách a sportech
 • skoky do vody, startovní skoky
 • nácvik startů a obrátek
 • plavání s ABC (plavecká maska, šnorchl, ploutve)
Duben
 • plavání s ABC (plavecká maska, šnorchl, ploutve)
 • lovení předmětů ze dna s využitím ABC
 • vylévání vody z masky
 • vytrvalostní plavání s ABC
Květen
 • seznámení se se záchranným plaváním (pravidla, postup, základy první pomoci)
 • nácvik záchranářského kraulu
 • skok do neznámé vody
 • nácvik záchranné akce pomocí záchranářského cvičení, her a soutěží
Červen
 • seznámení se s prvky sebezáchrany (vznášení, znak soupaž)
 • nácvik tažení tonoucího
 • plavání v oblečení
 • výstupní kontrolní měření