Informace o stravování ve školní jídelně

 

Výdej obědů při onemocnění v době COVID-19 pro žáky budovy Holzova i Pohankova

Při onemocnění dítěte si mohou rodiče vyzvednout oběd pouze první den nemoci ve školní jídelně Holzova v době od 11:00 do 11:30 hod. Výdej obědů probíhá z ulice bratří Pelíšků.

Vyzvednutí obědů žáků z budovy Pohankova je nutné nahlásit do 9:00 hod telefonicky - stravenkářka pí Holoubková 544 231 208 nebo vedoucí ŠJ pí Pávková 544 211 256, mob.733 531 870.

Vstup do budovy je povolen všem pouze bez známek onemocnění nebo nařízené karantény.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ke stravování 

Vážení rodiče, 
spolu s vedoucí školní jídelny Vám předkládáme základní informace o možnosti a podmínkách školního stravování Vašich dětí:

 • Cena oběda pro žáky 1. – 4. tříd: 25 Kč 
 • Výdej obědů pro žáky 1. – 3. tříd a školní družinu je prováděn ve výdejně stravy na Pohankově ulici (bez výběru z jídelního lístku - oběd č.1) 
 • Výdej obědů pro žáky 4. – 9. tříd je v jídelně budovy Holzova. 
 • Placení: pouze bezhotovostně formou trvalých příkazů – zálohově, vyúčtování přeplatků 1x ročně, zpravidla po skončení školního roku. 
 • Platbu je nutné provést vždy mezi 10. – 20. dnem v měsíci (na měsíc následující) a je nutné zadat variabilní symbol strávníka, který je každému strávníkovi přidělen při přihlášení ke stravování u pí Holoubkové
 • Číslo účtu: 22838621/0100 
 • Platbu nelze provádět v hotovosti !!!
 • Každý strávník školní jídelny Holzova si musí při přihlašování obědů zakoupit BEZKONTAKTNÍ ČIP (zálohovaná částka 100 Kč)

 

Od 1.9.2021 je možné přihlásit ke stravování CIZÍ STRÁVNÍKY. Oběd jim bude vydáván pouze do jídlonosičů v době 11:00 - 11:30 hod z ulice bratří Pelíšků

 

Přihlašování ke stravování - platí pro všechny strávníky

Přihlášky: osobně u stravenkářky pí Holoubkové v jídelně budovy Holzova

26. 8. 2021    9:00 - 17:00 hod

27. 8. 2021    9:00 - 12:00 hod

30. 8. 2021    9:00 - 17:00 hod

31. 8. 2021     9:00 - 12:00 hod 

kontakt na stravenkářku: pí Marcela Holoubková - tel. 544 231 208 

                                                                

Odhlašování a přihlašování během školního roku

Při nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout první den oběd ve školní jídelně Holzova od 12.00 do 13.30 hodin, ve školní jídelně Pohankova od 12.00 do 12.30 hodin, další dny podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 odhlásit. Pokud by rodiče chtěli odebírat obědy v době nemoci dítěte, cena 1 oběda se platí včetně nákladů, které činí 30,– Kč.

Odhlášky a přihlášky obědů se provádí 1 den předem do 13:00 hodin

 • Osobně
 • Telefonicky na číslech: stravenkářka 544 231 208,
 • vedoucí školní jídelny 544 211 256 (možnost zanechání vzkazu na záznamníku),
 • Na e-mailové adrese: stravenky.zsholzova@seznam.cz ve tvaru: 
 • – jméno a příjmení strávníka 
 • – třída 
 • – požadovaná doba odhlášení (např. 01.01. 2013 – 05.01. 2013)    
 • přes internet: Interní objednávání obědů

 

Přeplatky za stravování ve školní jídelně 

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o ponechání přeplatků za stravování na následující školní rok, volejte paní Holoubkové (544 231 208) nebo napište na e-mail: stravenky.zsholzova@seznam.cz.

 

Bližší informace Vám rády poskytnou pracovnice školní jídelny: 

stravenkářka pí Holoubková Marcela – tel. 544231208 
vedoucí školní jídelny pí Lenka Pávková – tel. 544211256, 733531870