Organizace školního roku

Školní rok 2019/2020

Zahájení školního roku:  2. 9. 2019
Podzimní prázdniny:  29. 10. 2019 – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny:  23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (vyučování začíná 6. 1. 2020)
Pololetní vysvědčení:  30. 1. 2020
Pololetní prázdniny:  31. 1. 2020
Jarní prázdniny:  17. 2. 2020 – 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny:  9. 4. 2020
Vysvědčení:  30. 6. 2020
Hlavní prázdniny:  1. 7. 2020 – 1. 9. 2020

Plán pedagogických rad

Pedagogická rada:  9. 9. 2019 pondělí
Pedagogická rada 1. čtvrtletí:  11. 11. 2019 pondělí
Pedagogická rada 1. pololetí:  23. 1. 2020 čtvrtek
Pedagogická rada 3. čtvrtletí:  6. 4. 2020 pondělí
Pedagogická rada 2. pololetí:  23. 6. 2020 úterý

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

1. ročník Pohankova:  2. 9. 2019 pondělí
2. – 9. ročník Pohankova + Holzova:  9. 9. 2019 pondělí
1. – 9. ročník Pohankova + Holzova:  11. 11. 2019 pondělí
1. – 9. ročník Pohankova + Holzova:  13. 1. 2020 pondělí
1. – 9. ročník Pohankova + Holzova:  6. 4. 2020 pondělí
1. – 9. ročník Pohankova + Holzova:  1. 6. 2020 pondělí

Konzultační hodiny pro rodiče

Dle individuální domluvy.

 

Termíny zápisu do 1. tříd ZŠ Holzova

Zápis do 1. tříd: 3. - 4. 4. 2020

Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky (umělecké obory): 2. - 15. 1. 2020
Gymnázium se sport.přípravou:  2. - 15. 2. 2020
Konzervatoř: 15. - 31.1. 2020
Školní přijímací zkoušky pro nematuritní obory: 22. - 30. 4. 2020
Jednotné státní přijímací zkoušky: 14. a 15. 4. 2020 (čtyřleté obory)
  16. a 17. 4. 2020 (šestileté a osmileté obory)
  13. a 14. 5. 2020 (náhradní termín)