Aktuální dění ve škole

1 ... 3 4 5 6 7 ... 19

DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 2. A 3. TŘÍDÁCH

20.09.2021

Žáci 2. a 3. tříd navštívili Centrum dopravní výchovy Amavet. Zde si zopakovali a ujasnili pravidla chování chodců a cyklistů. Výukový program Chodec děti doprovodil do školy. Cestou řešily, jak se správně chovat jako chodec i cyklista. V programu Cyklista třeťáci dojeli na kole na hrad. Následovala praktická výuka na dopravním hřišti. Všichni si to užili a hlavně si zopakovali, nebo se naučili pravidla bezpečného chování chodce, cyklisty.

Fotogalerie

 

Kaštánci 8.9.2021 vyrazili do Bílovic na farmu.

09.09.2021

Každý se svezl na krásném koni. 

Ostatní zatím koně kreslili.

Po projížďce následoval oběd z vlastních zdrojů. 

Potom jsme si prošli farmu- kráva, kozy, králíci, husy, slepice s kohoutem.

Kdo chtěl střílel z luku, vybarvoval omalovánku.

Na závěr děti ve vylosovaných dvojicích popisovaly vybrané hospodářské zvíře.

Krásný den prožitý venku se zajímavými zážitky a kamarády ze třídy.

 

Fotogalerie

 

1. třídy - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

18.08.2021

Zahájení školního roku 2021/2022 prvních tříd je ve STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021 v 8.00 hodin před budovou Pohankova, kde třídní učitelky rozdělí podle připravených seznamů děti do tříd (jmenné seznamy nelze předem zveřejňovat).

- první den pobudou děti ve škole pouze 45 minut, tj. do 9:00 hod

- rodiče mohou být přítomni ve třídách pouze úvodních 15 minut, a to s rouškami

- třídní učitelky předají děti rodičům v 9:00 hodin před školou

- v dalších dnech se bude výuka postupně prodlužovat – informace na první třídní schůzce, první třídní schůzky budou 1.9.2021 v 17.00 hodin ve třídách na Pohankově

- s odkazem na doporučení MŠMT a MZd vzhledem k opatřením ke Covid-19 proběhne na naší škole 1. a 8. 9. 2021 hromadné testování neinvazivními RT-PCR testy ze slin (diagnostika koronavirů soupravou EliGene® COVID19 UKV RT). Testování proběhne vždy ráno po příchodu dětí do tříd pod dozorem vyučujícího. 

Důležité upozornění – půl hodiny před testováním nesmí děti jíst a pít !!!

Testování není časově a logisticky náročné (viz video zde), vyhodnocení PCR testů z laboratoře škola obdrží zpravidla během dopoledne - v případě pozitivního záchytu budete o dalším postupu neprodleně informováni.

- podrobné informace k provozu školy a k testování žáků jsou k dispozici zde

- od 1. dne je možnost školního stravování dětí – viz informace o stravování v sekci "jídelna"

- rovněž od počátku je možný pobyt Vašich dětí ve školní družině – viz  informace o ŠD v sekci "školní družina"

 

O dalším vývoji opatření a případných změnách Vás budeme obratem informovat.

 

                                                                                                                                     Vedení školy

2. - 9. třídy - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

18.08.2021

Zahájení školního roku 2021/2022 2. - 9. tříd je ve STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021 v 8.00 hodin 

- první den pobudou děti ve škole pouze 45 minut, tj. do 8:45 hod

- v dalších dnech (2. - 3. září 2021) se bude výuka postupně prodlužovat:

1. stupeň ( 2. - 5. třídy): 8:00 - 11:40 hod

2. stupeň ( 6. - 9. třídy): 8:00 - 12:35 hod

Od pondělí 6. září 2021 již bude výuka dle rozvrhu.

- s odkazem na doporučení MŠMT a MZd vzhledem k opatřením ke Covid-19 proběhne na naší škole 1. a 8. 9. 2021 hromadné testování neinvazivními RT- PCR testy ze slin (diagnostika koronavirů soupravou EliGene® COVID19 UKV RT). Testování proběhne vždy ráno po příchodu dětí do tříd pod dozorem vyučujícího. 

Důležité upozornění – půl hodiny před testováním nesmí děti jíst a pít !!!

Testování není časově a logisticky náročné (viz připomenutí instruktážního videa zde), vyhodnocení PCR testů z laboratoře škola obdrží zpravidla během dopoledne - v případě pozitivního záchytu budete o dalším postupu neprodleně informováni.

- podrobné informace k provozu školy a k testování žáků jsou k dispozici zde

- třídní schůzky 2. – 9. tříd: 6. 9. v 17.00 hodin, budovy Pohankova a Holzova

Další potřebné informace najdete v sekcích Školní družina a Jídelna.

 

O dalším vývoji opatření a případných změnách Vás budeme obratem informovat.

 

                                                                                                                                     Vedení školy

 

Metodika prevence

18.06.2021

Vážení rodiče,

protože se  množí prosby o pomoc s žáky a studenty, kteří mají  akutní obtíže a  kapacity pedagogicko-psychologické poradny jsou pro tuto chvíli hodně obsazené, zde jsou kontakty na krizová centra a soukromé psychology, kteří by mohli Vám i dětem také pomoci.

Kontakty:

Mgr. Lucie Kotková, Vackova 44, Brno-Královo Pole, email: lucie.kotkova@volny.cz, tel.: 776010953 

PhDr. Miroslava Čapková, Srbská 53, 612 00 Brno-Královo Pole, email: psychorady@volny.cz, Tel.:776 656 417

Mgr. Svatava Bardyová, DiS. Kounicova 10, Brno, tel.: 777586406 , www.bardynova.cz

SPONDEA, Z.Ú., Sýpka 25, 613 00 Brno, Pro děti, dospívající a rodiče: tel.: 608 118 088, 541 235 511, email: krizovapomoc@spondea.cz

Krizové centrum pro děti a mládež, Hapalova 4, Brno 621 00, tel.: 541 229 298 nebo 723 006 004, e-mail: css.sspd@volny.cz, www.krizovecentrum.cz

Telefonická linka krizového centra FN Brno 532 232 078

 

V tuto chvíli je ještě také možné situace zkonzultovat na (pro tento školní rok) posledním Rodičovském on-line setkání 23.6.2021 , které pořádá PPP Sládkova, Brno, dne 23.6. 2021, účast na skupině je zdarma, povinná web kamera.

Přihlašovat se můžete na:

e-mail: sladkova@pppbrno.cz  nebo na tel.:  723 252 765

Dále máme pro Vás nabídku webináře od školícího střediska PC Storm, www.pcstorm.cz., na téma Digitální bezpečnost – ochrana dětí ve virtuálním světě.

Výše zmíněný webinář proběhne v rozsahu dvou hodin, a to ve třech termínech: 20.7., 24.8. nebo 20.9.2021, vždy od 17:00 – 19:00 hod.
Cena webináře: 149 Kč vč. DPH.

Přihlášení probíhá zde.

 

Hodinu bude probíhat samostatný webinář, druhou hodinu mohou zůstat přihlášeni ti, kteří mají konkrétní dotazy.

Podrobnější informace a přístup zašle školící středisko přihlášeným den předem. Veškeré informace  obdržíte prostřednictvím e-mailu.

 

Hlavní téma kurzu:

bezpečné chování na sociálních sítích kyberšikana zneužití profilu sdílení dat a fotografií bezpečná hesla nebezpečný software

Motto kurzu: Chraňte sebe a své děti ve virtuálním světě!

Webináře povede: PaedDr. Jana Ludvíková, akreditovaný lektor MŠMT v rámci DVPP a rekvalifikace. 

 

Přeji klidné závěrečné dny školního roku.

Lenka Hrubá, metodik prevence

Berušky

28.04.2021

Dnes přistálo na kytičky před budovou Pohankova hejno berušek.
Měli jsme velkou radost .

Fotogalerie

 

Vyhlášení voleb do školské rady

22.04.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že funkční období členů Školské rady skončí do 3 měsíců po konci nouzového stavu, vyhlašuji tímto volby zástupců zákonných zástupců do Školské rady při ZŠ Holzova.

ŠR se skládá ze šesti členů, z toho jsou dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů a dva zástupci pedagogů (par. 167 a 168 školského zákona).

Návrhy kandidátů posílejte prosím standardními způsoby – Školním informačním systémem (Dm softw.), e-mailem, poštou, dat. schránkou.

Vlastní volby proběhnou podle aktuální pandemické situace vhodnou formou začátkem června, přesné informace včas zveřejníme na školním webu.

 

S. Holubář, ŘŠ

Učení venku

21.04.2021

Druháci se opět nadšeně vrátili alespoň na chvíli do školy. A protože dlouhé sezení u počítačů nikomu neprospívá, vyráželi jsme se učit více ven. Učení venku je názorné, přináší nám mnoho podnětů i pocit smysluplnosti učení. To, co se děti naučí skrze zážitky venku, se v mozku ukládá hlouběji, lépe se děti soustředí a je nám tam všem moc dobře.

Proto jsme přesunuli dílnu čtení na naši zahradu, každý si vybral koutek, kde se mu krásně nerušeně četlo, a poté jsme debatovali nad prostředím našich příběhů.

Také na druháky čekala hra, která byla zakončením celého tématu jarních rostlin.

A že se dá učit i matematika venku, jsme si vyzkoušeli na závěr týdne. Co máme na zahradě dlouhé jeden metr? Kolik se vejde decimetrů do metru? Jak dlouhých je 10 metrů? Všechno toto jsme zkoumali a zažívali venku v praxi. Na závěr nechyběla i hra a už se těšíme, až příští týden opět vyrazíme za poznáním do přírody.

Fotogalerie

 

Linka bezpečí - Rodičovská linka

12.04.2021

Linka bezpečí nabízí bezplatnou, anonymní pomoc rodiče: informační leták a nové video

 

 

Naši domácí mazlíčci

07.04.2021
Žákovská rada vyhlašuje další (tentokrát nesoutěžní) aktivitu s fotkami!

Máš nějakého domácího mazlíčka? Chtěl/a bys ho představit ostatním žákům naší školy? Pak máš teď jedinečnou příležitost!

Vyfoť svého domácího mazlíčka (své domácí mazlíčky) nebo se nech vyfotit se svým domácím mazlíčkem a pošli fotku i s komentářem na e-mail: veronika.pilatova@zsholzova.cz.

Ze zaslaných fotek vytvoříme velkou elektronickou nástěnku, kterou zveřejníme na webových stránkách školy.

V krátkém komentáři představ sebe (jméno + třída) i svého mazlíčka (jméno, druh/rasa, věk, případně nějaká zajímavost). Komentář můžeš napsat přímo do textu emailu.
Fotku můžete zaslat na již zmíněný e-mail: veronika.pilatova@zsholzova.cz do 7. 5. 2021.

1 ... 3 4 5 6 7 ... 19