Školská rada

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň – zřizovatel Základní školy, Brno,Holzova 1, příspěvková organizace, zřizuje podle platných předpisů Radu školy (později Školskou radu) při Základní škole, Brno, Holzova 1 se sídlem Holzova 1, 628 00 Brno ke dni 1. ledna 2002.

Nové složení Školské rady k 1. 1. 2018:

Zástupci zřizovatele:

JUDr. PhDr. Martin Příborský
Ing. Šárka Zemanová

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Hana Čížková
Mgr. Drahomíra Němečková

Zástupci zákonných zástupců žáků:

Stanislava Šebestová
Vítězslav Stratil