Aktuální dění ve škole

1 ... 4 5 6 7 8 ... 19

Preventivní programy

18.03.2021

Zahájení preventivních programů on-line

Vzhledem k tomu, že díky dlouhodobě trvající distanční výuce naši žáci přichází o veškeré preventivní programy a projekty, zajistili jsme pro žáky 9., 8. a 7. ročníků online besedu s Policií ČR na téma Trestní odpovědnost, Kyberšikana – bezbečně v kyberprostoru, Drogová problematika - Omamné a psychotropní látky. Tato témata jsou v dnešní době velmi důležitá a je třeba s nimi žáky seznámit. V programu se dozví o nástrahách, rizicích a důsledkům spojenými s těmito patologickými jevy. Také se dozví, jak se v rizikových situacích zachovat a kam se můžou obrátit pro pomoc. Programy proběhnou v rámci výuky v předmětech Výchova ke zdraví a informatika.

Zápis do 1. tříd

18.02.2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pro více informací klikněte na šipku vpravo)

http://zapisdozs.brno.cz - po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat v ZŠ, je to možné po předchozí telefonické domluvě.

Pokud jste vyplnili elektronickou přihlášku a pouze nemáte přístup k tiskárně, zapište si vygenerované číslo, pomocí kterého přihlášku vyhledáme a vytiskneme (stejný postup, jako při osobním podání).

Pro další informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v následujících dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi (údaje na přihlášce).

 

 

Průběh přihlašování (sběr přihlášek)

V období 1.4.2021 - 30.4.2021

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy :  svnmjxv

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zsholzova@zsholzova.cz

- poštou na adresu ZŠ Holzova, Holzova 1, 62800 Brno

- osobní podání:   od úterý 6.4. do pátku 9.4.2021 v době od 8:00 do 16:00 hod.

           a v sobotu 10.4.2021 v době od 9:00 do 12:00 hod.,                 

           vždy do budovy Holzova 1,

           Po telefonické domluvě i v jiných termínech do konce dubna.

 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

K žádosti je třeba doložit doporučení dětské lékařky (dětského lékaře) a PPP.

 

V průběhu května bude na web. stránkách školy informace o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 

Kraje pro bezpečný internet - soutěžní kvíz

15.02.2021

Na internetových stránkách Kraje pro bezpečný internet najdete e-learningové kurzy týkající se bezpečnosti na internetu a soutěžní kvíz, kterého se můžete po registraci zúčastnit.

Vítězové získájí hodnotné ceny.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Fotogalerie

 

Nabídka poradenských služeb online

11.02.2021

PPP Sládkova, Brno nabízí bezplatné poradenské online služby pro děti i rodiče: http://www.poradenskecentrum.cz

            - zde najdete individuální poradenství a skupinové aktivity pro děti, dospívající a rodiče:  http://www.poradenskecentrum.cz/pro-deti-dospivajici-a-rodiny

            - pozvánka na online setkání rodičů: informační leták

 

Linka bezpečí nabízí bezplatnou, anonymní pomoc pro děti i rodiče: informační leták

 

Projekt E-BEZPEČÍ - národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí: https://www.e-bezpeci.cz/

            - video kurz pro rodiče: E-Bezpečí pro rodiče: unikátní videokurz pro všechny rodiče - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz)

            - online kurz pro žáky: https://www.avast.com/cz/besafeonline/online-kurz

            - pravda a lež v online světě: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/prava-lez-na-internetu

            - stručný přehled informací o jednotlivých rizikových fenoménech v online prostředí: Trivium - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz)

 

 

Lednové aktivity v projektu Tradiční venkovní hry

09.02.2021

V průběhu ledna žáci pokračovali v aktivitách projektu Erasmus+ nazvaného Tradiční venkovní hry.  Uskutečnilo se online setkání účastníků ze všech tří zapojených zemí (Itálie, Turecko, Česká republika), na kterém naši žáci aktivně komunikovali s ostatními a prokázali velmi dobrou znalost angličtiny. Kromě anglického jazyka se děti průběžně seznamují s některými základními frázemi italštiny a turečtiny, například prostřednictvím novoročních přání či v rámci Dne poděkování.  Projekt pomáhá také rozvíjet počítačové schopnosti dětí, a to zejména díky používání řady aplikací, jejichž pomocí v lednu vytvořily své avatary a představily se ostatním. A aby si žáci protáhli těla ztuhlá dlouhým sezením u počítače, dostali za úkol oprášit zapomenutá švihadla a pořádně si přes ně zaskákat.

Galerie výuky online

27.01.2021

Můžete nahlédnout do tvořivé práce dětí z domácího prostředí....

Fotogalerie

 

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

18.01.2021

Odbor školství MMB připravil pro rodiče budoucích prvňáčků tradiční cyklus seminářů ONLINE na únor a březen 2021 - informace viz letáček.

 

Informace k hodnocení na vysvědčení

07.01.2021

V souladu s doporučením MŠMT budeme při hodnocení na vysvědčení vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů ( Dm systém – el. žák. knížka), ale budeme citlivě přihlížet i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání :

 

- účast na distanční výuce

- aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní       

  distanční výuce)

- osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky

- řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.

- schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá   

  odpovědnost za svou práci

- to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí

- to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní a   

  asynchronní formou

- to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky

- to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, tvořivost apod.)

- to, zda a jak plnil doplňkové úkoly

- to, zda si žák pamatuje nabyté znalosti a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při

  dalším procesu učení používat

- osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě)

 

Vzhledem k tomu, že se nekonají třídní schůzky a hovorové hodiny, je možné si sjednat

s jednotlivými vyučujícími (třídním učitelem) po předchozí domluvě konzultaci.

 

         

                                                                                                        Vedení ZŠ

Prosinec s projektem Tradiční venkovní hry

07.01.2021

V prosinci na zúčastněné děti čekaly tři úkoly. První dva zahrnovaly tradiční hry – tichou poštu a skákání panáka, které si vzhledem k okolnostem nemohly užít venku, ale doma se svou rodinou. Videa z těchto aktivit teď žáci sdílí s dětmi z partnerských škol v Turecku a Itálii. Třetí úkol znamenal vytvoření vánočních přání v angličtině, jimiž děti ozdobily vánoční strom u vchodu do školní budovy.

Organizace výuky od 4. 1. 2021

28.12.2020

Pozor změna!!! Informace k výuce od 4. 1. 2021

 

Od pondělí 4. ledna 2021 nastupuje do školy k prezenční výuce pouze 1. a 2. ročník.

Ostatní ročníky přecházejí na distanční výuku.

 

                                                                                                      Vedení školy

 

1 ... 4 5 6 7 8 ... 19