Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 19

Noví přátelé z Turecka a Itálie

11.05.2022

Projekt Erasmus+ Tradiční venkovní hry se blíží do své závěrečné fáze. Od podzimu 2020 se vybraní žáci ZŠ Holzova zapojují do řady aktivit, které spojují děti z naší školy s žáky z Aksaray v Turecku a z italské Battipaglia.

Ve dnech 25. – 29. dubna skupiny dětí z obou zahraničních škol zavítaly spolu se svými učiteli do Brna. Děti z naší školy se na setkání poctivě připravovaly a na každý den svým hostům nachystaly pestrý program. V pondělí se turecké a italské děti zúčastnily několika vyučovacích hodin a odpoledne se vydaly na Klajdovku prohlédnout si panorama města. V úterý je čekala prohlídka centra Brna, kde se seznámily s významnými památkami, jejichž historii jim představili naši žáci. Odpoledne si děti společně zahrály na Bílé hoře šipkovanou, v jejímž průběhu společně plnily řadu úkolů. V závěru všechny čekala odměna – Adventure golf.

Středeční dopoledne trávily děti opět ve škole, kde poměřily své síly v řadě sportovních disciplín. Ve čtvrtek nejprve navštívily Punkevní jeskyně a pak se již těšily na společenský večer. Program zahrnoval řadu hudebních a tanečních vystoupení, společné hry, tance, zpěv a bohaté občerstvení, za které patří dík rodičům zúčastněných dětí.

A jak návštěvu hodnotí samy děti? Například Zuzana Svobodová z 6.B „si uvědomila, jak je angličtina důležitá.“ Alexandru Bodovi z 6.B setkání „dalo zkušenosti, kamarádství, poznání něčeho nového a překonání strachu z komunikace před více lidmi.“ Touto akcí projekt ale neskončil – teď se těšíme na další společné aktivity, které nás čekají při červnovém výjezdu do Turecka a následně v říjnu v Itálii.

Fotogalerie

 

Návykové látky

05.05.2022

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás upozornit na nový trend, který se nyní šíří na školách mezi žáky, a to v podobě distribuce a užívání žvýkacího tabáku, nikotinových sáčků či podobných návykových látek. Nikotinové sáčky jsou mezi žáky velmi módní, protože lákají svou barevností a designem balení i všemožnými příchutěmi. Nejsou z nich po použití cítit cigarety a při užívání je obtížné si všimnout, že mají něco takového v ústech. Vzniká tak nová móda mezi dospívajícími, kterou je třeba zastavit. Jedná se o závažný rizikový jev, jež se neslučuje jak se zákonem, tak školním řádem, ale především vede ke vzniku vážných zdravotních problémů a rychlému vypěstování závislosti.

Škola se nyní této záležitosti aktivně věnuje a zachycené případy vyšetřuje ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm a zákonnými zástupci. V rámci prevence jsou do výuky nyní zařazeny preventivní aktivity a připravuje se zážitkové preventivní dopoledne pro žáky 7. a 8. tříd. Naším cílem je vytvořit ve škole bezpečné prostředí, které nehodlá tolerovat šíření tak nebezpečných látek. S ohledem na zdravotní rizika s tím spojená, vnímá škola tento jev jako hrubé porušení školního řádu, proto nošení, užívání či distribuci jakýchkoli zakázaných látek bude škola vždy neodkladně řešit.

Apeluji tímto i na Vás rodiče, abyste věnovali tomuto jevu více pozornosti i u svých dětí, neboť aby byla prevence účinná, je třeba jednotného působení školy i rodiny. Účinky žvýkacího tabáku jsou společností velmi zlehčovány, ale opak je pravdou. Tato návyková látka může velmi poškodit zdraví jedince, nejenom po fyzické, ale především psychické stránce. Bohužel alarmující je i snadná dostupnost, ať už na internetu či v kamenných obchodech. Děti si tyto návykové látky mezi sebou snadno předávají a experimentují.

Prosím nepodceňujme tento rizikový jev a veďme společně děti k postojům směřovaným proti užívání návykových látek, mluvme s nimi o rizicích a motivujme je ke zdravému životnímu stylu.

Další důležité informace naleznete v přiložené prezentaci.

 

2. kolo přijímacího řízení

03.05.2022

Na portálu www.atlasskolstvi.cz lze vyhledat školy, které vyhlásí druhá kola přijímacího řízení.

Informace budou zveřejňovány postupně v následujících dnech.

Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu „zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení“. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.

Pokud se tedy žák nedostane na školu, tak do 3 dnů rodiče podají odvolání (formou dopisu) a zároveň si žák vyzvedne další přihlášky, které podá do 2. kola přijímacího řízení na školy, které 2. kolo vypisují. Tam pak do 10 dnů od přijetí podá zápisový lístek.

V případě, že se mezitím dostane na odvolání na původní školu, lze zápisový lístek vzít zpět a zapsat se na původní škole z 1. kola.

zápis do 1. tříd

02.05.2022

Vedení ZŠ Holzova oznamuje, že děti, které se zúčastnily zápisu do 1. tříd ZŠ Holzova a byla jim přiřazena registrační čísla

  ZSH 001/2022   –   ZSH 93/2022

BYLY PŘIJATY k povinné základní školní docházce od školního roku 2022/2023.

 

Žádosti o odklad se všemi potřebnými doklady jsou vyřizovány průběžně na vedení školy - budova Holzova 1.

Pokud bylo vaše dítě přijato do jiné základní školy, kterou upřednostňujete, prosím, informujte nás.

 

V Brně dne 2.5.2022                                   

                                                                                   vedení školy

                                                                                                                                  

Čarodějnické hrátky na Pohanče

29.04.2022

28.4.2022 do školy na Pohankové ráno přicházeli čarodějnice, kouzelníci, kočky i drobná strašidla. Aby ne, bylo vyhlášeno 

čarodějnické dopoledne.

Ve třídách se děti představily svým spolužákům, kdo uměl,  předvedl svá kouzla a čáry, uvařil se kouzelný lektvar,.

V 9 hodin už na zahradě školy čekaly úkoly ke splnění.

Děti se rozdělily do týmů- třeťák s prvňáčkem, druháci mezi sebou.

Úkolem bylo zjistit dle indicií jména čarodějnic- nechybělo čtení s porozuměním, spolupráce, psaní.

Odměna za splněné úkoly byla sladká.

Na závěr vzplál oheň i s čarodějnicí. Nechyběl ani zpěv u ohně.

Zahrada na Pohankové je kouzelná a máme ji moc rádi.

Fotogalerie

 

ERASMUS+ MEETING: TRADITIONALS SONGS, DANCES AND GAMES

22.04.2022

ERASMUS+ INVITATION TO TRADITIONAL STREET GAMES

MEETING: TRADITIONALS SONGS, DANCES AND GAMES

25. – 29. 4. 2022 BRNO

PONDĚLÍ 25. 4. 2022

Den ve škole Hosté z Itálie a Turecka navštíví naši školu a vybrané hodiny.

ÚTERÝ 26. 4. 2022

Dopoledne: Návštěva brněnských památek Sraz: 8:00 před školou Návrat: 13:00 ke škole S sebou: platnou jízdenku na MHD

Odpoledne: Hra šipkovaná na Bílé hoře a Adventure golf Sraz: 14:00 u školy Návrat: kolem 18. hod. ke škole

S sebou: platnou jízdenku na MHD

STŘEDA 27.4. 2022

Sportovní den, ve kterém se zahraniční studenti budou účastnit aktivit v hodinách tělesné výchovy.

ČTVRTEK 28. 4. 2022

Výlet do Punkevní jeskyně Sraz: 8:15 před školou Návrat: 14:30 ke škole, oběd ve školní jídelně je zajištěn po návratu!!!!! S sebou: teplé sportovní oblečení, svačinu

SPOLEČENSKÝ VEČER v jídelně ZŠ Holzova Začátek: v 16.00 S sebou: máte-li možnost, prosím, připravte doma sladké/slané občerstvení

Zápis do 1. ročníku

22.02.2022

Informace k zápisu - po dvou letech bude opět probíhat za osobní účasti dětí.

v pátek 8. dubna 2022 od 13:00 do 18:00 hodin

a

v sobotu 9. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin v budově na Pohankově 5

Jak postupovat:

1.    Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz

       Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno.

       Tuto žádost pak zástupce vytiskne a přinese s sebou na zápis. 


2.    Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu, může si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole v době zápisu.


3.    K zápisu je třeba přinést:
       •    rodný list dítěte
       •    platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
       •    vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. bod 1 výše)
       •    má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
       •    byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu
 
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita a prostorové možnosti školy, budeme se při přijímání žáků do 1. ročníku řídit podle kritérií v tomto pořadí:

    1. trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy (viz Statutární město Brno – obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody            základních škol)

    2. sourozenecké vztahy se žáky naší školy                                                                                                                                                                                               3. děti zaměstnanců naší školy                                                                                                                                                                                                                  4. všechny ostatní děti

Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

 

Odklad školní docházky

O odklad povinné školní docházky mohou rodiče požádat při zápisu do ZŠ.  Zde vyplní žádost o odklad.

K žádosti musí být přiloženo
           1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení
           2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Tato doporučení je možné dodat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku.

 

 

 

Ceník stravného od 1. 3. 2022

21.02.2022

Upozornění strávníkům ZŠ

Ceny platné od 1. 3. 2022:

Žáci  7 - 10 let

         Svačina                   Kč     14,--

         Oběd                       Kč      28,--

         Bezlepková dieta   Kč      30,--

Žáci 11 - 14 let

         Svačina                   Kč    14,--

         Oběd                       Kč     30,--

         Bezlepková dieta   Kč     32,--

Žáci 15 + let

         Svačina                   Kč     14,--

         Oběd                       Kč      32,--

         Bezlepková dieta   Kč      34,--

 

Reportáž ČT

01.02.2022

Reportáž České televize - LVK 5. ročník: https://www.youtube.com/watch?v=_RRQDlfjRGQ

Nabídka jazykové školy HOPE

20.01.2022

Vážení rodiče,

v druhém pololetí šk. roku 2021/2022 otevírá své jazykové kroužky angličtiny na ZŠ Holzova a ZŠ Pohankova akreditovaná jazyková škola HOPE. O výuku se postarají kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři a rodilí mluvčí, kteří dětem předvedou, jak výhodné a zábavné je umět anglicky. 

Kurzy pro 1.-3. ročník ZŠ Pohankova naleznete zde:

pondělí:

https://jazykovyservis.cz/jazykove-vzdelavani/kurzy/happy-english-poh-pon-1-2022-1/

https://jazykovyservis.cz/jazykove-vzdelavani/kurzy/happy-english-poh-pon-2-2022-1/

 

středa:

https://jazykovyservis.cz/jazykove-vzdelavani/kurzy/happy-english-poh-st-1-2022-1/

https://jazykovyservis.cz/jazykove-vzdelavani/kurzy/happy-english-poh-st-2-2022-1/

 

Kurz pro 3.-5. ročník (s českým lektorem) naleznete zde:

https://jazykovyservis.cz/jazykove-vzdelavani/kurzy/funny-english-s-ceskym-lektorem-hol-2022-1/

 

Kurz pro 3.-5. ročník (s rodilým mluvčím) naleznete zde: 

https://jazykovyservis.cz/jazykove-vzdelavani/kurzy/funny-english-s-rodilym-mluvcim-hol-2022-1/

 

Kurz pro 6.-9. ročník (s rodilým mluvčím) naleznete zde:

https://jazykovyservis.cz/jazykove-vzdelavani/kurzy/study-english-s-rodilym-mluvcim-hol-2022-1/

 

Těšíme se na lekce angličtiny plné zábavy! Více info na milica@jazykovyservis.cz

 

Milica Komljen

Koordinátorka dětských kurzů

m +420 601 551 815
e  milica@jazykovyservis.cz
t   +420 549 210 395
Palackého třída 10, 612 00 Brno
www.jazykovyservis.cz 

1 2 3 4 5 6 7 ... 19