Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 14

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

18.01.2021

Odbor školství MMB připravil pro rodiče budoucích prvňáčků tradiční cyklus seminářů ONLINE na únor a březen 2021 - informace viz letáček.

 

Informace k hodnocení na vysvědčení

07.01.2021

V souladu s doporučením MŠMT budeme při hodnocení na vysvědčení vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů ( Dm systém – el. žák. knížka), ale budeme citlivě přihlížet i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání :

 

- účast na distanční výuce

- aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní       

  distanční výuce)

- osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky

- řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.

- schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá   

  odpovědnost za svou práci

- to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí

- to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní a   

  asynchronní formou

- to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky

- to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, tvořivost apod.)

- to, zda a jak plnil doplňkové úkoly

- to, zda si žák pamatuje nabyté znalosti a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při

  dalším procesu učení používat

- osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě)

 

Vzhledem k tomu, že se nekonají třídní schůzky a hovorové hodiny, je možné si sjednat

s jednotlivými vyučujícími (třídním učitelem) po předchozí domluvě konzultaci.

 

         

                                                                                                        Vedení ZŠ

Zrušení třídních schůzek

06.01.2021

Z důvodu současných opatření se dne 11. 1. 2021 nebudou konat třídní schůzky ani hovorové hodiny.

Organizace výuky od 4. 1. 2021

28.12.2020

Pozor změna!!! Informace k výuce od 4. 1. 2021

 

Od pondělí 4. ledna 2021 nastupuje do školy k prezenční výuce pouze 1. a 2. ročník.

Ostatní ročníky přecházejí na distanční výuku.

 

                                                                                                      Vedení školy

 

Dějepisná olympiáda

08.12.2020

Dne 26. 11. se uskutečnilo on-line školní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd na téma „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“.

Z 16 účastníků do městského kola postupují – Kryštof Cikrle z 9. A (1. místo), Lukáš Kučera z 9. B a Adéla Hanáková z 8. C (2. místo) a Emílie Fadrná z 8. C (3. místo).

Postupujícím blahopřejeme!

Ošetřovné dítěte do 10 let v době distanční výuky

06.11.2020

Nový formulář - Žádost o ošetřovné -  lze vyplnit pouze interaktivně prostřednictvím portálu správy sociálního zabezpečení. Odkaz na formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 

 

Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2020/21

02.11.2020

Podrobné informace pro rodiče a žáky 5.,7. a 9. tříd ke stažení najdete: Ke stažení - Výchovné poradenství - Informace k přijímacímu řízení.

Kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku

21.10.2020

Využijte možnosti a informujte se on - line o nabídce výuky na středních školách - odkaz na Veletrh vzdělávání on - line naleznete na našich webových stránkách: Ke stažení - Veletrh škol

Prosinec s projektem Tradiční venkovní hry

07.01.2021

V prosinci na zúčastněné děti čekaly tři úkoly. První dva zahrnovaly tradiční hry – tichou poštu a skákání panáka, které si vzhledem k okolnostem nemohly užít venku, ale doma se svou rodinou. Videa z těchto aktivit teď žáci sdílí s dětmi z partnerských škol v Turecku a Itálii. Třetí úkol znamenal vytvoření vánočních přání v angličtině, jimiž děti ozdobily vánoční strom u vchodu do školní budovy.

Výtvarná výchova 4.C při distanční výuce

02.12.2020

Žáci 4.C v rámci výtvarné výchovy vytvářeli během distanční výuky krásné dárky pro neznámé babičky a dědečky z Domova pro seniory Věstonická a společně je přišli svými dárky odbarovat a potěšit v pátek 20. listopadu.

Fotogalerie

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 14