Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 15

Rotační výuka na 1. stupni od 12.4.2021

08.04.2021

 

Vážení rodiče,

 

od 12.4. 2021 bude zahájena rotační výuka na 1. stupni.

V lichém týdnu (tj. od 12.4. 2021) budou prezenčně do školy docházet třídy :

- budova Pohankova -1.B, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C

- budova Holzova – 5.A, 5.B, 5.C, 5.D 

Třídy 1.A, 1.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.C, 4.D zůstávají v týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 na distanční výuce. 

V následujícím týdnu od 19.4. do 23.4. 2021 se třídy vystřídají.

 

Dle nařízení MŠMT bude přítomnost žáků na prezenční výuce podmíněna negativním testem (více na https://testovani.edu.cz/).

 

Testování :   12.4. - budova Pohankova – 7.30 hod – 1.B, 1.D

                                                                           8.00 hod – 2.A, 2.B, 2.C

                                    budova Holzova      – 7.30 hod – 5.C, 5.D

                                                                           8.00 hod – 5.A, 5.B

Po prvním testování vyhodnotíme situaci, o režimu testování v dalších termínech Vás budeme včas informovat.

 

Školní družina bude v provozu od 6.00 do 17.00 hod, děti budou testovány hned při příchodu do ranní družiny.

 

                                                                                                       Vedení školy

 

Zápis do 1. tříd

18.02.2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pro více informací klikněte na šipku vpravo)

http://zapisdozs.brno.cz - po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat v ZŠ, je to možné po předchozí telefonické domluvě.

Pokud jste vyplnili elektronickou přihlášku a pouze nemáte přístup k tiskárně, zapište si vygenerované číslo, pomocí kterého přihlášku vyhledáme a vytiskneme (stejný postup, jako při osobním podání).

Pro další informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v následujících dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi (údaje na přihlášce).

 

 

Průběh přihlašování (sběr přihlášek)

V období 1.4.2021 - 30.4.2021

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy :  svnmjxv

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zsholzova@zsholzova.cz

- poštou na adresu ZŠ Holzova, Holzova 1, 62800 Brno

- osobní podání:   od úterý 6.4. do pátku 9.4.2021 v době od 8:00 do 16:00 hod.

           a v sobotu 10.4.2021 v době od 9:00 do 12:00 hod.,                 

           vždy do budovy Holzova 1,

           Po telefonické domluvě i v jiných termínech do konce dubna.

 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

K žádosti je třeba doložit doporučení dětské lékařky (dětského lékaře) a PPP.

 

V průběhu května bude na web. stránkách školy informace o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 

 

Nabídka poradenských služeb online

11.02.2021

PPP Sládkova, Brno nabízí bezplatné poradenské online služby pro děti i rodiče: http://www.poradenskecentrum.cz

            - zde najdete individuální poradenství a skupinové aktivity pro děti, dospívající a rodiče:  http://www.poradenskecentrum.cz/pro-deti-dospivajici-a-rodiny

            - pozvánka na online setkání rodičů: informační leták

 

Linka bezpečí nabízí bezplatnou, anonymní pomoc pro děti i rodiče: informační leták

 

Projekt E-BEZPEČÍ - národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí: https://www.e-bezpeci.cz/

            - video kurz pro rodiče: E-Bezpečí pro rodiče: unikátní videokurz pro všechny rodiče - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz)

            - online kurz pro žáky: https://www.avast.com/cz/besafeonline/online-kurz

            - pravda a lež v online světě: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/prava-lez-na-internetu

            - stručný přehled informací o jednotlivých rizikových fenoménech v online prostředí: Trivium - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz)

 

 

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

18.01.2021

Odbor školství MMB připravil pro rodiče budoucích prvňáčků tradiční cyklus seminářů ONLINE na únor a březen 2021 - informace viz letáček.

 

Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2020/21

02.11.2020

Podrobné informace pro rodiče a žáky 5.,7. a 9. tříd ke stažení najdete: Ke stažení - Výchovné poradenství - Informace k přijímacímu řízení aktualizace.

Naši domácí mazlíčci

07.04.2021
Žákovská rada vyhlašuje další (tentokrát nesoutěžní) aktivitu s fotkami!

Máš nějakého domácího mazlíčka? Chtěl/a bys ho představit ostatním žákům naší školy? Pak máš teď jedinečnou příležitost!

Vyfoť svého domácího mazlíčka (své domácí mazlíčky) nebo se nech vyfotit se svým domácím mazlíčkem a pošli fotku i s komentářem na e-mail: veronika.pilatova@zsholzova.cz.

Ze zaslaných fotek vytvoříme velkou elektronickou nástěnku, kterou zveřejníme na webových stránkách školy.

V krátkém komentáři představ sebe (jméno + třída) i svého mazlíčka (jméno, druh/rasa, věk, případně nějaká zajímavost). Komentář můžeš napsat přímo do textu emailu.
Fotku můžete zaslat na již zmíněný e-mail: veronika.pilatova@zsholzova.cz do 7. 5. 2021.

Preventivní programy

18.03.2021

Zahájení preventivních programů on-line

Vzhledem k tomu, že díky dlouhodobě trvající distanční výuce naši žáci přichází o veškeré preventivní programy a projekty, zajistili jsme pro žáky 9., 8. a 7. ročníků online besedu s Policií ČR na téma Trestní odpovědnost, Kyberšikana – bezbečně v kyberprostoru, Drogová problematika - Omamné a psychotropní látky. Tato témata jsou v dnešní době velmi důležitá a je třeba s nimi žáky seznámit. V programu se dozví o nástrahách, rizicích a důsledkům spojenými s těmito patologickými jevy. Také se dozví, jak se v rizikových situacích zachovat a kam se můžou obrátit pro pomoc. Programy proběhnou v rámci výuky v předmětech Výchova ke zdraví a informatika.

Kraje pro bezpečný internet - soutěžní kvíz

15.02.2021

Na internetových stránkách Kraje pro bezpečný internet najdete e-learningové kurzy týkající se bezpečnosti na internetu a soutěžní kvíz, kterého se můžete po registraci zúčastnit.

Vítězové získájí hodnotné ceny.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Fotogalerie

 

Lednové aktivity v projektu Tradiční venkovní hry

09.02.2021

V průběhu ledna žáci pokračovali v aktivitách projektu Erasmus+ nazvaného Tradiční venkovní hry.  Uskutečnilo se online setkání účastníků ze všech tří zapojených zemí (Itálie, Turecko, Česká republika), na kterém naši žáci aktivně komunikovali s ostatními a prokázali velmi dobrou znalost angličtiny. Kromě anglického jazyka se děti průběžně seznamují s některými základními frázemi italštiny a turečtiny, například prostřednictvím novoročních přání či v rámci Dne poděkování.  Projekt pomáhá také rozvíjet počítačové schopnosti dětí, a to zejména díky používání řady aplikací, jejichž pomocí v lednu vytvořily své avatary a představily se ostatním. A aby si žáci protáhli těla ztuhlá dlouhým sezením u počítače, dostali za úkol oprášit zapomenutá švihadla a pořádně si přes ně zaskákat.

Galerie výuky online

27.01.2021

Můžete nahlédnout do tvořivé práce dětí z domácího prostředí....

Fotogalerie

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 15