Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 16

Přihlašování a odhlašování obědů

21.05.2024

K odhlašování a přihlašování obědů již opět využijte telefonní číslo 544 231 208.

Další možnosti stále zůstává email: stravenky.zsholzova@seznam.cz nebo na školních stránkách odkaz: i-Canteen .

Děkujeme.

Skotsko podruhé (18. - 25. 5.)

21.05.2024

Postřehy žáků - účastníků:

Cesta do Amsterdamu:

 • Zdlouhavá.
 • Vtipná.
 • Úmorná.
 • Spaní v sedící poloze nic moc...

Amsterdam:

 • Skoro všichni jezdí na kole.
 • Hezké město.
 • Zajímavé město.
 • Spousta vodních kanálů.
 • Koncentrace sýrů. 
 • Krásné vůně.
 • Hodně červených světýlek a zábavy...

Trajekt do New Castlu:

 • Prakticky žádné zažívací potíže.
 • Kinedryl v batohu.
 • Moře klidné.
 • Obchody i restaurace.
 • Dvanáct pater a hodně obchodů.
 • Šestnáct hodin plavby...

Skotsko:

 • Městečko Melrose super.
 • V Edinburghu srdce před kostelem - plivání pro štěstí.
 • Dudák.
 • Paní s "hustými" vlasy..

Ubytování v rodinách...

Fotogalerie

 

Pozdrav ze Skotska - část 2

20.05.2024

První skupina posílá další pozdravy ze slunečného Skotska!

Obdivovali jsme národní park Loch Lomond, plavili se po Loch Katrine, relaxovali na pláži, navštívili Edinburgh, hrad Stirling a řadu dalších krásných míst.

Fotogalerie

 

Pozdrav ze Skotska - část 1

17.05.2024

První skupina výletníků do Skotska zdraví z Amsterdamu a z trajektu.

Fotogalerie

 

Plazí příběhy

17.05.2024

V úterý 14. 5. jsme přivítali zoologa pana Zajíčka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Dětem ze 7. ročníku představil některé zástupce plazů, povyprávěl spoustu dobrodružných příběhů z cest po celém světě. Žáci si mohli pohladit malého krokodýla, hada a želvy.

M. Popelková

Fotogalerie

 

Rakousko 2024

16.05.2024

Žáci 7. ročníku – němčináři se zúčastnili poznávacího výletu do Rakouska.

První zastávka byla u zříceniny Kaja s prohlídkou v německém jazyce. Následovala krátká zastávka s možnosti nákupu v malebném městečku Retz. V Nationalparkhaus Thaytal měli žáci štěstí vidět divokou kočku. Z informačního centra NP jsme se vydali pěšky přes Hardegg na novou lávku, kde měli možnost stát na mostě jednou nohou v Rakousku a jednou v ČR, do Čížova, v němž jsou pozůstatky Železné opony.

Z. Chalupová

Fotogalerie

 

Informace k výsledkům 1. kola přijímacího řízení

13.05.2024

15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední škole.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají.

Pokud nebudete spokojeni (nepřijati, nebo přijati na obor, který nechcete studovat), můžete postupovat dále takto:

1. Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY.

Podává odvolání řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal.

V novém systému však všechna místa budou zaplněna, místo, které by bylo uvolněné po zveřejnění výsledků (na základě vzdání se práva na přijetí), nelze v tomto kole již zaplnit jiným uchazečem.

2. Vzdání se práva na přijetí

Pokud je uchazeč přijat na obor, ale chce zkusit možnost přihlášení v dalším kole, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat.

Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat.

Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem podání přihlášky do dalšího kola.

Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

3. Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení

Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024. 

Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024 (nejlépe elektronicky), lze opět doručit do školy v papírové podobě (osobně nebo poštou).

Stejně jako v 1. kole si může uchazeč vybrat 3 obory bez a 2 obory s talentovou zkouškou.

Ve 2. kole se nedělají jednotné přijímací zkoušky, započítávají se výsledky z 1. kola.

Uchazeč si zkontroluje všechna kritéria přijetí a připraví si všechny přílohy, které škola vyžaduje.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí

Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná zkouška.

Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.

Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení

3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.

Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.

Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu.

Přihlášky nelze podat v DiPSy.

Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.

Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

Hovorové hodiny 4. čtvrtletí

13.05.2024

Vážení rodiče,

informujeme Vás o konání hovorových hodin v pondělí 3. 6. 2024 na ZŠ Holzova a Pohankova v 17.00-19.00 hodin.

Psaní od srdce

13.05.2024

V.B se připojila k celorepublikové akci Psaní od srdce. Vybrali jsme si seniory z domova pro seniory ze Sokolnic. Snad uděláme svými 15. dopisy radost.

Fotogalerie

 

Den Země 2024

11.05.2024

Na Den Země, tedy 22. dubna, se žáci místo standardní výuky zúčastnili projektového dne.

Tři stanoviště s několika úkoly zdůrazňovala potřebu ochrany životního prostředí a apelovala na omezení množství odpadů a využití starých věcí k výrobě nových.

Ve hře AZ kvíz žáci zodpověděli otázky s ekologickou tématikou a museli prokázat své znalosti i v anglickém jazyce. V tělocvičně překonali  překážkovou dráhu a formou štafety roztřídili odpad do příslušných popelnic  Na dalších stanovištích si vyrobili rostoucí papír, změřili pH různých látek z domácnosti, kterými následně malovali na papír obarvený červeným zelím. V kreativní zóně děti vytvořily společně obrazy ze starých plakátů a kalendářů.

Ve zpětné vazbě se spousta žáků shodla na tom, že by chtěli ostatním vzkázat:

„Musíme se k naší Zemi chovat hezky, aby zde mohly žít i další generace.”

M. Popelková

Fotogalerie

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 16