Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 13

Kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku

21.10.2020

Využijte možnosti a informujte se on - line o nabídce výuky na středních školách - odkaz na Veletrh vzdělávání on - line naleznete na našich webových stránkách: Ke stažení - Veletrh škol

Ošetřovné dítěte do 10 let v době distanční výuky

14.10.2020

Rodiče žáků, kteří potřebují zaslat elektronicky Žádost o ošetřovné, zašlou údaje o svém dítěti, uvedené ve formuláři - jméno a příjmení, třída, RČ na email: monika.flekacova@zsholzova.cz.

Vyřízenou žádost odešleme zpět. 

Online výuka od 14. 10. 2020

13.10.2020

Oznamujeme, že od středy 14. 10. 2020 přecházejí žáci 2. stupně (6. – 9. ročník) na online výuku podle náhradního rozvrhu.

Sledujte proto prosím pozorně MS Teams i školní informační systém.

 

Žáci 1. stupně budou mít distanční výuku podle pokynů třídních učitelů.

Informace k absolventským pracím

11.10.2020

Veškeré aktuální informace k absolventským pracím žáků 9. ročníku pro rok 2020/2021 naleznete na našich webových stránkách v sekci Škola a výuka ⇒ Absolventská práce.

Nařízení mimořádného opatření KHSJM

01.10.2020

Ke stažení zde:

https://zsholzova.cz/doc_download/khsjm-55359-2020-bm-prav-2010122309.pdf

 

Školní psycholog

17.09.2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že v naší škole rozšiřujeme služby Školního poradenského pracoviště. Nově do našeho týmu odborníků přichází školní psycholožka, která bude ve škole bezplatně poskytovat služby žákům i jejich zákonným zástupcům. Zasíláme Vám informaci o dílčích činnostech školního psychologa, které jsou vymezeny vyhláškou č. 197/2016 Sb. a současně "Informovaný souhlas", který je nutný pro to, aby školní psycholog mohl ve škole bez obtíží působit. Prosíme o jeho vyplnění a následné navrácení po Vašem dítěti zpět do školy. V případě dotazů ohledně činnosti školního psychologa se neváhejte emailem obrátit přímo na naši školní psycholožku (veronika.pilatova@zsholzova.cz).

 

Manuál k distanční výuce

15.09.2020

Manuál k distanční výuce ke stažení zde:

https://zsholzova.cz/doc_download/manual-distancni-vyuka-2009123217.pdf

 

 

 

Hodnocení II. pololetí

12.06.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás tímto informujeme o způsobu uzavření klasifikace na vysvědčení za toto období.

Všichni žáci školy obdrží v úterý 30. 6. 2020 vysvědčení, kde budou všechny předměty klasifikovány známkou.

Klasifikace bude provedena

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, 

především však velmi citlivě s ohledem na specifické podmínky každého žáka.

O přesném způsobu předávání vysvědčení Vás budeme informovat vzhledem k očekávanému pokynu z MŠMT.

Zapůjčené učebnice si žáci (kromě žáků, kteří ze školy odcházejí) tentokrát ponechají, jejich výměnu provedeme podle potřeby začátkem příštího školního roku.

 

                                                                           Vaše vedení školy

 

Přeplatky za školní družinu

11.06.2020

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce června Vám bude na Váš bankovní účet vrácen PŘEPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU za období, kdy byla družina z důvodu uzavření škol mimo provoz.

vedení školy

Přeplatky za stravování ve školní jídelně

04.06.2020

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o ponechání přeplatků za stravování na následující školní rok, volejte prosím paní Holoubkovou (544 231 208) nebo pište na e-mail: stravenky.zsholzova@seznam.cz.

 

1 2 3 4 5 6 7 ... 13