Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vánoční jarmark

19.11.2019
Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který se uskuteční na budově Pohankova 5, v sobotu 30. 11.  2019 od 9.00 do 12.00.

Fotogalerie

 

Ples 2020

19.11.2019
Spolek rodičů při ZŠ Holzova Vás srdečně zve na školní ples, který se koná dne 25. 1. 2020 ve 20 hodin v prostorách jídelny ZŠ Holzova. Objednávka vstupenek na telefonním čísle: 544 210 097 (sekretariát školy). Cena vstupenky je 200 Kč.

Fotogalerie

 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

01.09.2017
Projekt je podporován v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinované přístupy v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL). Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020. Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019. Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.
 

Čaroděj ze země Oz

29.11.2019
Dne 22. listopadu si všechny tři šesté třídy užily příběh Dorotky, která se ocitla v kouzelném světě Velikého Oze, čarodějnic a dalších neobvyklých bytostí a se svými přáteli zvítězila nad „zlem“. Velmi zdařilé pojetí divadla Radost děti pobavilo a své postřehy následně využijí v hodinách českého jazyka k hodnocení celého zážitku.

Den kariérového poradenství

29.11.2019
Na naší škole proběhl 20. listopadu pro obě deváté třídy Den kariérového poradenství. Děti se zamýšlely nad svými profesními předpoklady podle metody RIASEC , nad svými životními hodnotami, úspěchy i neúspěchy, a tvořily každý vlastní „Kariérový strom“. V další části pak žáci získali informace o průběhu přijímacích pohovorů do zaměstnání a ve skupinách připravovali simulaci takových pohovorů ve správné i chybné verzi. Třídy pracovaly se zaujetím a určitě jim obě aktivity přinesly nové pohledy na sebe sama  i na další kroky směřující do praktického života.

Svátek Slabikáře na budově Pohankova

20.11.2019
V pátek 15. 11. se sešli všichni prvňáci na chodbě školy, kde byli rozděleni do trojic. Dostali nelehký úkol  – získat 10 klíčů od truhly, ve které jsou zamčené Slabikáře. Ve třídách již na ně čekali zkušení pomocníci ze Žákovské rady. Prvňáci četli, psali, malovali a získávali tak klíče. Vše dopadlo báječně, truhla odemčena, Slabikáře mohl pan král dětem rozdat.

Fotogalerie

 

Bobřík informatiky

18.11.2019
V týdnech od 4. do 15. listopadu proběhla celostátní soutěž Bobřík informatiky. Úlohy jsou zaměřené na logické uvažování při řešení úloh, které se dotýkají témat ze světa informatiky, např. kódování zprávy, nalezení nejkratší cesty. V kategorii Mini uspělo 17 žáků, nejlepším řešitelem je Martin Valkovič. Z kategorie Benjamin úspěšně řešilo soutěž 11 žáků a první místo obsadil Adam Kutín. Nezklamali ani žáci 8. a 9. tříd řešící kategorii Kadet, 17 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. První místo obsadila Klára Haniková. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Burza SŠ

15.11.2019
11. 11. 2019 proběhla v prostorách jídelny ZŠ Holzova tradiční Burza SŠ pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd. Akce se zúčastnilo 25 zástupců různých typů středních škol –  odborná učiliště, praktické  školy, střední odborné školy, průmyslové školy, obchodní akademie a umělecké školy i gymnázia. Nabídka byla pestrá a inspirující, účast dětí i rodičů velká. Tak přejeme šťastnou volbu!!

Halloweenská cesta za pokladem

14.11.2019
Pokud někdo zavítal poslední říjnový den na ZŠ Holzova, nemohl se vyhnout setkání  s kostlivci, čarodějnicemi, zombíky a dalšími strašidelnými bytostmi. Žákovská rada školy na 31. října vyhlásila  Halloweenský den, na který připravila pro své spolužáky tříhodinový program. V jeho průběhu se děti seznámily s tradicemi slavení Halloweenu v různých zemích, poté následoval kvíz, jehož vyřešení postupně žáky dovedlo ke sladkému pokladu.  Další část akce byla věnována tvořivé dílně, v níž každá třída vytvořila halloweenskou lucernu. V poslední hodině se všichni žáci sešli v tělocvičně, kde na ně čekala soutěž tříd o nejkrásnější lucernu a volba nejlepší masky.

Fotogalerie

 

Naše školní galerie

14.11.2019
Výtvarné práce žáků k nahlédnutí pro všechny návštěvníky školních stránek. Zajímavá témata v podzimním čase - vzpomínky na Afriku, ornamentální dýně, emoce v abstraktním podání, portréty podle znamení zvěrokruhu nebo kontrastní překreslování pomocí mřížky a výroba papírových draků dle vlastní fantazie. To vše jsou práce šikovných a kreativních dětí.

Fotogalerie

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10