Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

 

http://zapisdozs.brno.cz - po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat v ZŠ, je to možné po předchozí telefonické domluvě.

Pokud jste vyplnili elektronickou přihlášku a pouze nemáte přístup k tiskárně, zapište si vygenerované číslo, pomocí kterého přihlášku vyhledáme a vytiskneme (stejný postup, jako při osobním podání).

Pro další informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v následujících dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi (údaje na přihlášce).

 

 

Průběh přihlašování (sběr přihlášek)

V období 1.4.2021 - 30.4.2021

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy :  svnmjxv

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zsholzova@zsholzova.cz

- poštou na adresu ZŠ Holzova, Holzova 1, 62800 Brno

- osobní podání:   od úterý 6.4. do pátku 9.4.2021 v době od 8:00 do 16:00 hod.

           a v sobotu 10.4.2021 v době od 9:00 do 12:00 hod.,                 

           vždy do budovy Holzova 1,

           Po telefonické domluvě i v jiných termínech do konce dubna.

 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

K žádosti je třeba doložit doporučení dětské lékařky (dětského lékaře) a PPP.

 

V průběhu května bude na web. stránkách školy informace o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.