Aktuální dění ve škole

1 1

Odlévání stop v oboře Holedná

29.06.2023

V pondělí 26. června žáci ze tříd 8.A a 8.B absolvovali zoologickou exkurzi v oboře Holedná. Žáci pozorovali živočichy žijící v oboře a poslouchali spoustu zajímavostí o lesní zvěři. Největším zážitkem bylo odlévání stop zvěře. Na závěr si zopakovali získané informace, kdy měli za úkol k sobě správně přiřadit kartičky, na kterých byly nejen obrázky živočichů, ale i jejich pobytových znaků.

Fotogalerie

 

Soutěž v první pomoci

24.11.2022

V říjnu se na naší škole konala tradiční soutěž první pomoci pro žáky  devátých tříd. Cílem bylo prověřit znalosti, se kterými se děti seznámily v hodinách přírodopisu. Žáci se potýkali s takovými zraněními, jako je tepenné krvácení, poranění páteře, bezvědomí, popáleniny nebo  zástava srdce. Každé záchranné družstvo dostalo k dispozici lékárničku vybavenou základním zdravotnickým materiálem a dalšími pomůckami. Často  se  museli vyrovnat i  s  psychickou  zátěží,  kdy  reálně  namaskovaní   figuranti z  8. tříd sténali bolestí a dramaticky se dožadovali ošetření.

Letošní ročník byl opět vyhlášen jako soutěž „O dort pana ředitele“. Výherci z jednotlivých tříd obdrželi osvědčení o úspěšném absolvování praktické zkoušky první pomoci a z rukou pana ředitele dostali sladkou odměnu v podobě dortu ve tvaru lidského srdce.

Simulovaná soutěž první pomoci splnila svůj účel a prověřila schopnost žáků reagovat na krizovou situaci, spolupracovat v týmu a děti utvrdila v tom, že se vyplácí být v hodinách pozorný a díky tomu zachránit lidský život.

Úspěch vyučujících hudební výchovy při reprezentaci ČR na International Orchestra Festival and Competition Golden Sardana

04.10.2019

Je tomu již osm let, co naše paní učitelky a sbormistryně Nela Šimáňová a Lenka Hrubá poprvé zavítaly na kurz pro učitele hudební výchovy s názvem Letní dílna hudební výchovy (LDHV), který pořádá Společnost pro hudební výchovu ČR (SHV ČR). Jednou z náplní tohoto týdenního kurzu je účinkování v Orchestru SHV ČR, jenž byl letos dirigentem prof. PaedDr. Jiřím Holubcem, PhD. přihlášen na mezinárodní soutěžní festival International Orchestra Festival and Competition Golden Sardana ve španělském městě LLoret de Mar. Pro naše paní učitelky bylo velkou výzvou zahrát si v orchestru a k tomu ještě reprezentovat učitele hudební výchovy z České republiky na mezinárodním poli.

Orchestr Společnosti pro hudební výchovu ČR soutěžil ve dvou kategoriích – v kategorii Sardana (katalánská národní píseň) a v kategorii Koncert. I přes velkou konkurenci získal  Orchestr SHV ČR v obou kategoriích první cenu. K soutěžnímu hraní byla ještě připojena další vystoupení, například koncert na promenádě u pláže v Lloret de Mar nebo koncert v nedaleké Barceloně. 

Jsme velmi hrdí, že k takovému úspěchu České republiky mohly přispět i paní učitelky z naší školy.
 

 
1 1