Informace o školní družině

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

 

PROVOZ školní družiny ve školním roce 2021/2022, tj. od 1.9.2021 do 30.6.2022:       pondělí – pátek   6.00 – 17.00  hodin

ZÁPIS do školní družiny pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech :   26.8. a 30.8. 2021  od 9.00 do 17.00 hod.  ve školní jídelně budovy Holzova 

Přijímání do školní družiny probíhá podle kritérií platných pro základní školy v Líšni (viz níže).

POPLATEK za školní družinu, stanovený ÚMČ Brno-Líšeň, činí : 150,- Kč měsíčně (v odůvodněných případech mohou rodiče požádat ředitele školy o prominutí platby). 

Poplatek se platí pololetně (750,- Kč), nebo na celý školní rok (1500,-Kč) převodním příkazem na bankovní účet 131938621/0100, variabilní symbol bude předán během prvního týdne školního roku.

 

Pro pobyt dětí ve školní družině je vhodné dát dětem převlečení na zahradu, nejlépe v plátěném pytlíku, vše důkladně podepsané !!!

 

 vedoucí vychovatelka: Jana Šmedková,  tel. 544211420

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEPLATKY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce května a června Vám bude na Váš bankovní účet vrácen PŘEPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU za období, kdy byla družina pro Vaše dítě z důvodu uzavření škol ve školním roce 2020/2021 mimo provoz.

                                                                                                                                                                                                                vedení školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Naše školní družina má 7 oddělení s kapacitou 200 dětí. Oddělení nejstarších dětí je v hlavní budově na ulici Holzova. Zbylá oddělení sídlí v budově na Pohankově ulici. U školy je velká a dobře vybavená zahrada. V letošním roce jsme zainvestovali do zmodernizování tříd, vybavili je relaxačními sedačkami, nakoupili spoustu nových her…

Poloha školy nám umožňuje rekreační vycházky do nedalekého Mariánského údolí, ke Kostelíčku, do lesů v okolí Líšně. S dětmi navštěvujeme knihovnu, solnou jeskyni, muzea, planetárium…Každoročně za námi přijíždí s programem „Sférické kino“.

V rámci rozšíření činnosti školní družiny nabízíme dětem rukodělný kroužek.

Do školních kroužků a výuky nástrojů ZUŠ Trnkova, které jsou vyučovány v rámci jedné budovy, jsou děti uvolňovány a mají možnost se vrátit zpět.

Doufáme, že pobyt ve školní družině bude pro děti příjemně stráveným časem.

Děkujeme a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Kolektiv vychovatelek školní družiny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKů DO Školní družiny

 

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

II. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD.

III. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto kritérií:

 

1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku.

 

2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku.

 

3. Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří

a) již mají sourozence v ŠD

b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

 

4. Zájemci o ŠD ze 4. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD.

V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří

a) již mají sourozence v ŠD

b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší

 

5. Zájemci o ŠD z 5. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří

a) již mají sourozence v ŠD

b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší

 

6. V případě, že bude naplněna kapacita ŠD, bude po individuální domluvě dávána přednost dětem, které by ŠD využívaly každodenně před „občasnými“ uživateli.

 

 

Školní družina

Bc. Jana Šmedková vedoucí vychovatelka jana.smedkova@zsholzova.cz
Mgr. Miroslava Kubinová miroslava.kubinova@zsholzova.cz
Yveta Jurdová yveta.jurdova@zsholzova.cz
Denisa Hasoňová denisa.hasonova@zsholzova.cz
Bc. Vendula Kachlířová vendula.kachlirova@zsholzova.cz
Dominika Obsiegerová dominika.obsiegerová@zsholzova.cz
Mgr. Pavlína Procházková pavlina.prochazkova@zsholzova.cz