Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Naše školní družina má 7 oddělení s kapacitou 200 dětí. Oddělení nejstarších dětí je v hlavní budově na ulici Holzova. Zbylá oddělení sídlí v budově na Pohankově ulici. U školy je velká a dobře vybavená zahrada. V letošním roce jsme zainvestovali do zmodernizování tříd, vybavili je relaxačními sedačkami, nakoupili spoustu nových her…

Poloha školy nám umožňuje rekreační vycházky do nedalekého Mariánského údolí, ke Kostelíčku, do lesů v okolí Líšně. S dětmi navštěvujeme knihovnu, solnou jeskyni, muzea, planetárium…Každoročně za námi přijíždí s programem „Sférické kino“.

V rámci rozšíření činnosti školní družiny nabízíme dětem rukodělný kroužek.

Do školních kroužků a výuky nástrojů ZUŠ Trnkova, které jsou vyučovány v rámci jedné budovy, jsou děti uvolňovány a mají možnost se vrátit zpět.

Doufáme, že pobyt ve školní družině bude pro děti příjemně stráveným časem.

Děkujeme a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Kolektiv vychovatelek školní družiny

Školní družina

Bc. Jana Šmedková vedoucí vychovatelka jana.smedkova@zsholzova.cz
Denisa Hasoňová vychovatelka denisa.hasonova@zsholzova.cz
Yveta Jurdová vychovatelka yveta.jurdova@zsholzova.cz
Vendula Kachlířová vychovatelka vendula.kachlirova@zsholzova.cz
Mgr. Miroslava Kubinová vychovatelka miroslava.kubinova@zsholzova.cz
Dominika Obsiegerová vychovatelka dominika.obsiegerova@zsholzova.cz
Bc. Martina Zuzáková vychovatelka martina.zuzakova@zsholzova.cz