Organizační pokyny k přijímacímu řízení 2019/2020


 

V průběhu školního roku mohou žáci i rodiče řešit problematiku volby povolání s výchovnou poradkyní po telefonické domluvě na č. 544 210 097, nebo na alexandra.vokralova@zsholzova.cz

Na začátku listopadu dostanou žáci devátého ročníku od výchovné poradkyně Atlas školství i s pokyny, jak s tímto Atlasem pracovat.

Informace o SŠ a nabízených oborech jsou také dostupné na internetových stránkách www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz,www.nuov.cz,
v informačních centrech mládeže (ICM),na webu ministerstva školství www.msmt.cz.

V průběhu podzimu probíhají akce, kterými se škola snaží ulehčit rozhodování budoucích absolventů:
23. 9. 2019 navštívili žáci devátých tříd Informační a poradenské centrum na Úřadu práce Brno - město k volbě povolání.

V pondělí 11.11. 2019 na naší škole proběhne Burza středních škol, kde mohou žáci a jejich rodiče získat podrobnější informace o možnostech studia na středních školách. Další informace lze získat 
na Festivalu vzdělávání- Veletrh středních škol v Brně na BVV OD 22. - 23. 11. 2019.

20.11.2019 organizuje výchovná poradkyně pro žáky 9. tříd Den kariérového poradenství, v rámci kterého se budoucí absolventi zamyslí v rámci různých aktivit a her nad svým budoucím povoláním, nad svým dalším životem i směřováním.

Rodiče žáků 9.tříd 11.11.2019 obdrží od výchovné poradkyně další informace o postupu přijímacího řízení na střední školy.

Všem žákům doporučujeme navštěvovat dny otevřených dveří na středních školách. Právě zde se často rozhodnou. Vhodné je navštívit více škol pro porovnání. Datum zjistíte na webové stránce SŠ 
nebo se obraťte na výchovného poradce. Dny otevřených dveří probíhají průběžně celý podzim.

Žáci, kteří se rozhodli pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, podávají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 30.11.2019, na ostatní školy se přihlášky podávají do 1.3.2019.

Talentové zkoušky (umělecké obory): 2.- 15.1.2020
Gymnázium se sport.přípravou: 2. - 15.2.2020
Konzervatoř:  15. - 31.1.2020
Školní přijímací zkoušky pro nematuritní obory: 22. - 30.4.2020
Jednotné státní přijímací zkoušky: 
- 14. a 15.4.2020 (čtyřleté obory)
- 16. a 17.4.2020 (šestileté a osmileté obory)
- 13. a 14. 5.2020 (náhradní termín)

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/20 budou aktualizovány MŠMT do 31.10.2019