Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 19

Zápis do 1. ročníku

22.02.2022

Informace k zápisu - po dvou letech bude opět probíhat za osobní účasti dětí.

v pátek 8. dubna 2022 od 13:00 do 18:00 hodin

a

v sobotu 9. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin v budově na Pohankově 5

Jak postupovat:

1.    Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz

       Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno.

       Tuto žádost pak zástupce vytiskne a přinese s sebou na zápis. 


2.    Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu, může si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole v době zápisu.


3.    K zápisu je třeba přinést:
       •    rodný list dítěte
       •    platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
       •    vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. bod 1 výše)
       •    má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
       •    byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu
 
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita a prostorové možnosti školy, budeme se při přijímání žáků do 1. ročníku řídit podle kritérií v tomto pořadí:

    1. trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy (viz Statutární město Brno – obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody            základních škol)

    2. sourozenecké vztahy se žáky naší školy                                                                                                                                                                                               3. děti zaměstnanců naší školy                                                                                                                                                                                                                  4. všechny ostatní děti

Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

 

Odklad školní docházky

O odklad povinné školní docházky mohou rodiče požádat při zápisu do ZŠ.  Zde vyplní žádost o odklad.

K žádosti musí být přiloženo
           1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení
           2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Tato doporučení je možné dodat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku.

 

 

 

Odpoledne otevřených dveří

21.02.2022

Vážení rodiče budoucích školáků,

zápis do prvních tříd se blíží, a proto zájemcům o informace a prohlídku prostředí pro budoucí prvňáčky nabízíme Odpoledne otevřených dveří. Bude se konat ve čtvrtek 3. března od 16 do 19 hodin v budově Pohankova 5.

Těšíme se na vás :-)

                                                                                                                         vedení školy

 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 27. 2 - 4. 3. 2022

18.02.2022

Před odjezdem odevzdat:

1) Čestné prohlášení - Čestné prohlášení na LVK

 

Adresa: Penzion Olga, Domašov, 790 85 Bělá pod Pradědem, telefon 605 131 763

 

Odjezd:   27. 2. 2022 ve 11.00 hod. od ZŠ Holzova 1, sraz ve 10.45 hod.  u tělocvičny (bratří Pelíšků)

Příjezd:    4. 3. 2022 ve 20.15 hod. k ZŠ Holzova 1

 

- Karta zdravotní pojišťovny (může být i kopie)

- Prohlášení rodičů – vypsat odpovědně, před odjezdem na LVK

- Pravidelně užívané léky, termosku na čaj

- Lyžařská výzbroj a výstroj, 2x čepice a rukavice

- Pro začínající snowboardisty doporučuji chrániče zápěstí

- Jízdné na vleky Kč 1500,-- a vratná Kč 100,-- na čip, kapesné

- Domácí oblečení, přezůvky

- Spodní prádlo, pyžamo

- Hygienické potřeby

- Lyžařské brýle, případně sluneční

- Něco pro zábavu ve chvílích volna (karty, kostky, stolní hry …)

- Pálka na stolní tenis, míček

- Slušné chování

- Menší batoh do autobusu a na svah

Zavazadlo přiměřeně velké (taška, kufr).

Za mobily, tablety a jiné cennosti neručíme.

Začínáme večeří, končíme balíčkem na cestu.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 13. 2. 2022 - 18. 2. 2022

07.02.2022

Před odjezdem odevzdat:

1) Čestné prohlášení - Čestné prohlášení na LVK

2) Potvrzení o negativním PCR testu - ne starším 72 hodin

 

Adresa: Penzion Olga, Domašov, 790 85 Bělá pod Pradědem, telefon 605 131 763

 

Odjezd:   13. 2. 2022 ve 14.00 hod. od ZŠ Holzova 1, sraz ve 13.45 hod. parkoviště SK Líšeň (ulice Kučerova)

Příjezd:    18. 2. 2022 ve 20.00 hod. k ZŠ Holzova 1, parkoviště SK Líšeň (ulice Kučerova)

 

- Karta zdravotní pojišťovny (může být i kopie)

- Prohlášení rodičů – vypsat odpovědně, před odjezdem na LVK všichni negativní PCR test

- Pravidelně užívané léky, termosku na čaj

- Lyžařská výzbroj a výstroj, 2x čepice a rukavice

- Pro začínající snowboardisty doporučuji chrániče zápěstí

- Jízdné na vleky Kč 1500,-- a vratná Kč 100,-- na čip, kapesné

- Domácí oblečení, přezůvky

- Spodní prádlo, pyžamo

- Hygienické potřeby

- Lyžařské brýle, případně sluneční

- Něco pro zábavu ve chvílích volna (karty, kostky, stolní hry …)

- Pálka na stolní tenis, míček

- Slušné chování

- Menší batoh do autobusu a na svah

Zavazadlo přiměřeně velké (taška, kufr).

Za mobily, tablety a jiné cennosti neručíme.

Začínáme večeří, končíme balíčkem na cestu.

Reportáž ČT

01.02.2022

Reportáž České televize - LVK 5. ročník: https://www.youtube.com/watch?v=_RRQDlfjRGQ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 6. 2. 2022 - 11. 2. 2022

01.02.2022

Před odjezdem odevzdat:

1) Čestné prohlášení - Čestné prohlášení na LVK

2) Potvrzení o negativním PCR testu - ne starším 72 hodin

 

Adresa: Penzion Olga, Domašov, 790 85 Bělá pod Pradědem, telefon 605 131 763

 

Odjezd:   6. 2. 2022 v 11.00 hod. od ZŠ Holzova 1, sraz v 10.45 hod. u tělocvičny

Příjezd:   11. 2. 2022 ve 20.00 hod. k ZŠ Holzova 1

 

- Karta zdravotní pojišťovny (může být i kopie)

- Prohlášení rodičů – vypsat odpovědně, před odjezdem na LVK všichni negativní PCR test

- Pravidelně užívané léky, termosku na čaj

- Lyžařská výzbroj a výstroj, 2x čepice a rukavice

- Pro začínající snowboardisty doporučuji chrániče zápěstí

- Jízdné na vleky Kč 1500,-- a vratná Kč 100,-- na čip, kapesné

- Domácí oblečení, přezůvky

- Spodní prádlo, pyžamo

- Hygienické potřeby

- Lyžařské brýle, případně sluneční

- Něco pro zábavu ve chvílích volna (karty, kostky, stolní hry …)

- Pálka na stolní tenis, míček

- Slušné chování

- Menší batoh do autobusu a na svah

Zavazadlo přiměřeně velké (taška, kufr).

Za mobily, tablety a jiné cennosti neručíme.

Začínáme večeří, končíme balíčkem na cestu.

             

 

Informace k přihláškám na SŠ

01.02.2022

Vydávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ a gymnázia (proti podpisu zákonných zástupců) proběhne dne 7.2. 2022 v době od 16.00 do 18.00 hodin ve sborovně ZŠ Holzova.

Testování Covid-19 (nové informace)

28.01.2022

Vážení rodiče,  

ode dne 31. ledna 2022 dochází ke změně mimořádného opatření  testování dětí a žáků ve školách:

§ Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

§Od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

Blížší informace ZDE.

 

Mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022 ZDE 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:  

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,  

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,  

- nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci  

 

- v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

- Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

Žáci, kteří se netestují v určený den a čas (z důvodu absence nebo pozdního příchodu se ihned hlásí v kanceláři školy u paní Flekačové, kde budou dodatečně otestováni.

 

Následky při pozitivním antigenním testu ZDE 

Za vedení školy  

Lenka Hrubá 

 

Fotogalerie

 

Hovorové hodiny

03.01.2022

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na hovorové hodiny v pondělí 10.1. 2022 od 17.00 – 19.00.

Během hovorových hodin dodržujte prosím všechna nařízená hygienická opatření.

Vedení školy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

22.12.2021

Vážení rodiče,

            HOPE zaměřující se na vzdělávání nově pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy.

Kurzy probíhají prezenčně v malých skupinách v učebnách HOPE na Palackého třídě 10 v Králově Poli jednou týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin (1 x 45 minut českého jazyka a 1 x 45 minut matematiky). 

 

Co nabízíme navíc k prezenční výuce:

 

1)  Žák bude mít přístup do e-learningu, kde najde CERMAT testy, CERMAT testy s řešením a bude si je moct doma zkoušet a procvičovat. 

2)  Formou on-line cvičení a příkladů se žák bude moct více zaměřit na konkrétní látku, se kterou má potíže (např. Procenta, Vyjmenovaná slova) a nebude muset pokaždé dělat test obsahující veškerou látku z češtiny nebo matematiky. 

3)  Žák bude mít během týdne možnost on-line konzultace s našimi zkušenými lektory.

 

Pro více informací a přihlášení do kurzu můžete navštívit naše webové stránky: https://hopedoucuje.cz/nase-sluzby/priprava-k-prijimacim-zkouskam/, anebo nás můžete kontaktovat na: milica@jazykovyservis.cz, +420 601 551 815 nebo vaculik@jazykovyservis.cz, +420 731 312 083

S přáním krásného dne

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 19