Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 16

Galerie výuky online

27.01.2021

Můžete nahlédnout do tvořivé práce dětí z domácího prostředí....

Fotogalerie

 

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

18.01.2021

Odbor školství MMB připravil pro rodiče budoucích prvňáčků tradiční cyklus seminářů ONLINE na únor a březen 2021 - informace viz letáček.

 

Informace k hodnocení na vysvědčení

07.01.2021

V souladu s doporučením MŠMT budeme při hodnocení na vysvědčení vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů ( Dm systém – el. žák. knížka), ale budeme citlivě přihlížet i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání :

 

- účast na distanční výuce

- aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní       

  distanční výuce)

- osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky

- řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.

- schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá   

  odpovědnost za svou práci

- to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí

- to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní a   

  asynchronní formou

- to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky

- to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, tvořivost apod.)

- to, zda a jak plnil doplňkové úkoly

- to, zda si žák pamatuje nabyté znalosti a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při

  dalším procesu učení používat

- osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě)

 

Vzhledem k tomu, že se nekonají třídní schůzky a hovorové hodiny, je možné si sjednat

s jednotlivými vyučujícími (třídním učitelem) po předchozí domluvě konzultaci.

 

         

                                                                                                        Vedení ZŠ

Prosinec s projektem Tradiční venkovní hry

07.01.2021

V prosinci na zúčastněné děti čekaly tři úkoly. První dva zahrnovaly tradiční hry – tichou poštu a skákání panáka, které si vzhledem k okolnostem nemohly užít venku, ale doma se svou rodinou. Videa z těchto aktivit teď žáci sdílí s dětmi z partnerských škol v Turecku a Itálii. Třetí úkol znamenal vytvoření vánočních přání v angličtině, jimiž děti ozdobily vánoční strom u vchodu do školní budovy.

Organizace výuky od 4. 1. 2021

28.12.2020

Pozor změna!!! Informace k výuce od 4. 1. 2021

 

Od pondělí 4. ledna 2021 nastupuje do školy k prezenční výuce pouze 1. a 2. ročník.

Ostatní ročníky přecházejí na distanční výuku.

 

                                                                                                      Vedení školy

 

Dějepisná olympiáda

08.12.2020

Dne 26. 11. se uskutečnilo on-line školní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd na téma „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“.

Z 16 účastníků do městského kola postupují – Kryštof Cikrle z 9. A (1. místo), Lukáš Kučera z 9. B a Adéla Hanáková z 8. C (2. místo) a Emílie Fadrná z 8. C (3. místo).

Postupujícím blahopřejeme!

Výtvarná výchova 4.C při distanční výuce

02.12.2020

Žáci 4.C v rámci výtvarné výchovy vytvářeli během distanční výuky krásné dárky pro neznámé babičky a dědečky z Domova pro seniory Věstonická a společně je přišli svými dárky odbarovat a potěšit v pátek 20. listopadu.

Fotogalerie

 

Projekt – tradiční venkovní hry

23.11.2020

Jak často v dnešní době vidíme na ulici děti, jak si hrají? Stává se to málokdy, děti bohužel tráví mnoho času hraním počítačových her. Aby poznaly, že volné chvíle se dají trávit i jiným způsobem, zapojila se ZŠ Holzova do programu Erasmus+, jehož obecným cílem je zejména podpora mládeže, vzdělání a sportu.

V projektu s názvem Tradiční venkovní hry naše škola spolupracuje s partnerskými školami z Turecka a Itálie. Projekt je určen pro děti od 10 do 13 let a neměl by dětem přinést pouze zábavu, ale rozvíjet také jejich fyzické schopnosti, sociální vztahy, hodnoty a řadu dovedností. Projekt zahrnuje rovněž výjezdy žáků z partnerských škol, a proto povede ke zlepšení komunikačních dovedností v angličtině a k poznání jiných kultur.

V současné době děti pracují na vytvoření loga projektu, následovat bude příprava herních koutků a organizace dnů her pro veřejnost. K rozvoji praktických počítačových dovedností dětí přispěje tvorba letáků o cílech projektu, sepsání Knihy aktivit, natočení příspěvku na YouTube s videi z uskutečněných akcí a spolupráce na projektové webové stránce.

Přestože je řada aktivit kvůli epidemii koronaviru posunuta na začátek roku 2021, věříme, že se nám podaří uskutečnit všechny části projektu a děti neztratí příležitost k získání mnoha nových dovedností a zážitků.

Na video k projektu se můžete podívat po kliknutí na tento odkaz:https://www.renderforest.com/watch-38575097.

Pozn.: Překlad textu do anglického jazyka neleznete v souboru níže.

 

 

Fotogalerie

 

Vyhlášení fotografické soutěže pro žáky 1. - 9. ročníku.

14.11.2020

Žákovská rada vyhlašuje fotografickou soutěž!

"Obrázky všedního dne"

(nejen) pro všechny žáky 1. – 9. ročníku

 

Zachycení zajímavých i běžných míst, přírody, města, lidí, zvířat, prostě čehokoli, co vás zaujme.

Vítěz každé kategorie získá věcnou odměnu.

 

5 kategorií:

a) 1. – 3. třída

b) 4. – 5. třída

c) 6. – 7. třída

d) 8. – 9. třída

e) Učitelé a další zaměstnanci školy

 

Porota složená z členů žákovské rady a 2 učitelů vybere v každé kategorii nejlepší fotku.

 

Podmínky účasti:

- Každý účastník zašle do soutěže jednu fotku.

- Fotka může být samostatná nebo může mít formu koláže, případně fotopříběhu (musí ale být možné vytisknout ji na jeden papír A4)

- Formát .jpg

- Vyšší rozlišení (technicky kvalitní fotka) – pozor, některé e-mailové schránky mívají omezenou kapacitu kolem 3,5 MB.

- Každá fotografie (soubor) bude pojmenována jménem autora a třídou, do které chodí, a „uměleckým“ názvem fotky (např. Nováková, 5.A, Krajina v dešti)

- Posílání fotek do 6. 12. 2020, vyhodnocení v týdnu před Vánocemi

- Fotky zasílejte na adresu veronika.pilatova@zsholzova.cz

 

Podmínky hodnocení:

 

- Atmosféra fotky, schopnost působit na city

- Originalita snímku

- Kompozice, rozvržení snímku

- Kvalita fotky

Ošetřovné dítěte do 10 let v době distanční výuky

06.11.2020

Nový formulář - Žádost o ošetřovné -  lze vyplnit pouze interaktivně prostřednictvím portálu správy sociálního zabezpečení. Odkaz na formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 16