Ke stažení

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program .pdf 3.6 MB Stáhnout
Školní řád ZŠ Holzova .pdf 233 kB Stáhnout
GDPR .pdf 551 kB Stáhnout
Školní vzdělávací program školní družiny .pdf 365 kB Stáhnout
Celoroční plán práce školní družiny .pdf 215 kB Stáhnout
Vnitřní řád školní družiny .pdf 248 kB Stáhnout
Prevence neúspěšnosti .pdf 72 kB Stáhnout
Návod na práci s domácími úkoly v dm softwaru .ppsx 1.8 MB Stáhnout
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně .pdf 73 kB Stáhnout
Překlad textu Project – Invitation to Traditional Street Games .pdf 90 kB Stáhnout
Provozní řád školní jídelny .docx 13 kB Stáhnout
GDPR - testování .pdf 275 kB Stáhnout
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků .pdf 250 kB Stáhnout
Provozní řád burzy .pdf 86 kB Stáhnout
Informace ke stávce 27.11.2023 .pdf 167 kB Stáhnout
Projekt - místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV .pdf 181 kB Stáhnout
LVK - Závazné prohlášení zákonných zástupců .pdf 60 kB Stáhnout
Realizace investice Národního plánu obnovy 172 .pdf 303 kB Stáhnout
Realizace investice Národního plánu obnovy 173+174 .pdf 306 kB Stáhnout

Absolventské práce - soubory ke stažení

Titulní strana absolventské práce .docx 39 kB Stáhnout
Časový harmonogram absolventské práce 2023/2024 .pdf 113 kB Stáhnout
Přidělení témat absolventských prací 2023/2024 .pdf 119 kB Stáhnout
Pokyny k tvorbě absolventské práce .pdf 386 kB Stáhnout
Vyhodnocení obhajob 2023 .pdf 452 kB Stáhnout

Dokumenty a formuláře ke stažení

Propustka po ukončení školní akce .pdf 161 kB Stáhnout
Propustka z vyučování .pdf 158 kB Stáhnout
Žádost o povolení přestupu .doc 49 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování na více než 5 dní .doc 25 kB Stáhnout
Žádost o vystavení duplikátu vysvědčení .pdf 403 kB Stáhnout
Žádost o ošetřovné .pdf 427 kB Stáhnout
Školní psycholog - generální souhlas .docx 17 kB Stáhnout
Žádost o povolení individuálního vzdělávání .docx 16 kB Stáhnout
Přihláška do školy .docx 118 kB Stáhnout
Závazná přihláška na lyžařský výcvikový kurz 2023/2024 .pdf 82 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy .pdf 147 kB Stáhnout

Další

Diploma Golden Sardana category - concert .pdf 690 kB Stáhnout
Diploma Golden Sardana category - Sardana .pdf 681 kB Stáhnout
certifikat 1 .pdf 484 kB Stáhnout
certifikat 2 .pdf 2.8 MB Stáhnout
certifikat 3 .pdf 420 kB Stáhnout
Rodičovské vouchery - návod pro rodiče .pdf 289 kB Stáhnout

Rozpočet školy

schválený rozpočet PO na rok 2021 .pdf 89 kB Stáhnout
Schválený rozpočet r. 2021 + návrh r. 2022 a 2023 .pdf 90 kB Stáhnout

Výroční zprávy

Výroční zpráva - školní rok 2018/2019 .pdf 555 kB Stáhnout
Výroční zpráva - školní rok 2019/2020 .pdf 559 kB Stáhnout
Výroční zpráva - školní rok 2020/2021 .pdf 195 kB Stáhnout
Výroční zpráva - školní rok 2021/2022 .pdf 244 kB Stáhnout

Výchovné poradenství

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám .pdf 1.0 MB Stáhnout
Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce .pdf 40 kB Stáhnout
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a konzervatoří od 1.1.2024 .pdf 285 kB Stáhnout
Přijímací zkoušky - UK .pdf 496 kB Stáhnout
Program poradenských služeb ve škole .pdf 134 kB Stáhnout

Metodik prevence

Online setkání rodičů .pdf 346 kB Stáhnout
Linka bezpečí .png 415 kB Stáhnout
Linka bezpečí - Rodičovská linka .png 151 kB Stáhnout
Návykové látky - informace pro rodiče .pdf 1.1 MB Stáhnout

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání .pdf 270 kB Stáhnout
Formulář pro oznamování protiprávního jednání .docx 20 kB Stáhnout