Informace k absolventské práci

Jak nejlépe připravit absolventa 9. třídy k náročnému studiu na střední škole?

Kromě teoretických vědomostí se osvědčuje jako vhodná forma vést žáky k samostatnosti, podpořit jejich snahu celoživotně se vzdělávat, orientovat se v množství informací, řešit problémy, vhodně formulovat myšlenky, kultivovaně a logicky obhajovat své názory, umět používat informační technologie, být kreativní.

Na naší škole využíváme této možnosti ověřit si úroveň dosažené přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).

V rámci tvorby své absolventské práce si žáci volí mezi navrženými tématy vyučujících, mohou navrhnout i svá vlastní témata a pod vedením zkušených pedagogů budou od září do června pracovat na písemné části, prezentaci a ústní obhajobě.

Tvorba absolventské práce je součástí našeho ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU a pro všechny žáky je povinná.

 

Podrobné informace najdete v přiložených souborech:

Fotogalerie