Informace k absolventské práci

Jak nejlépe připravit absolventa 9. třídy k náročnému studiu na střední škole?

Kromě teoretických vědomostí se osvědčuje jako vhodná forma vést žáky k samostatnosti, podpořit jejich snahu celoživotně se vzdělávat, orientovat se v množství informací, řešit problémy, vhodně formulovat myšlenky, kultivovaně a logicky obhajovat své názory, umět používat informační technologie, být kreativní.

Na naší škole využíváme této možnosti ověřit si úroveň dosažené přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).

V rámci tvorby své absolventské práce si žáci volí mezi navrženými tématy vyučujících, mohou navrhnout i svá vlastní témata a pod vedením zkušených pedagogů budou od září do června pracovat na písemné části, prezentaci a ústní obhajobě.

Tvorba absolventské práce je součástí našeho ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU a pro všechny žáky je povinná.

 

Pozn.: Podrobné informace najdete v přiložených souborech.


 

Absolventské práce 2023/2024

Ve dnech 4. – 7. 6. 2024 se konají obhajoby absolventských prací.

Žáci před komisí obhájí za pomoci své prezentace písemnou část práce a získají osvědčení s výsledným ohodnocením.

Jako diváci i poradci se obhajob účastní žáci 8. tříd.

Absolventské práce 2022/2023

Na konci minulého školního roku (6.- 9. 6.) proběhl další ročník obhajob absolventských prací 9. tříd, na jejich vyhodnocení se můžete podívat zde.

Opět se zúčastnili jako diváci žáci 8. tříd a někteří z také usedli do komise vedle učitelů a přispěli svým názorem k hodnocení svých starších spolužáků.

Tito absolventi obhájili svoji písemnou práci i prezentaci bez ztráty jediného bodu a kromě vynikajícího hodnocení získali také věcnou cenu:

  • Julie Vymlátilová (9. C),
  • Markéta Zouharová (9. B),
  • Tereza Stratilová (9. A),
  • Klára Svobodová (9. C),
  • Yuliana Tomkiv (9. C)
  • Tadeáš Doleží (9. C)
  • Michaela Šmerdová (9. A)
  • Marta Weignerová (9. B)

Gratulujeme a těšíme se na další ročník!

Fotogalerie