Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 13

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

05.05.2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 25. 5. 2020 umožněny vzdělávací aktivity žáků 1. stupně.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit ZÁJEM O DOCHÁZKU do školy do 18. 5. 2020 (email, Dm software) třídní učitelce (učiteli) svého dítěte, v "přihlášce" nutno uvést i zájem o odpolední část, podle zájmu se budou tvořit skupiny dětí. 

Současně je povinen podepsat „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ” (viz web školy) a doručit do školy (nejpozději 25. 5. 2020 před nástupem žáka). Bez tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do školy.

25. 5. 2020 bude vstup do budovy školy  7.45 – 8.15 hod podle jednotlivých ročníků a pokynů přítomného dozoru.

Děti musí mít s sebou 2-3 roušky (podle délky pobytu ve škole) a sáčky na uložení čistých a použitých roušek. 

Časy příchodu bude nutno dodržovat, aby se zabránilo shromažďování většího počtu osob. Žáci budou procházet rovnou do určených tříd, nebudou vstupovat do šaten.

Vstup rodičů do budovy nebude povolen.

Dopolední vzdělávací aktivity budou končit:

1. ročník:     11:30 hod

2. ročník:     11:45 hod

3. ročník:     12:00 hod

4. ročník:     12:15 hod

5. ročník:     12:30 hod

Upřesnění všech časů bude podle počtu přihlášených žáků po ukončení přijímání přihlášek. Je možné, že žáci 3. tříd budou v učebnách budovy Holzova z důvodů rozdělování tříd do skupin.

Další informace budou předávány přihlášeným žákům (zákonným zástupcům).

Odpolední část vzdělávacích aktivit bude škola realizovat v rozsahu do 16:00 hod v rámci jednotlivých skupin.

 

Škola zrealizuje vzdělávací aktivity za těchto podmínek :

- maximální počet žáků ve skupině je 15

- jeden žák v lavici, rozestup nejméně 1,5 m

- složení skupin je neměnné po celou dobu, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pouze pokud dojde k bližšímu kontaktu (skupinová práce,        společné prostory… )

- škola zajistí veškeré potřebné hygienické prostředky 

- obsah vzdělávacích aktivit je ve stejném rozsahu, ve kterém škola realizuje vzdělávání na dálku 

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a podmínky vzdělávání, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či vzdělávání.

Škola je připravena zajistit stravování žáků, je třeba se k němu přihlásit nejpozději do středy 20. 5. 2020. Obědy si mohou objednat pouze žáci, přihlášení ke vzdělávání.

 

vedení školy

 

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

04.05.2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 (email, Dm software, datová schránka).

Současně je povinen podepsat „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ” (viz web školy) a doručit do školy (nejpozději 11. 5. 2020 před nástupem žáka). Bez tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do budovy.

 

11. 5. 2020 je vstup do budovy školy  8.45 – 9.00 hod podle pokynů přítomného dozoru, o dalších dnech budou žáci informováni.

 

Škola zrealizuje vzdělávací aktivity za těchto podmínek :

- maximální počet žáků ve skupině je 15

- jeden žák v lavici, rozestup nejméně 1,5 m

- složení skupin je neměnné po celou dobu, žáka nelze zařadit do školní skupiny později,  

   než k 11. 5. 2020

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pouze

  pokud dojde k bližšímu kontaktu (skupinová práce, společné prostory, . . )

- škola zajistí veškeré potřebné hygienické prostředky

 

 Časový rozvrh vzdělávacích aktivit : denně 9.00 – 12.00 hod

- obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušky

 

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a podmínky vzdělávání, jejich  

  opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je 

  důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

 

Škola je připravena zajistit stravování žáků od úterý 12. 5. 2020, je třeba se k němu přihlásit do pondělí 11. 5. 2020 do 12.00 hod. Obědy si mohou objednat pouze žáci, přihlášení ke vzdělávání.

 

vedení školy

 

 

 

 

Oznámení o přijetí k povinné školní docházce

04.05.2020

Ředitelství ZŠ Holzova oznamuje, že děti, které se zúčastnily zápisu do 1. třídy ZŠ Holzova a byla jim přiřazena registrační čísla ZSH 001/2020 - ZSH 88/2020 byly PŘIJATY k povinné školní docházce od školního roku 2020/2021.

Žádosti o odklad se všemi potřebnými doklady budou vyřizovány průběžně na ředitelství školy v budově na ul. Holzova 1.

Tam se také vyřizují případné dodatečné zápisy a přestupy před nástupem do 1. třídy.

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 - rozšiřujeme termíny osobního podání

23.03.2020

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti: 

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ( naleznete zde: https://zapisdozs.brno.cz) je tedy možné doručit následujícími způsoby:

Od 1. do 8. dubna 2020:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou

nebo

4. OSOBNÍ PODÁNÍ v budově Pohankova 5:

- v pracovní dny od 1.4. do 8.4.2020 od 10.00 do 14.00 hod

- v pátek 3.4.2020 od 10.00 do 18.00 hod

- v sobotu 4.4.2020 od 9.00 do 12.00 hod

 

Žádosti o odklad povinné školní docházky:

K vyplněné Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit:

- doporučení z PPP

- doporučení dětské lékařky (lékaře)

Fotogalerie

 

Návod na práci s domácími úkoly

22.03.2020

Vážení rodiče a žáci,

v přiloženém dokumentu se můžete podívat na návod, jak pracovat v dm softwaru s domácími úkoly.

 

Důležité kontakty v době karantény ČR

16.03.2020

V případě potřeby volejte nebo pište prosím:

školník Milan Kocourek                734 376 480

ekonomka Hana Škorpíková       739 427 580  email hana.skorpikova@zsholzova.cz

hospodářka Monika Flekačová   777 941 308  email monika.flekacova@zsholzova.cz

ICT technik (podpora školního informačního systému)  Stanislava Kučerová  739 043 302 email stanislava.kucerova@zsholzova.cz

ICT technik (podpora školního informačního systému)  Miloslava Daňková     730 517 592  email miloslava.dankova@zsholzova.cz

vedení školy lze kontaktovat prostřednictvím Školy OnLine (DM software)

 

 

Formulář - žádost o ošetřovné - elektronicky

16.03.2020

Rodiče žáků, kteří potřebují zaslat elektronicky Žádost o ošetřovné, zašlou údaje o svém dítěti, uvedené ve formuláři, na email: monika.flekacova@zsholzova.cz.

Vyřízenou žádost odešleme zpět. 

Velikonoční jarmark 28. 3. 2020

10.02.2020

Vzhledem k nastalé situaci se Velikonoční jarmark bohužel ruší.

Fotogalerie

 

Galerie výuky online

24.03.2020

Můžete nahlédnout do tvořivé práce dětí z domácího prostředí....

Fotogalerie

 

Oznámení

10.03.2020

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 10.3.2020 je škola od 11.3.2020 do odvolání uzavřena.

Uzavřena je i školní družina, obědy žáků jsou automaticky odhlášeny.

Rodiče, kteří budou potřebovat potvrdit "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení", mohou přijít do školy denně od 9 do 11 hod nebo kdykoli po domluvě.

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 13