Ceník stravného

Ceny stravy pro žáky, zaměstnance a veřejnost

Ceny stravy pro žáky a zaměstnance

Ceny pro žáky a zaměstnance Přesnídávka Oběd Svačina
děti MŠ 3 – 6 let 10,- 21,- 8,-
děti MŠ 7 a více let 11,- 23,- 9,-
žáci ZŠ 7 – 10 let   25,-  
žáci ZŠ 11 – 14 let   27,-  
žáci ZŠ 15 a více let   29,-  
studenti zdravotní školy   29,-  
zaměstnanci ZŠ   31,-  

 

Cena svačinek pro žáky na budově Holzova (odběr o velké přestávce)

Cena svačinek
finanční norma  10,50 
ostatní náklady  0,50 
mzdové náklady  1,– 
zisk  0,– 
cena celkem  12,– 

 

Ceny obědů pro veřejnost

Ceny obědů pro veřejnost
finanční norma  31,-
ostatní náklady  10,-
mzdové náklady  20,– 
zisk  3,– 
cena celkem  64,–