Ceník stravného

Ceny stravy pro žáky, zaměstnance a veřejnost

Ceny stravy pro žáky a zaměstnance

Ceny pro žáky a zaměstnance Přesnídávka Oběd Svačina
děti MŠ 3 – 6 let 11,- 28,- 11,-
děti MŠ 7 a více let 12,- 30,- 12,-
žáci ZŠ 7 – 10 let   32,- 15,-
žáci ZŠ 11 – 14 let   34,- 15,-
žáci ZŠ 15 a více let   36,- 15,-
studenti zdravotní školy   70,-  
zaměstnanci ZŠ   37,-  

 

Cena svačinek pro žáky na budově Holzova (odběr o velké přestávce)

Cena svačinek
finanční norma  13,50 
ostatní náklady  0,50 
mzdové náklady  1,– 
zisk  0,– 
cena celkem  15,– 

 

Ceny obědů pro veřejnost

Ceny obědů pro veřejnost
finanční norma  37,-
ostatní náklady  10,-
mzdové náklady  20,– 
zisk  3,– 
cena celkem  70,–