Aktuální dění ve škole

1 ... 6 7 8 9 10 ... 14

Planeta Země 3000 – Kolumbie

10.05.2019

V pátek 10. května se žáci 7.A a 8.A vydali do tajemné Kolumbie. V rámci projektu Planeta Země 3000 proběhlo v Brně v kině Skala zajímavé promítání sestavené z autentických záběrů cestovatele a dobrodruha Adama Lelka.

Zážitkový přírodovědný program

07.05.2019

Třídy 5.A a 5.C navštívily v pátek 7. května výukové programy na Lipce. Děti z „áčka“ si v programu „Pohroma na rybníku“ vyzkoušely práci detektivů a hledaly viníka znečištění rybníku. Posléze v místním rybníčku lovily vodní živočichy a pod mikroskopem je zkoumaly. Děti z 5.C si mezitím vyráběly šperk z vlny. 28. 5. si programy vymění.

Seznam přijatých prvňáčků

06.05.2019

Vážení rodiče, v příloze naleznete seznam dětí přijatých do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2019/2020 pod přiřazenými registračními čísly.

DoTicha – Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů

04.05.2019

Ve čtvrtek 4. dubna se školní pěvecký sbor DoTicha zúčastnil soutěžní Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů Jihomoravského kraje. Konkurence byla veliká, soutěže se zúčastnilo asi 12 sborů z Brna a okolí, přesto se našemu sboru podařilo vybojovat stříbrné pásmo. K tomu ještě naši klavíristé, Jeník Humpolíček a Jakub Rott, získali speciální ocenění za vynikající klavírní korepetici. Tohoto ocenění si obzvlášť považujeme, protože porotci soutěže vyzdvihli to, že sbor DoTicha byl jediným sborem, který neměl dospělého korepetitora, o veškerý hudební doprovod se postarali sami členové sboru. Členům sboru gratulujeme k vynikajícímu výsledku a přejeme jim hodně úspěchů v další činnosti.

Fotogalerie

 

Tajemná skříň doktora Stravy

30.04.2019

V úterý 30. dubna přišly do tříd 3.D a 3.C lektorky z Rezekvítku. Tématem programu, který měly pro děti nachystaný, byla výživa člověka, její složky a jejich obsah v běžně používaných potravinách. Společně s dětmi „uklidili“ ve skříni doktora Stravy, roztřídili správně všechny potraviny a zároveň si zahráli několik her. Třeťákům se program výtečně hodil do učiva prvouky, kde právě probírali lidské tělo a jeho funkce.

Autorské čtení s Alexandrou Bradávkovou

26.04.2019

Za dětmi do 3.A a 3.B přišla autorka knížky Ledňáčci a jejich kamarádi. Tuto knihu děti dostaly po návštěvě divadelního představení Kocour v botách v rámci projektu autorky knihy. Knížka je velmi pěkná, třeťáci ji mají jako společnou četbu. Po autorském čtení děti dostaly ještě jeden úkol – napsat krátký příběh ve třech větách a zaslat ho autorce. Ta připravuje knihu těchto krátkých příběhů. Bližší informace můžete najít na http://www.sandras.cz/?cube=galerie&c2=367 .

Fotogalerie

 

Tradiční velikonoční jarmark

13.04.2019

Jarní dekorace, květiny, keramické výrobky, 20 dílniček, kavárna, živí králíčci – to bylo v sobotu připraveno pro zájemce o jarní tvoření, setkání se známými a naladění velikonoční pohody. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za podporu při foukání vajec, řezání větví a větviček. Moc se osvědčila pomoc starších žáků při tvoření v dílnách, ukládání oblečení do šaten – i těm patří velký dík.

Fotogalerie

 

Pythagoriáda

05.04.2019

V pátek 5. dubna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se zúčastnili dobrovolníci z pátých, šestých, sedmých a osmých tříd. Nejlepších výsledků dosáhli: v kategorii 6. tříd – Tomáš Kopřiva (10 bodů), v kategorii 7. tříd – Alice J. Kirschnerová (13 bodů), Vojtěch Jež (13 bodů), Marek Jež (12 bodů), Lukas Kuppens (11 bodů), Jáchym Svoboda (11 bodů), Martin Linger (11 bodů), Saša Kocúrek (10 bodů), v kategorii 8. tříd – Jakub Rott (11 bodů), Jakub Kříž (11 bodů), Barbora Dubová (10 bodů), Martina Šroubková (10 bodů) a Jan Krahula (10 bodů).

Vybíjená

01.04.2019

Na začátku dubna se na naší škole konaly turnaje žáků 3. – 5. tříd ve vybíjené. Velká gratulace patří děvčatům z 5. a 4. tříd, které zvítězily v okrskovém kole a v kole městském se po velmi vyrovnaných zápasech a bojovném výkonu umístily nakonec na 3. místě.

Fotogalerie

 

Den učitelů

28.03.2019

Pomalu se stává tradicí, že členové Žákovské rady připraví na Den učitelů pro své učitele nějaké překvapení. Loni složili písničku a vytvořili přání s originální básničkou, letos se rozhodli učitelům ulehčit práci a odučili za ně jednu hodinu. Pro žáky to byla velká výzva. Všichni se na tento úkol poctivě a dlouho připravovali, takže nakonec mohli převzít role svých učitelů a všechny žáky naší školy zábavnou formou seznámili s prací a dílem Jana Amose Komenského. Tento nápad se setkal s velmi pozitivním ohlasem jak učitelů, tak žáků. Mnozí kantoři byli výkonem žáků-učitelů velmi potěšeni, až dojati.

Fotogalerie

 
1 ... 6 7 8 9 10 ... 14