Aktuální dění ve škole

1 ... 8 9 10 11 12 ... 16

Autorské čtení s Alexandrou Bradávkovou

26.04.2019

Za dětmi do 3.A a 3.B přišla autorka knížky Ledňáčci a jejich kamarádi. Tuto knihu děti dostaly po návštěvě divadelního představení Kocour v botách v rámci projektu autorky knihy. Knížka je velmi pěkná, třeťáci ji mají jako společnou četbu. Po autorském čtení děti dostaly ještě jeden úkol – napsat krátký příběh ve třech větách a zaslat ho autorce. Ta připravuje knihu těchto krátkých příběhů. Bližší informace můžete najít na http://www.sandras.cz/?cube=galerie&c2=367 .

Fotogalerie

 

Tradiční velikonoční jarmark

13.04.2019

Jarní dekorace, květiny, keramické výrobky, 20 dílniček, kavárna, živí králíčci – to bylo v sobotu připraveno pro zájemce o jarní tvoření, setkání se známými a naladění velikonoční pohody. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za podporu při foukání vajec, řezání větví a větviček. Moc se osvědčila pomoc starších žáků při tvoření v dílnách, ukládání oblečení do šaten – i těm patří velký dík.

Fotogalerie

 

Pythagoriáda

05.04.2019

V pátek 5. dubna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se zúčastnili dobrovolníci z pátých, šestých, sedmých a osmých tříd. Nejlepších výsledků dosáhli: v kategorii 6. tříd – Tomáš Kopřiva (10 bodů), v kategorii 7. tříd – Alice J. Kirschnerová (13 bodů), Vojtěch Jež (13 bodů), Marek Jež (12 bodů), Lukas Kuppens (11 bodů), Jáchym Svoboda (11 bodů), Martin Linger (11 bodů), Saša Kocúrek (10 bodů), v kategorii 8. tříd – Jakub Rott (11 bodů), Jakub Kříž (11 bodů), Barbora Dubová (10 bodů), Martina Šroubková (10 bodů) a Jan Krahula (10 bodů).

Vybíjená

01.04.2019

Na začátku dubna se na naší škole konaly turnaje žáků 3. – 5. tříd ve vybíjené. Velká gratulace patří děvčatům z 5. a 4. tříd, které zvítězily v okrskovém kole a v kole městském se po velmi vyrovnaných zápasech a bojovném výkonu umístily nakonec na 3. místě.

Fotogalerie

 

Den učitelů

28.03.2019

Pomalu se stává tradicí, že členové Žákovské rady připraví na Den učitelů pro své učitele nějaké překvapení. Loni složili písničku a vytvořili přání s originální básničkou, letos se rozhodli učitelům ulehčit práci a odučili za ně jednu hodinu. Pro žáky to byla velká výzva. Všichni se na tento úkol poctivě a dlouho připravovali, takže nakonec mohli převzít role svých učitelů a všechny žáky naší školy zábavnou formou seznámili s prací a dílem Jana Amose Komenského. Tento nápad se setkal s velmi pozitivním ohlasem jak učitelů, tak žáků. Mnozí kantoři byli výkonem žáků-učitelů velmi potěšeni, až dojati.

Fotogalerie

 

Matematický klokan

22.03.2019

V pátek 22. března se žáci naší školy zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan, které se účastní žáci základních a středních škol z celé Evropy. V kategorii Benjamín (6. a 7. třída) se na prvním místě umístila Alice J. Kirschnerová, druhé místo obsadil Martin Linger a třetí místo vybojoval Kevin Pokorný. V kategorii Kadet (8. a 9. třída) bylo pořadí na prvních třech místech následující: 1. místo Kryštof Kurečka, 2. místo Lukáš Hochman a 3. místo Jan Krahula. Gratulujeme.

Velká Morava

22.03.2019

Na výpravu do středověku se vydala 22. 3. v rámci dějepisu 7. C. Zúčastnila se výukového programu v Moravském zemském muzeu. Děti si doplnily a oživily informace o životě starých Slovanů z doby Velké Moravy.

Dětská scéna

15.03.2019

15.3. 2019 naši školu reprezentovali dva zástupci v Městském kole postupové přehlídky dětských recitátorů v Knihovně Jiřího Mahena, kteří byli úspěšní ve školním kole recitační soutěže – za 3. kategorii Vojtěch Špička ze 7. C, za 4. kategorii Filip Kotolan z 9. A. Konkurence byla velká, přesto oba bojovali a své příspěvky přednesli velmi zdařile.

Dětský karneval

10.03.2019

Spolek rodičů při ZŠ Holzova pořádal v neděli 10. 3. dětský karneval "Z pohádky do pohádky".

Ozobot – programování mikrorobotů

01.03.2019

V rámci projektu "Základy programování/Zapojení Ozobotů do výuky na ZŠ, VG i SŠ" měla naše škola v měsíci březnu zapůjčeny mikroroboty Ozobot BIT. Žáci 5. a 6. tříd si zkoušeli programovat mikroroboty pomocí barevných kódů, žáci 7. tříd si vyzkoušeli on-line editor OzoBlockly. Rozvíjeli jsme nejen kreativitu, logické myšlení, ale i angličtinu, protože mnoho inspirativních výukových materiálů a kurzů je v angličtině. Žáky práce s Ozoboty velice bavila.

Fotogalerie

 
1 ... 8 9 10 11 12 ... 16