Aktuální dění ve škole

1 ... 6 7 8 9 10 11 12

Stromy svobody

20.09.2018

V pátek 21. září se konala v Líšeňské rokli akce, která se týkala znovuotevření rokle a taky 100. výročí založení Československé republiky. Sázely se stromy svobody, zakopávaly se boxy, ve kterých byly schovány různé věci pro budoucí generace. Pro zpestření se vybraní žáci účastnili dějepisného kvízu. V průběhu akce měly příležitost setkat se všechny děti ze čtyř líšeňských škol.

Fotogalerie

 

Archeoskanzen, Živá voda v Modré, Buchlov

18.09.2018

Škola už začala, ale my, žáci 4.A, 4.B a 5.B, jsme si 19. září připomněli atmosféru prázdnin. Vyrazili jsme na krásný výlet do oblasti jižní Moravy, která je proslulá svou dávnou a významnou minulostí. Kde jsme to byli? Ve vesnici Modrá a na hradě Buchlov. Nejvíc nás oslovil Archeoskanzen – jak žili lidé v době Velké Moravy a Živá voda v Modré – život v rybníku z pohledu potápěče. Pak jsme se přesunuli „strojem času“ (autobusem) na hrad Buchlov, kde jsme pozorovali monument středověkého obranného hradu. Prý nebyl nikdy dobyt! No a teď už doopravdy do školních lavic dobývat horu vědomostí a dovedností…

Fotogalerie

 

Jablíčkové dopoledne na školní zahradě

18.09.2018

Žáci prvních, druhých a třetích tříd přivítali podzim na zahradě školy Pohankova. Paní učitelky připravily 24 jablíčkových úkolů a žáci z žákovské rady pomohli s jejich realizací. Poskládej jablíčkové puzzle, přenes bednu jablek, seřaď jablka podle velikosti, slalom s jablkem na hlavě, pojídání křížal, zalej jabloň… to jsou příklady stanovišť. Během dopoledne vznikla i nová přátelství, protože školáci tvořili dvojice prvňák se třeťákem, druhák s druhákem z jiné třídy. Počasí bylo krásné. Odměnou všem bylo sladké jablíčko, bonbon a prima zážitky.

Fotogalerie

 

Trapeři ve 3.B

12.09.2018

Ačkoliv prázdniny již jsou za námi, dnešní den i ve škole trochu prázdninově voněl. Přijeli za námi Trapeři s výukou střelby z luku, vzduchovky. Dokonce jsme si i v týmech zasoutěžili.

Fotogalerie

 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

31.08.2018

Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL). Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.

 

Absolventské práce 9. ročníků

31.08.2018

V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019

31.08.2018

Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019.

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní

31.08.2018

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. V rámci programu recyklohraní jsme se zapojili do projektu ekolamp. Ten zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení (úsporné kompaktní zářivky, lineární zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami a výbojky).
Celý odkaz

Projekty – Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

31.08.2018

Naše škola se účastní projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Projekty se vztahují na všechny žáky prvních až devátých ročníků základních škol, kteří dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky zcela zdarma.
Celý odkaz

Projekt Čtení pomáhá

31.08.2018

Tradičně se žáci naší školy připojují k projektu Čtení pomáhá, při kterém se každoročně rozdělí 10 milionů korun. Každý žák, který se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.
Celý odkaz

1 ... 6 7 8 9 10 11 12