Aktuální dění ve škole

1 ... 8 9 10 11 12 13 14

Úspěchy ve šplhu

17.11.2018

V pondělí 18. listopadu se na ZŠ Krásného konalo obvodní kolo ve šplhu žáků 3. – 5. tříd. Pěkných úspěchů na něm dosáhli reprezentanti naší školy ze 4.tříd. Marek Pokorný ze 4. B vyhrál ve své kategorii a Barbora Škrabálková ze 4. C byla na 3. místě. Oba dva postupují do městského finále, které se koná ve středu 28.11. na ZŠ Svážná.

Malý veletrh středních škol na Holzové

11.11.2018

Součástí naší péče o vhodné směřování budoucích absolventů je v rámci kariérního poradenství organizování tradiční „Burzy středních škol“.

Svatomartinské odpoledne v družině

08.11.2018

První letošní společný program na zahradě jsme si parádně užili. Od splnění jednotlivých úkolů nás neodradilo ani pošmourné počasí. Už teď se těšíme na další celodružinové akce.

Fotogalerie

 

Bobřík informatiky

04.11.2018

V týdnech od 5. do 16. listopadu proběhla celostátní soutěž Bobřík informatiky. Úlohy jsou zaměřené na logické uvažování při řešení úloh, které se dotýkají témat ze světa informatiky, např. kódování zprávy, nalezení nejkratší cesty. V kategorii Mini uspělo 21 žáků, nejlepším řešitelem je Šimon Tkaný. Z kategorie Benjamin úspěšně řešilo soutěž 10 žáků a první místo obsadila Emma Mertová. Nezklamali ani žáci 8. a 9. tříd řešící kategorii Kadet, 7 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. První místo obsadila Barbora Dubová. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Halloween

30.10.2018

31. 10. 2018 si všichni žáci užili halloweenské radovánky. Členové žákovské rady se po dvojicích vydali do všech tříd koledovat. Na Holzově rozdali do tříd dýně k vyřezání a zadali dětem úkoly. Poté se všichni sešli v tělocvičně školy, kde proběhlo vyhodnocení nejzajímavěji vyřezaných dýní a soutěž o nejlepší masky. Speciální cenu získaly čtyři třídy, ve kterých se sto procent dětí dostavilo do školy v maskách. Tyto třídy si teď budou užívat obědy v jídelně bez čekání v dlouhé frontě.

Žáci 1.,2.,3. tříd slaví 100.výročí republiky

24.10.2018

Fotogalerie

 

Terénní pobyt 8. tříd

21.10.2018

Žáci 8. ročníku vyrazili na třídenní terénní pobyt, kde bylo náplní studium přírody prostřednictvím smyslů (zrak, hmat, sluch, čich a chuť). Výuka byla zaměřena na vybrané druhy savců, kteří žijí v naší přírodě, poznávání botaniky pomocí hmatu, žáci si vyzkoušely naslouchat nočním i brzkým ranním zvukům přírody, odlévali jsme sádrou stopy, které jsme našli…. a vyzkoušeli jsme mnoho dalších zajímavých aktivit a her, které se jen tak ve školních lavicích zorganizovat nedají.

Fotogalerie

 

Bitva, která se nedokonala

21.10.2018

Žáci 6.A si 22. 10. 2018 ve studiu dramatické výchovy Labyrint připomněli obléhání Brna Švédy. Pomocí scének, pantomimy a řady her se vžívali do rolí obránců i obléhatelů a do jejich pocitů. Brněnská pověst o tom, proč na Petrově zvoní poledne už v 11 hodin, jim tak posloužila k zamyšlení nad mocí lidského důvtipu a nad tím, jak jsou boje zbytečné a nikomu nepřináší užitek.

2. místo děvčat ve florbalu v Brně

17.10.2018

18. 10. 2018 děvčata z osmých a devátých tříd vybojovala ve finále v přeboru brněnských ZŠ ve florbalu 2. místo. Všem děvčatům děkujeme a blahopřejeme k výbornému výsledku!

Fotogalerie

 

Osudové osmičky

15.10.2018

Dne 16. 10. 2018 se žáci 7.B vrátili do historie. Stalo se tak v Centru volného času Legato, kde se během několika hodin vžili do osudů lidí v letech 1918, 1938, 1948, 1968 a 1988. V mnoha situacích se museli rozhodnout, jak by se zachovali a jaké důsledky by toto rozhodnutí mělo na ně samotné i na jejich rodinu. Aktivity jim umožnily prožít si dějiny mnohem osobněji než ve školní lavici.

1 ... 8 9 10 11 12 13 14