Aktuální dění ve škole

1 ... 10 11 12 13 14 15 16

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní

01.09.2018

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. V rámci programu recyklohraní jsme se zapojili do projektu ekolamp. Ten zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení (úsporné kompaktní zářivky, lineární zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami a výbojky).
Celý odkaz

Projekty – Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

01.09.2018

Naše škola se účastní projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Projekty se vztahují na všechny žáky prvních až devátých ročníků základních škol, kteří dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky zcela zdarma.
Celý odkaz

Projekt Čtení pomáhá

01.09.2018

Tradičně se žáci naší školy připojují k projektu Čtení pomáhá, při kterém se každoročně rozdělí 10 milionů korun. Každý žák, který se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.
Celý odkaz

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

01.09.2017

Projekt je podporován v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinované přístupy v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020.

Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019.

Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.

 

Kouzelník Reno v družině

01.01.1970

19. prosince jsme si v družině nadělili krásný vánoční dárek. Pan kouzelník měl program plný zábavy a vtipu. Moc jsme si to všichni užili.

Fotogalerie

 
1 ... 10 11 12 13 14 15 16