Aktuální dění ve škole

1 ... 10 11 12 13 14 15 16

Den přírodních věd

11.10.2018

Dne 11. 10. se vybraní žáci 6. a 7. tříd zúčastnili Dne přírodních věd pro školy v brněnské ZOO. Žáky čekalo několik zajímavých stanovišť, kde mohli využít své znalosti z přírodovědně zaměřených předmětů. Úkoly mohli plnit na stanovištích zabývajících se zoologií bezobratlých i obratlovců, botanikou, mikrobiologií, fyzikou i geologií. Žáci byli i s pedagogickým doprovodem po celé ZOO provedeni průvodci z chemické průmyslovky. V závěru programu si žáci mohli užít chemickou show, kterou pro ně rovněž připravili žáci a pedagogové ze Střední školy chemické.

Ekofilm, Voda – mocná i zranitelná

11.10.2018

Čtvrteční dopoledne se žáci 7.A zúčastnili 44. mezinárodního festivalu filmů s tematikou životního prostředí EKOFILM v Otevřené zahradě. V rámci festivalu nejdříve zhlédli dokumentární film zabývající se problematikou mokřadů, následoval zajímavý výklad enviromentalisty s diskuzí. Ve druhé části si žáci v rámci programu "Voda – mocná i zranitelná" prakticky vyzkoušeli regulovat tok řeky, vypočítali a pak experimentálně ověřili množství akumulované a odtečené vody z různých prostředí, lovili a poznávali vodní živočichy.

Fotogalerie

 

Projekt „První pomoc“

10.10.2018

Žáci devátých tříd se zúčastnili projektu První pomoci, kde si na vlastní kůži mohli vyzkoušet reakci na různé „reálné“ situace (řezná rána na ruce, krvácení z hlavy, zasažení el. proudem, popálenina, zaskočení předmětu v dýchacích cestách, zlomená ruka atd…). Velkou pomocí byli žáci 8. ročníku, kteří hráli dané situace a taky hodnotili podle předem připravených kritérií, jak si deváťáci vedou...

Přírodovědný klokan

10.10.2018

10.10. si žáci osmých a devátých ročníků prověřovali znalosti z chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a matematiky v celostátní soutěži Přírodovědný klokan. Mezi nejúspěšnější patří Tereza Jelínková z 8.A, se 72 body, Michaela Dlábková z 9.B, se 69 body, Ester Pecho z 8.A, se 67 body. Všem soutěžicím blahopřejeme.

Zvířátkový den

10.10.2018

Ve středu 10. 10. proběhl ve 3. B zvířátkový den. Každý mohl přivést svého zvířecího mazlíčka. Třída se zaplnila křečky, ptáčky, králíky. Dopoledne s námi strávila kočka, želva, myš, šneci. Na chvíli dorazili i tři psi. Každý žák představil svého mazlíčka, zodpověděl dotazy kamarádů. Ve slohu jsme zvířata popisovali a vše jsme zakončili malováním. Bylo to moc pěkné dopoledne.

Fotogalerie

 

2. místo ve městě Brně ve stolním tenise

08.10.2018

8. října zabojovali sedmáci ve složení Šimon Válek, Martinové Jurman a Linger a Remi Chaker v turnaji základních škol města Brna ve stolním tenise. Po jedné porážce a čtyřech vítězstvích se kluci umístili na 2. místě. Blahopřejeme.

3. místo mladších chlapců ve florbalu v Brně

01.10.2018

V říjnu 2018 chlapci ze 7. tříd hráli o postup do finále v přeboru brněnských ZŠ ve florbalu. Postoupili po třech vítězstvích a po finálových bojích se umístili na 3. místě v Brně. Hochům děkujeme a blahopřejeme k výbornému výsledku!

Adaptační kurz 6. tříd

01.10.2018

Všechny tři třídy šestých ročníků vyrazily na adaptační kurz do RS Březová. Cílem bylo seznámení s novou třídní učitelkou/učitelem a některými novými spolužáky, taky byl zaměřen na posílení týmové spolupráce a vztahů ve stávajícím kolektivu. RS Březová je jeden z největších adrenalinových parku v ČR, kde zkušení instruktoři připravují program na míru pro jednotlivé třídy a celou dobu tento program zajišťují. Všichni jsme si aktivity náramně užili a pevně věřím, že odjížděli z akce posíleni o nové zážitky, kamarádství a se stmeleným kolektivem.

Fotogalerie

 

Florbalový turnaj Čejka cup

27.09.2018

27. 9. 2018 družstva děvčat i chlapců reprezentovala naší školu ve florbalovém turnaji Čejka cup. Obě družstva uspěla. V celkovém pořadí obsadila děvčata i chlapci 1. místo!! Blahopřejeme!

Stromy svobody

21.09.2018

V pátek 21. září se konala v Líšeňské rokli akce, která se týkala znovuotevření rokle a taky 100. výročí založení Československé republiky. Sázely se stromy svobody, zakopávaly se boxy, ve kterých byly schovány různé věci pro budoucí generace. Pro zpestření se vybraní žáci účastnili dějepisného kvízu. V průběhu akce měly příležitost setkat se všechny děti ze čtyř líšeňských škol.

Fotogalerie

 
1 ... 10 11 12 13 14 15 16