Aktuální dění ve škole

1 ... 10 11 12 13 14 15 16

Florbalový turnaj Čejka cup

27.09.2018

27. 9. 2018 družstva děvčat i chlapců reprezentovala naší školu ve florbalovém turnaji Čejka cup. Obě družstva uspěla. V celkovém pořadí obsadila děvčata i chlapci 1. místo!! Blahopřejeme!

Stromy svobody

21.09.2018

V pátek 21. září se konala v Líšeňské rokli akce, která se týkala znovuotevření rokle a taky 100. výročí založení Československé republiky. Sázely se stromy svobody, zakopávaly se boxy, ve kterých byly schovány různé věci pro budoucí generace. Pro zpestření se vybraní žáci účastnili dějepisného kvízu. V průběhu akce měly příležitost setkat se všechny děti ze čtyř líšeňských škol.

Fotogalerie

 

Archeoskanzen, Živá voda v Modré, Buchlov

19.09.2018

Škola už začala, ale my, žáci 4.A, 4.B a 5.B, jsme si 19. září připomněli atmosféru prázdnin. Vyrazili jsme na krásný výlet do oblasti jižní Moravy, která je proslulá svou dávnou a významnou minulostí. Kde jsme to byli? Ve vesnici Modrá a na hradě Buchlov. Nejvíc nás oslovil Archeoskanzen – jak žili lidé v době Velké Moravy a Živá voda v Modré – život v rybníku z pohledu potápěče. Pak jsme se přesunuli „strojem času“ (autobusem) na hrad Buchlov, kde jsme pozorovali monument středověkého obranného hradu. Prý nebyl nikdy dobyt! No a teď už doopravdy do školních lavic dobývat horu vědomostí a dovedností…

Fotogalerie

 

Jablíčkové dopoledne na školní zahradě

19.09.2018

Žáci prvních, druhých a třetích tříd přivítali podzim na zahradě školy Pohankova. Paní učitelky připravily 24 jablíčkových úkolů a žáci z žákovské rady pomohli s jejich realizací. Poskládej jablíčkové puzzle, přenes bednu jablek, seřaď jablka podle velikosti, slalom s jablkem na hlavě, pojídání křížal, zalej jabloň… to jsou příklady stanovišť. Během dopoledne vznikla i nová přátelství, protože školáci tvořili dvojice prvňák se třeťákem, druhák s druhákem z jiné třídy. Počasí bylo krásné. Odměnou všem bylo sladké jablíčko, bonbon a prima zážitky.

Fotogalerie

 

Trapeři ve 3.B

13.09.2018

Ačkoliv prázdniny již jsou za námi, dnešní den i ve škole trochu prázdninově voněl. Přijeli za námi Trapeři s výukou střelby z luku, vzduchovky. Dokonce jsme si i v týmech zasoutěžili.

Fotogalerie

 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

01.09.2018

Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL). Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.

 

Absolventské práce 9. ročníků

01.09.2018

V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019

01.09.2018

Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019.

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní

01.09.2018

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. V rámci programu recyklohraní jsme se zapojili do projektu ekolamp. Ten zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení (úsporné kompaktní zářivky, lineární zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami a výbojky).
Celý odkaz

Projekty – Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

01.09.2018

Naše škola se účastní projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Projekty se vztahují na všechny žáky prvních až devátých ročníků základních škol, kteří dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky zcela zdarma.
Celý odkaz

1 ... 10 11 12 13 14 15 16