Školní psycholog

Školní psycholožka:

Mgr. Bc. Veronika Pilátová

E-mail: veronika.pilatova@zsholzova.cz

Telefonní kontakt: +420 603 352 836

 

Osobní konzultace pro rodiče nabízím v ranních i odpoledních hodinách. Na konzultaci je nutné se objednat, proto prosím rodiče o domluvu termínu předem, nejlépe prostřednictvím emailu. 

Konzultační hodiny po domluvě

Po: 7:00-8:00, 14:00-15:00

ST: 7:00-8:00, 14:00-16:30

ČT: 7:00-8:00

 

Služby školního psychologa

Činnosti, které poskytuji žákům a jejich zákonným zástupcům

 • individuální poradenství pro zákonné zástupce a žáky v oblasti výukových a výchovných obtíží žáka
 • individuální poradenství pro zákonné zástupce a žáky v oblasti vztahových obtíží žáka, podpora při osobních, rodinných, somatických aj. potížích žáků
 • krizová intervence žákům 
 • péče o integrované žáky
 • práce s třídními kolektivy, příprava a realizace preventivních programů pro třídy
 • konzultace se zákonnými zástupci žáka ohledně zpráv z poradenských zařízení 
 • spolu s výchovnou poradkyní nabízím žákům a jejich zákonným zástupcům psychologické služby z oblasti kariérového poradenství a volby povolání
 • možnost provádění depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU), žáků nadaných

 

Činnosti, které poskytuji pedagogickým pracovníkům

 • konzultace ohledně výchovných a vzdělávacích obtíží žáků
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele, zjištění sociálního klima ve třídě
 • krizová intervence
 • metodická podpora asistentům pedagogů

 

Školní psycholog dále úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště (speciálními pedagožkami, výchovnými poradkyněmi a metodičkou prevence), se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.

 

Jako žák naší školy se na mě můžeš obrátit například, pokud:

 • tě něco trápí a máš problém, se kterým si nevíš rady
 • si nerozumíš se spolužáky nebo kamarády
 • cítíš se osaměle a máš pocit, že nikam nepatříš
 • máš starosti se školou (například tě trápí nějaký předmět, máš pocit, že ve škole nestíháš, špatně se ti učí, rozvrhuje čas k práci nebo máš strach z písemek či zkoušení)
 • máš pocit, že Tobě nebo někomu jinému někdo ubližuje, a nevíš, jak bys to vyřešil
 • máš problém v komunikaci s dospělými kolem sebe (učitelem, rodičem…)

 

Jako zákonný zástupce žáka se na mě můžete obrátit například, pokud:

 • má vaše dítě adaptační obtíže v kolektivu třídy
 • se vám dítě nedaří motivovat ke školní práci a zhoršil se mu prospěch
 • se vaše dítě ve své třídě necítí z nějakého důvodu dobře
 • se dítě chová nezvykle, je smutné nebo se mu naopak často mění nálady
 • máte doma dítě s poruchami učení nebo pozornosti apod. a potřebujete poradit, jak s ním učení, co nejlépe zvládat
 • je možné se mnou konzultovat i mimoškolní a rodinné záležitosti, které do vaší rodiny přinášejí zátěž (vážné onemocnění v rodině, rodinné konflikty aj.)

 

Služby školního psychologa jsou pro žáky školy i jejich rodiče poskytovány bezplatně. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. Informace z konzultací nejsou bez vašeho souhlasu poskytovány nikomu dalšímu.