Informace o stravování ve školní jídelně

Informace ke stravování pro rodiče žáků 1. tříd ve školním roce 2023/2024

Cena oběda:

 • pro žáky  1. - 4. tříd               32  Kč  

Výdej obědů:

 • pro žáky  1. -  3. tříd a školní družinu se provádí ve výdejně stravy na Pohankově ulici (bez výběru z jídelního lístku oběd č. 1)
 • pro žáky 4. - 9. tříd je výdej stravy v jídelně budovy Holzova

Placení:

 • bezhotovostně formou trvalých příkazů – zálohově, vyúčtování přeplatků 1x ročně, zpravidla po skončení školního roku.
 • Platbu nelze provádět složenkou nebo v hotovosti !!!

Přihlášky:

 • osobně v kanceláři  stravenkářky pí Holoubkové (v jídelně školy na Holzově ulici).
 • Po předchozí telefonické domluvě možno kdykoliv.

Kontakt na stravenkářku:

 • pí   Marcela Holoubková - tel.  544231208

  
Přihlašování ke stravování:

 • v průběhu června 2023
 • dále potom ve dnech:

28. 8. 2023  9.00 - 17.00 hod.

29. 8. 2023  9.00 - 12.00 hod

30. 8. 2023  9.00 - 17.00 hod

31. 8. 2023  9.00 - 12.00 hod 

                            
Vedoucí školní jídelny:

 • pí  Lenka Pávková - tel.  544211256, 733531870   

 


Informace ke stravování 

Vážení rodiče, 
předkládáme Vám základní informace o možnosti a podmínkách školního stravování Vašich dětí:

 • Výdej obědů pro žáky 1. – 3. tříd a školní družinu je prováděn ve výdejně stravy na Pohankově ulici (bez výběru z jídelního lístku - oběd č.1) 
 • Výdej obědů pro žáky 4. – 9. tříd je v jídelně budovy Holzova. 

 

 • Placení: pouze bezhotovostně formou trvalých příkazů – zálohově, vyúčtování přeplatků 1x ročně, zpravidla po skončení školního roku. 
 • Platbu je nutné provést vždy mezi 10. – 20. dnem v měsíci (na měsíc následující) a je nutné zadat variabilní symbol strávníka, který je každému strávníkovi přidělen při přihlášení ke stravování u pí Holoubkové
 • Číslo účtu: 22838621/0100 
 • Platbu nelze provádět v hotovosti !!!
 • Každý strávník školní jídelny Holzova je povinen si při přihlašování obědů zakoupit BEZKONTAKTNÍ ČIP (zálohovaná částka 100 Kč) 

 

Přihlášky

 • osobně v kanceláři  stravenkářky pí Holoubkové (v jídelně školy na Holzově ulici).
 • Po předchozí telefonické domluvě možno kdykoliv.
 • kontakt na stravenkářku: pí Marcela Holoubková -  tel. 544231208 

                                                               email: stravenky.zsholzova@seznam.cz

Přihlašování ke stravování

 • v průběhu června 2023
 • dále potom ve dnech:

 28. 8. 2023  9.00 - 17.00 hod

 29. 8. 2023  9.00 - 12.00 hod

 30. 8. 2023  9.00 - 17.00 hod

 31. 8. 2023  9.00 - 12.00 hod

                           
Vedoucí školní jídelny pí Lenka Pávková  -  kontakt 544211256, 733531870   


 

Přeplatky za stravování ve školní jídelně 

Vážení rodiče, pokud máte zájem o ponechání přeplatků za stravování na následující školní rok, volejte paní Holoubkové (544 231 208) nebo napište na e-mail: stravenky.zsholzova@seznam.cz.


 

Výdej obědů při onemocnění

Při nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout první den oběd ve školní jídelně Holzova od 11.00 do 12.30 hodin, ve školní jídelně Pohankova od 12.00 do 12.30 hodin, další dny podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 odhlásit. Pokud by rodiče chtěli odebírat obědy v době nemoci dítěte, cena 1 oběda se platí včetně nákladů, které činí 30,– Kč.


 

Odhlašování a přihlašování během školního roku

Při nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout první den oběd ve školní jídelně Holzova od 11.00 do 12.30 hodin, ve školní jídelně Pohankova od 12.00 do 12.30 hodin, další dny podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 odhlásit. Pokud by rodiče chtěli odebírat obědy v době nemoci dítěte, cena 1 oběda se platí včetně nákladů, které činí 30,– Kč.

Odhlášky a přihlášky obědů se provádí 1 den předem do 13:00 hodin

 • Osobně
 • Telefonicky na číslech:

stravenkářka 544 231 208,

vedoucí školní jídelny 544 211 256 (možnost zanechání vzkazu na záznamníku),

- jméno a příjmení strávníka 

- třída 

- požadovaná doba odhlášení (např. 01.01. 2023 – 05.01. 2023)    

 

Bližší informace Vám rády poskytnou pracovnice školní jídelny: 

stravenkářka pí Marcela Holoubková – tel. 544231208 
vedoucí školní jídelny pí Lenka Pávková – tel. 544211256, 733531870