Informace o stravování ve školní jídelně

Informace ke stravování pro rodiče žáků 1. tříd ve školním roce 2019/2020 

Vážení rodiče, 
spolu s vedoucí školní jídelny Vám předkládáme základní informace o možnosti a podmínkách školního stravování Vašich dětí:

 

 • Cena oběda pro žáky 1. – 4. tříd: 25,– Kč 
 • Výdej obědů pro žáky 1. – 3. tříd a školní družinu se provádí ve výdejně stravy na Pohankově ulici. 
 • Výdej obědů pro žáky 4. – 9. tříd je v jídelně budovy Holzova. 
 • Placení: bezhotovostně formou trvalých příkazů – zálohově, vyúčtování přeplatků 1x ročně, zpravidla po skončení školního roku. 
 • Platbu je vždy nutné provést mezi 10. – 20. dnem v měsíci (na měsíc následující) a je nutné zadat variabilní symbol strávníka.
 • Číslo účtu: 22838621/0100 
 • Platbu nelze provádět v hotovosti !!! 

 

Platby stravného

Školní jídelna přechází od 1. 9. 2018 na nový systém přihlašování strávníků a objednávání obědů.
Při platbě stravy je NUTNÉ ZADAT VARIABILNÍ SYMBOL, který je možné zjistit nebo zkontrolovat u stravenkářky p. Holoubkové.
Strávníci školní jídelny Holzova si musí při přihlašování obědů zakoupit BEZKONTAKTNÍ ČIP (zálohovaná částka 100 Kč).
 

Odhlašování a přihlašování

Při nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout první den oběd ve školní jídelně Holzova od 12.00 do 13.30 hodin, ve školní jídelně Pohankova od 12.00 do 12.30 hodin, další dny podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 odhlásit. Pokud by rodiče chtěli odebírat obědy v době nemoci dítěte, cena 1 oběda se platí včetně nákladů, které činí 30,– Kč.

Odhlášky a přihlášky obědů se provádí 1 den předem do 13:00 hodin

 • Osobně
 • Telefonicky na číslech: stravenkářka 544 231 208,
 • vedoucí školní jídelny 544 211 256 (možnost zanechání vzkazu na záznamníku),
 • Na e-mailové adrese: stravenky.zsholzova@seznam.cz ve tvaru:  
 • – jméno a příjmení strávníka 
 • – třída 
 • – požadovaná doba odhlášení (např. 01.01. 2013 – 05.01. 2013)    
 • přes internet: Interní objednávání obědů

 

Přeplatky za stravování ve školní jídelně 

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o ponechání přeplatků za stravování na následující školní rok, volejte paní Holoubkové (544 231 208) nebo napište na e-mail: stravenky.zsholzova@seznam.cz.

 

Bližší informace Vám rády poskytnou pracovnice školní jídelny: 

stravenkářka pí Holoubková Marcela – tel. 544231208 
vedoucí školní jídelny pí Lenka Pávková – tel. 544211256, 733531870