Základní škola Holzova 1, Brno

Zaměstnanci školy

Třídní učitelé

1.A Mgr. Kateřina Janošková katerina.janoskova@zsholzova.cz
1.B Mgr. Marcela Pospíšilová marcela.pospisilova@zsholzova.cz
1.C Mgr. Tereza Schánilcová tereza.schanilcova@zsholzova.cz
2.A PaedDr. Alena Gregorová alena.gregorova@zsholzova.cz
2.B Mgr. Lenka Hrubá lenka.hruba@zsholzova.cz
2.C Mgr. Kateřina Krejčířová katerina.krejcirova@zsholzova.cz
2.D Mgr. Barbora Krátká barbora.kratka@zsholzova.cz
3.A Mgr. Gabriela Pecho gabriela.pecho@zsholzova.cz
3.B Mgr. Šárka Prokešová sarka.prokesova@zsholzova.cz
3.C Mgr. Lena Bušová lena.busova@zsholzova.cz
3.D Mgr. Sabina Baťová sabina.batova@zsholzova.cz
4.A Mgr. Šárka Hrdová sarka.hrdova@zsholzova.cz
4.B Mgr. Drahomíra Němečková drahomira.nemeckova@zsholzova.cz
4.C Mgr. Martin Nečas martin.necas@zsholzova.cz
5.A Mgr. Lenka Kočková lenka.kockova@zsholzova.cz
5.B Mgr. Blanka Horáčková blanka.horackova@zsholzova.cz
5.C Mgr. Zuzana Dosedlová zuzana.dosedlova@zsholzova.cz
6.A Mgr. Zuzana Lhotová zuzana.lhotova@zsholzova.cz
6.B Mgr. Michal Marván michal.marvan@zsholzova.cz
6.C Mgr. Jana Dvořáková Kolková jana.kolkova@zsholzova.cz
7.A Mgr. Regina Kozubková regina.kozubkova@zsholzova.cz
7.B Mgr. Irena Dvořáková Pisková irena.dvorakovapiskova@zsholzova.cz
7.C Mgr. Alexandra Vokřálová alexandra.vokralova@zsholzova.cz
8.A Mgr. Dagmar Poláková dagmar.polakova@zsholzova.cz
8.B PhDr. Nela Šimáňová nela.simanova@zsholzova.cz
9.A Mgr. Lenka Ondrejechová lenka.ondrejechova@zsholzova.cz
9.B Mgr. Petra Vlková petra.vlkova@zsholzova.cz

Učitelé plavání

Mgr. Hana Čížková hana.cizkova@zsholzova.cz
Mgr. Michal Marván michal.marvan@zsholzova.cz
Mgr. Petra Vlková petra.vlkova@zsholzova.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Hana Čížková hana.cizkova@zsholzova.cz
Mgr. Ivana Musilová ivana.musilova@zsholzova.cz
Mgr. Žaneta Pospíšilová zaneta.pospisilova@zsholzova.cz
Mgr. Slávka Mašková slavka.maskova@zsholzova.cz
Mgr. Josef Kunc josef.kunc@zsholzova.cz
PaedDr. Danka Krejčová danka.krejcova@zsholzova.cz
Mgr. Marie Mitášová marie.mitasova@zsholzova.cz
Mgr. Kristýna Kohoutková kristyna.kohoutkova@zsholzova.cz
Mgr. Jitka Pušová jitka.pusova@zsholzova.cz
Mgr. Renata Reichlová renata.reichlova@zsholzova.cz

Školní poradenské pracoviště

výchovná poradkyně II. stupeň Mgr. Alexandra Vokřálová alexandra.vokralova@zsholzova.cz
výchovná poradkyně I. stupeň Mgr. Blanka Horáčková blanka.horackova@zsholzova.cz
metodik prevence Mgr. Dagmar Poláková dagmar.polakova@zsholzova.cz
speciální pedagog Mgr. Zuzana Velebová zuzana.velebova@zsholzova.cz

Asistent pedagoga

Mgr. Miroslava Kubínová
Mgr. Helena Valoušková
Hana Hrdá
Petra Římsová
Mgr. Luděk Adamovský
Hana Chládková
Dagmar Koubková
Mgr. Daniela Mušková

ICT koordinátor

Mgr. Josef Kunc josef.kunc@zsholzova.cz
Mgr. Ivana Musilová ivana.musilova@zsholzova.cz
Mgr. Regina Kozubková regina.kozubkova@zsholzova.cz

Vychovatelky školní družiny

vedoucí vychovatelka Bc. Jana Šmedková jana.smedkova@zsholzova.cz
vychovatelka Yvetta Jurdová yvetta.jurdova@zsholzova.cz
vychovatelka Bc. Martina Zuzáková martina.zuzakova@zsholzova.cz
vychovatelka Mgr. Miroslava Kubínová miroslava.kubinova@zsholzova.cz
vychovatelka Pavlína Klašková pavlina.klaskova@zsholzova.cz
vychovatelka Denisa Hasoňová denisa.hasonova@zsholzova.cz
vychovatelka Dominika Obsiegerová dominika.obsiegerova@zsholzova.cz

Provozní zaměstnanci

ekonomka Ing. Hana Škorpíková hana.skorpikova@zsholzova.cz
hospodářka DiS. Monika Flekačová monika.flekacova@zsholzova.cz
školník ZŠ Holzova Milan Kocourek milan.kocourek@zsholzova.cz
školník ZŠ Pohankova Libor Bednařík
uklízečka Irena Dvořáková
uklízečka Renata Reznerová
uklízečka Naděžda Rotreklová
uklízečka Gabriela Šilhavá
vedoucí školní kuchyně Lenka Pávková
stravenkářka Marcela Holoubková
vedoucí kuchařka Jana Maradová
kuchařka Jitka Hunkesová
kuchařka Anna Šalomonová
kuchařka Radka Wernerová
kuchařka Emílie Šestáková
kuchařka Michaela Ognarová
kuchařka Lenka Tamé