Základní škola Holzova 1, Brno

Zaměstnanci školy

Třídní učitelé

1.A PaedDr. Alena Gregorová alena.gregorova@zsholzova.cz
1.B Mgr. Lenka Hrubá lenka.hruba@zsholzova.cz
1.C Mgr. Kateřina Krejčířová katerina.krejcirova@zsholzova.cz
1.D Mgr. Lucie Vondráčková lucie.vondrackova@zsholzova.cz
2.A Mgr. Gabriela Pecho gabriela.pecho@zsholzova.cz
2.B Mgr. Šárka Prokešová sarka.prokesova@zsholzova.cz
2.C Mgr. Lena Bušová lena.busova@zsholzova.cz
2.D Mgr. Marcela Pospíšilová marcela.pospisilova@zsholzova.cz
3.A Mgr. Šárka Hrdová sarka.hrdova@zsholzova.cz
3.B Mgr. Drahomíra Němečková drahomira.nemeckova@zsholzova.cz
3.C Mgr. Lucie Střeštíková lucie.strestikova@zsholzova.cz
3.D Mgr. Kateřina Ondrová katerina.ondrova@zsholzova.cz
4.A Mgr. Lenka Kočková lenka.kockova@zsholzova.cz
4.B Mgr. Blanka Horáčková blanka.horackova@zsholzova.cz
4.C Mgr. Zuzana Dosedlová zuzana.dosedlova@zsholzova.cz
5.A Mgr. Martin Nečas martin.necas@zsholzova.cz
5.B Mgr. Sabina Baťová sabina.batova@zsholzova.cz
5.C Mgr. Tereza Křenková tereza.krenkova@zsholzova.cz
6.A Mgr. Regina Kozubková regina.kozubkova@zsholzova.cz
6.B Mgr. Irena Dvořáková Pisková irena.dvorakovapiskova@zsholzova.cz
6.C Mgr. Alexandra Vokřálová alexandra.vokralova@zsholzova.cz
7.A Mgr. Dagmar Poláková dagmar.polakova@zsholzova.cz
7.B PhDr. Nela Šimáňová nela.simanova@zsholzova.cz
8.A Mgr. Lenka Ondrejechová lenka.ondrejechova@zsholzova.cz
8.B Mgr. Petra Vlková petra.vlkova@zsholzova.cz
9.A Mgr. Vladimír Ruban vladimir.ruban@zsholzova.cz
9.B PaedDr. Danka Krejčová danka.krejcova@zsholzova.cz

Učitelé plavání

Mgr. Hana Čížková hana.cizkova@zsholzova.cz
Mgr. Michal Marván michal.marvan@zsholzova.cz
Mgr. Petra Vlková petra.vlkova@zsholzova.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Hana Čížková hana.cizkova@zsholzova.cz
Mgr. Ivana Musilová ivana.musilova@zsholzova.cz
Mgr. Žaneta Častulíková zaneta.castulikova@zsholzova.cz
Mgr. Slávka Mašková slavka.maskova@zsholzova.cz
Mgr. Josef Kunc josef.kunc@zsholzova.cz
Mgr. Zuzana Lhotová zuzana.lhotova@zsholzova.cz
Mgr. Jana Dvořáková Kolková jana.kolkova@zsholzova.cz
Mgr. Marie Mitášová marie.mitasova@zsholzova.cz
Ing. Jiří Schiller jiri.schiller@zsholzova.cz

Školní poradenské pracoviště

výchovná poradkyně II. stupeň Mgr. Alexandra Vokřálová alexandra.vokralova@zsholzova.cz
výchovná poradkyně I. stupeň Mgr. Blanka Horáčková blanka.horackova@zsholzova.cz
metodik prevence Mgr. Dagmar Poláková dagmar.polakova@zsholzova.cz
speciální pedagog Mgr. Zuzana Velebová zuzana.velebova@zsholzova.cz

Asistent pedagoga

Mgr. Miroslava Kubínová
Mgr. Helena Valoušková
Pavlína Klašková
Petra Římsová
Mgr. Luděk Adamovský

ICT koordinátor

Mgr. Josef Kunc josef.kunc@zsholzova.cz
Mgr. Ivana Musilová ivana.musilova@zsholzova.cz
Mgr. Regina Kozubková regina.kozubkova@zsholzova.cz

Vychovatelky školní družiny

vedoucí vychovatelka Bc. Jana Šmedková jana.smedkova@zsholzova.cz
vychovatelka Yvetta Jurdová yvetta.jurdova@zsholzova.cz
vychovatelka Bc. Martina Zuzáková martina.zuzakova@zsholzova.cz
vychovatelka Mgr. Miroslava Kubínová miroslava.kubinova@zsholzova.cz
vychovatelka Pavlína Klašková pavlina.klaskova@zsholzova.cz
vychovatelka Denisa Hasoňová denisa.hasonova@zsholzova.cz
vychovatelka Dominika Obsiegerová dominika.obsiegerova@zsholzova.cz

Provozní zaměstnanci

ekonomka Ing. Hana Škorpíková hana.skorpikova@zsholzova.cz
hospodářka DiS. Monika Flekačová monika.flekacova@zsholzova.cz
školník ZŠ Holzova Milan Kocourek milan.kocourek@zsholzova.cz
školník ZŠ Pohankova Libor Bednařík
uklízečka Irena Dvořáková
uklízečka Renata Reznerová
uklízečka Naděžda Rotreklová
uklízečka Gabriela Šilhavá
uklízečka Marie Bednaříková
vedoucí školní kuchyně Lenka Pávková
stravenkářka Marcela Holoubková
vedoucí kuchařka Jana Maradová
kuchařka Jitka Hunkesová
kuchařka Anna Šalomonová
kuchařka Radka Wernerová
kuchařka Emílie Šestáková
kuchařka Michaela Ognarová
kuchařka Renata Kubátová
kuchařka Hana Rajdlová
kuchařka Lenka Tamé
kuchařka Michaela Ognarová