Základní škola Holzova 1, Brno

Projekt EU – Příroda mého okolí

Název projektu: PŘÍRODA MÉHO OKOLÍ

Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0077

Období realizace: 03/2013 – 02/2015

Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt "Příroda mého okolí" je zaměřen na rozvoj vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda.

Projekt si klade za cíl pozitivně motivovat žáky ZŠ Holzova k ochraně přírody. Toho bude dosaženo vytvořením kvalitních výukových materiálů (vznikne publikace zaměřená na přírodu Brněnska včetně pracovních listů) a vybavením specializovaných učeben přírodovědy a přírodopisu. Součástí projektu jsou také přírodovědné exkurze žáků do okolí Brna a rovněž vybraných chráněných krajinných oblastí Jihomoravského kraje. Do projektu budou zapojeni jak žáci I. stupně, tak i II. stupně, konkrétně 4. až 9. ročníků. Na přípravě výukových materiálů se budou podílet přímo pedagogičtí pracovníci školy a lidé, kteří se ochranou přírody a ekologií zabývají profesně.