Základní škola Holzova 1, Brno

Organizace školního roku

Školní rok 2018/2019

Zahájení školního roku   3.  9. 2018 
Podzimní prázdniny 29. 10. 2018  –  30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018  –    2.  1. 2019 
Pololetní vysvědčení 31.  1. 2019 
Pololetní prázdniny   1.  2. 2019 
Jarní prázdniny 11.  2. 2019  –  17.  2. 2019 
Velikonoční prázdniny 18.  4. 2019 
Vysvědčení 28.  6. 2019 
Hlavní prázdniny 29.  6. 2019  –  1.  9. 2019 

Termíny zápisu do 1. tříd ZŠ Holzova

Zápis do 1. tříd 5.  4. 2019   a   6.  4. 2019 

Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky leden 2019 
Přijímací zkoušky duben 2019 

Plán pedagogických rad

Pedagogická rada 30.  8. 2018  čtvrtek
Pedagogická rada 1. čtvrtletí 12. 11. 2018  pondělí
Pedagogická rada 1. pololetí: 24.  1. 2019  čtvrtek
Pedagogická rada 3. čtvrtletí:   8.  4. 2019  pondělí
Pedagogická rada 2. pololetí: 24.  6. 2019  pondělí

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

1. ročník Pohankova     3.  9. 2018  pondělí
2. – 9. ročník Pohankova + Holzova   10.  9. 2018  pondělí
1. – 9. ročník Pohankova + Holzova   12. 11. 2018 pondělí
1. – 9. ročník Pohankova + Holzova     7.  1. 2019  pondělí
1. – 9. ročník Pohankova + Holzova     8.  4. 2019  pondělí
1. – 9. ročník Pohankova + Holzova     3.  6. 2019  pondělí

Konzultační hodiny pro rodiče

    15.  10. 2018  pondělí 16.00 – 18.00
    10.  12. 2018  pondělí 16.00 – 18.00
      4.   3. 2019  pondělí 16.00 – 18.00
    13.   5. 2019  pondělí 16.00 – 18.00