Základní škola Holzova 1, Brno

Žákovská rada

Vybraní žáci z 6. až 9. tříd se pravidelně scházejí ve středu od 13.30 do 15:00.Naše základní škola se letos nově zapojila do projektu „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně" a založila Kroužek aktivního občanství a sociální gramotnosti, který bude mít formu Žákovské rady. Cílem Žákovské rady je vytvořit spojení mezi učiteli a žáky tím nejlepším způsobem. "Spojkou" mezi Radou, učiteli a vedením školy jsou PhDr. Nela Šimáňová a pan ředitel Mgr. Stanislav Holubář. Do Žákovské rady vybrala každá třída druhého stupně dva zástupce, kteří mají za úkol předávat informace do jednotlivých tříd, podávat návrhy na vylepšení prostředí a klimatu ve škole, aby byla škola příjemné místo. Myslíme si, že naší společnou prací se podaří být v dobrých kontaktech s učiteli, ostatními žáky i vedením školy.

Novinkou na Holzové je také plánovaný tisk školních novin, na kterém se bude podílet spolu s Žákovskou radou Redakční rada, jejímiž členy jsou např. grafici, fotografové, šéfredaktor či reportéři. Obsahem novin by měly být rozhovory, osmisměrky, křížovky, komiksy, články a fotografie z akcí školy.

Na každé schůzce rad se schází zástupci tříd, kteří se na této činnosti podílejí s radostí. Naše práce není jen sejít se a debatovat, ale také vyrážet do "terénu". Rady se rády budou podílet na organizaci a realizaci různých akcí, které naše škola pravidelně pořádá.

Jednou takovou akcí byl Bramborový den na Pohankové. Každý zástupce Žákovské rady si zvolil stanoviště, které po celé dopoledne obsluhoval, a za splnění úkolu odměňoval děti z prvních, druhých a třetích tříd razítkem do jejich listiny. Děti si velmi oblíbily všechna stanoviště. Jelikož po celé dopoledne řešily zapeklité bramborové úkoly, vysloužily si bramborovou odměnu. Odměnu za svou práci však obdrželi i pomocníci na stanovištích. Zástupci školních rad se velice rádi zúčastnili této akce a pomohli p. učitelkám s organizací. Byla to první, ale určitě ne poslední akce, při které Žákovská rada pomáhala.

Žákovská rada se vrhla do práce s chutí. Škola, ve které se budou dobře cítit všichni, není nemožný plán. Všechno je možné. Když se chce, jde všechno. Možná to bude chvíli trvat, ale výsledek bude jistě báječný.


Ivana Šustková a Michal Urbánek, členové ŽR