Základní škola Holzova 1, Brno

Dyslektické kroužky na ZŠ Holzova

V současné době přibývá dětí, které trpí specifickými poruchami učení. Co se pod tímto termínem vlastně skrývá? Jedná se o označení výukových poruch, kdy jinak nadané dítě podává v určitých oblastech nečekaně slabý výkon; například nedovede si osvojit základní techniky čtení, psaní, počítání ... Děti trpící těmito poruchami zaměňují podobná písmenka, jen s obtížemi zvládají čtení, problémy jim činí používání pravopisných pravidel; pro některé je pro změnu nečekaně náročné zvládnutí techniky psaní či malování. Specifická porucha učení se může ale projevit i v matematice, kde žáci mají problémy se zápisem čísel, prováděním základních matematických operací.

To, že u žáka byla diagnostikována specifická porucha učení, nemusí nutně vést k neúspěchům ve škole. Pokud je s žáky pracováno, pozorně se jim věnují učitelé i rodiče, mohou se jejich potíže významně eliminovat.

Naše škola proto s těmito žáky intenzivně pracuje již od rozpoznání prvotních příznaků v prvních třídách. Na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny je s dětmi individuálně pracováno, fungují tzv. dyslektické kroužky, kde probíhá reedukace. Pod tímto cizím slovem se skrývají různé pedagogické metody, které rozvíjejí ty schopnosti a dovednosti žáka, které umožní snížit problémy s jeho poruchou spojené. Výuka probíhá v tzv. dyslektických učebnách, kde mají vyučující i děti k dispozici potřebnou techniku a pomůcky vhodné pro úspěšnou reedukaci, pracuje se i se speciálními počítačovými programy pro žáky s dys- poruchami.

Dyslektické kroužky fungují jak na prvním, tak i na druhém stupni naší školy. Jelikož je každý stupeň specifický, liší se metody i obsah zde fungujících kroužků. Vedoucí kroužku většinou pracuje s dítětem samotným, popř. malou skupinkou dvou až čtyř žáků stejného ročníku. Tento počet zaručuje, že se učitel může dětem opravdu individuálně věnovat a společně tak dosáhnout úspěchu "při boji" s písmenky či čísly. Chce to jen chuť pracovat a také trpělivost, neboť pokroky se dostavují později.

Žáci se specifickými poruchami učení jsou školou zohledňováni ve všech předmětech, kde jejich pochopení, zvládnutí učiva může být výukovou poruchou ztíženo; například píší zkrácené diktáty, doplňovací cvičení, na vypracování testů mají více času, dostávají ofocené zápisy atd.

A proto, rodiče, nemusíte se bát, když je u Vašeho dítěte porucha učení diagnostikována. Vůbec to neznamená, že se máte smířit s tím, že dítěti to ve škole nepůjde. Nezbytnou podmínkou úspěchu je však snaha, trpělivost a soustavná práce … Spokojené děti za to ale rozhodně stojí.


Mgr. Alexandra Vokřálová