Základní škola Holzova 1, Brno

Projekt EU – Příroda mého okolí

V rámci projektu jsou vybavovány přírodovědné učebny pro první a druhý stupeň. Byly pořízeny přírodovědné pomůcky do výuky včetně odborné literatury vztahující se k výuce přírodopisu a přírodovědy.

V lednu byla dokončena práce na výukových materiálech pro 4. – 9. ročník. Vznikly pracovní listy na exkurze pro všechny ročníky, Metodické pokyny pro vedení těchto exkurzí, publikace Příroda mého okolí včetně pracovních listů.

V nadcházejícím období 02/2014 – 01/2015 bude probíhat výuka podle těchto materiálů a budou zrealizovány přírodovědné exkurze pro jednotlivé ročníky.