Základní škola Holzova 1, Brno

Projekt EU – Příroda mého okolí

Přírodovědné exkurze – školní rok 2014/2015:

Novomlýnské nádrže – 7.B

Třída 7.B vyrazila 26. 1. na terénní exkurzi do Přírodní rezervace Novomlýnské nádrže (v rámci projektu „Příroda mého okolí“). Žáci poznávali přírodu neobvykle v zimním období, což byla pro mnohé nová zkušenost. Pozorovali jsme plno stop ve sněhu (liška, bažant, srnec, kachna…) a vodní ptactvo u kterého nebylo možné spočítat jeho počet. Na vodní ploše se pohybovaly v tisících. Díky stativovému monokuláru jsme mohli na velkou vzdálenost rozeznávat jednotlivé druhy. Doufali jsme, že uvidíme orla mořského a i to se nám podařilo.
Novomlýnské nádrže – 7.A

Třída 7.A vyrazila dne 27. ledna na terénní exkurzi do Přírodní rezervace Novomlýnské nádrže (v rámci projektu „Příroda mého okolí“). Žáci poznávali přírodu neobvykle v zimním období, což byla pro mnohé nová zkušenost. Pozorovali jsme plno stop ve sněhu (liška, bažant, srnec, kachna…) a vodní ptactvo u kterého nebylo možné spočítat jeho počet. Na vodní ploše se pohybovaly v tisících. Díky stativovému monokuláru jsme mohli na velkou vzdálenost rozeznávat jednotlivé druhy. Doufali jsme, že uvidíme orla mořského a i to se nám podařilo.
Národní park Podyjí – 8.B

Díky projektu „Příroda mého okolí“ jsme 25. listopadu s třídou 8.B navštívili NP Podyjí. Exkurze byla zaměřená hlavně na savce, ale neopomněli jsme ani na ostatní krásy tamní přírody. Velkým zážitkem bylo pozorování dvou vyder pohybujících se podél břehu Dyje..
Národní park Podyjí – 8.A

Díky projektu „Příroda mého okolí“ jsme 24. listopadu s třídou 8.A navštívili NP Podyjí. Exkurze byla zaměřená hlavně na savce. Na břehu řeky Dyje jsme narazili na zvířecí cestičku, na které jsme poznali a následně také vytvořili sádrové odlitky srní a prasečí stopy.
Rudické propadání – 9.A

V pondělí 13. října žáci 9.A vyrazili na exkurzi do Rudického propadání, která je realizována v rámci Projektu „Příroda mého okolí“. Dozvěděli se plno zajímavých informací o jeskynním systému v Moravském krasu. Podívali jsme se taky do již nepoužívaného kaolínového lomu Seč.
Rudické propadání – 9.B

V úterý 7. října žáci 9.B vyrazili na exkurzi do Rudického propadání, která je realizována v rámci Projektu „Příroda mého okolí“. Dozvěděli se plno zajímavých informací o jeskynním systému v Moravském krasu. Podívali jsme se taky do již nepoužívaného kaolínového lomu Seč.
CHKO Pálava

Dne 30. 9. proběhla terénní exkurze v rámci Projektu „Příroda mého okolí“. Tato exkurze byla specifická tím, že z každého ročníku (4.-9.) byli vybráni dva nejlepší žáci, kteří mají opravdový zájem o přírodu. Věkové rozdíly mezi žáky nebyly překážkou, ba právě naopak se vytvořila velmi příjemná atmosféra, kde si všichni navzájem pomáhali nejenom při plnění pracovních listů, ale i při zdolávání náročnějších terénních překážek. Cílové místo exkurze bylo CHKO Pálava, kde jsme se vydali po Naučné stezce Děvín. Navštívili jsme zříceninu hradu Děvičky, míjeli jsme skály Martinka, Špunt, Trůn, Skalní město na kotli. Další zastávkou byla NPR Křivé jezero, kde jsme viděli mnoho pobytových znaků zvěře a několik druhů obojživelníků.
CHKO Moravský kras

V rámci projektu „Příroda mého okolí“ jsme se vydali do CHKO Moravský kras. Na exkurzi byli vybráni vždy dva nejlepší žáci z každé třídy (4.-9.ročník), kteří si ji svými znalostmi zasloužili. Navštívili jsme Macochu, Punkevní jeskyně a okolí.

Přírodovědné exkurze – školní rok 2013/2014:

Kamenný vrch

Žáci šesté třídy navštívili lokalitu s největším počtem konikleců na světě a díky naučné stezce se mohli dozvědět řadu dalších informací o životě v této přírodní rezervaci.
Stránská skála

Žáci 4. ročníku navštívili lokalitu Stránská skála (Národní přírodní památka). Žáci se seznámili s jedinečným přírodním prostředím oblasti, které je významné svojí vysokou botanickou hodnotou, četnými paleontologickými i archeologickými nalezišti, krasovými jevy i jeskyněmi.
Hádecká planinka

Žáci 5. ročníku navštívili lokalitu Hádecká planinka (Národní přírodní rezervace), která je součástí nejjižnějšího výběžku chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Žáci se seznámili s jedinečným přírodním prostředím oblasti, které je tvořeno řadou malebných zákoutí, bohatství rostlin a živočichů i zajímavou geologickou skladbou kopce i jeho okolí. .
Národní park Podyjí

Terénní exkurze žáků 8. ročníku do Národního parku Podyjí.
Novomlýnské nádrže

Terénní exkurze žáků 7. ročníku do Přírodní rezervace Novomlýnské nádrže byla zaměřena na střední část, tedy Věstonickou nádrž, která je brána jako významná lokalita díky své velké rozmanitosti ptactva. Exkurze proběhla v rámci projektu „Příroda mého okolí“. Viděli jsme i plno květeny, hmyzu, plazů, obojživelníků. Štěstí nám přálo a pomocí dalekohledů jsme pozorovali dva plující bobry evropské. Mezi pozorované ptáky patří za zmínku: volavka popelavá, moták pochop, rákosník obecný, racek chechtavý, skorec vodní, čírka modrá, polák velký a další. .
Rudické propadání

Geologicky zaměřená terénní exkurze žáků 9. ročníku do Rudického propadání a do nádherného pískovcového lomu.