Základní škola Holzova 1, Brno

Organizační pokyny k přijímacímu řízení 2017/2018

V průběhu školního roku mohou žáci i rodiče řešit problematiku volby povolání s výchovnou poradkyní po telefonické domluvě na č. 544 210 097, nebo na alexanda.vokralova@zsholzova.cz.

V listopadu dostanou žáci devátého ročníku od výchovné poradkyně Atlas školství.

Informace o SŠ a nabízených oborech jsou také dostupné na internetových stránkách www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, http://www.nuov.cz/, v informačních centrech mládeže (ICM),na webu ministerstva školství www.msmt.cz.


V průběhu podzimu jsou připraveny akce, kterými se škola snaží ulehčit rozhodování budoucích absolventů:

13. 9. 2017 navštívili žáci devátých tříd Informační a poradenské centrum na Úřadu práce Brno – město k volbě povolání.

Dne 12. a 13.10.2017 se žáci 8. a 9. tříd zúčastní Veletrhu odborného vzdělávání v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu.

V pondělí 13.11. 2017 na naší škole proběhne Burza středních škol, kde mohou žáci a jejich rodiče získat podrobnější informace o možnostech studia na středních školách. Další informace lze získat na Veletrhu Středních škol v Brně v pátek 24. a v sobotu 25. 11. 2017. 

Rodiče žáků 9.tříd 13.11.2017 obdrží od výchovné poradkyně další informace o postupu přijímacího řízení na střední školy.


Všem žákům doporučujeme navštěvovat dny otevřených dveří na středních školách. Právě zde se často rozhodnou. Vhodné je navštívit více škol pro porovnání. Datum zjistíte na webové stránce SŠ nebo se obraťte na výchovného poradce. Dny otevřených dveří zahajují na vybraných školách již od poloviny září.

Žáci, kteří se rozhodli pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, podávají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 30.11.2017, na ostatní školy se přihlášky podávají do 31.3. 2018.

Jednotné státní přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka a matematiky k přijímacímu řízení na školní rok 2017/2018 se konají ve dvou termínech:

1. termín 12. 4. 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
                13. 4. 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín 16. 4. 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
                17. 4. 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín 10. 5. 2018
2. termín 11. 5. 2018

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia – lze konat přijímací zkoušku v období od 22.4. -30. 4. 2018. Dále se nevztahují na obory středních škol Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2.1. do 15. 1. 2018. Obory vzdělání na konzervatoři stanovily talentovou zkoušku od 15. 1. do 31. 1. 2018.