Základní škola Holzova 1, Brno

Organizační pokyny k přijímacímu řízení 2018/2019

V průběhu školního roku mohou žáci i rodiče řešit problematiku volby povolání s výchovnou poradkyní po telefonické domluvě na č. 544 210 097, nebo na nebo na alexanda.vokralova@zsholzova.cz.

V 2.11. dostali žáci devátého ročníku od výchovné poradkyně Atlas školství i s pokyny, jak s tímto Atlasem pracovat.

Informace o SŠ a nabízených oborech jsou také dostupné na internetových stránkách www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, http://www.nuov.cz/, v informačních centrech mládeže (ICM),na webu ministerstva školství www.msmt.cz.


V průběhu podzimu probíhají akce, kterými se škola snaží ulehčit rozhodování budoucích absolventů:

11. 9. a 12. 9. 2018 navštívili žáci devátých tříd Informační a poradenské centrum na Úřadu práce Brno – město k volbě povolání

V pondělí 12.11. 2018 na naší škole proběhne Burza středních škol, kde mohou žáci a jejich rodiče získat podrobnější informace o možnostech studia na středních školách.

Další informace lze získat na Festivalu vzdělávání- Veletrh středních škol v Brně na BVV OD 22. – 24. 11. 2018. 

7.12. organizuje výchovná poradkyně pro žáky 9. tříd Den kariérového poradenství, v rámci kterého se budoucí absolventi zamyslí v rámci různých aktivit a her nad svým budoucím povoláním, nad svým dalším životem i směřováním.


Rodiče žáků 9.tříd 12.11.2018 obdrží od výchovné poradkyně další informace o postupu přijímacího řízení na střední školy.

Všem žákům doporučujeme navštěvovat dny otevřených dveří na středních školách. Právě zde se často rozhodnou. Vhodné je navštívit více škol pro porovnání. Datum zjistíte na webové stránce SŠ nebo se obraťte na výchovného poradce. Dny otevřených dveří zahajují na vybraných školách již od poloviny září.

Žáci, kteří se rozhodli pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, podávají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 30.11.2018, na ostatní školy se přihlášky podávají do 1.3.2018

Jednotné státní přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka a matematiky k přijímacímu řízení na školní rok 2019/2020 se konají ve dvou termínech:

1. termín 12. 4. 2019 pro čtyřleté obory vzdělání
                16. 4. 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín 15. 4. 2019 pro čtyřleté obory vzdělání
                17. 4. 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín 13. 5. 2019
2. termín 14. 5. 2019

TTyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia – lze konat přijímací zkoušku v období od 22.4. -30. 4. 2019 Dále se nevztahují na obory středních škol Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2.1. do 15. 1. 2019. Obory vzdělání na konzervatoři stanovily talentovou zkoušku od 15. 1. do 31. 1. 2019.