Základní škola Holzova 1, Brno

Podpora vzdělávání na ZŠ Holzova

Reg.č.projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006914

Doba realizace projektu: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019 

Zaměření projektu:

  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
  • společné vzdělávání dětí a žáků
  • spolupráce s rodiči žáků
  • speciální školní pedagog
  • nové metody ve výuce