Základní škola Holzova 1, Brno

Výuka plavání

Metodika výuky zdokonalovacího a kondičního plavání

Obecný popis a smysl plavecké výuky

Zdokonalovací a kondiční plavání je realizováno v rámci volitelných předmětů s hodinovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Navazuje na základní plaveckou výuku uskutečněnou ve druhém a třetím ročníku. Hlavním smyslem výuky je dát možnost pravidelně sportovat na kondiční úrovni těm dětem, které se nechtějí věnovat závodní činnosti. Výhodou plavání je, že všestranně působí na organismus, rozvíjí tělesnou zdatnost a upevňuje zdraví.


Cíle plavecké výuky

  • posílit a zdokonalit techniku plaveckých způsobů
  • rozvíjet pohybové schopnosti ve vodě, především vytrvalost, částečně i silové, rychlostní a koordinační schopnosti
  • seznámit s dalšími plaveckými způsoby (motýl, znak soupaž, ..)
  • rozšířit plavecké vzdělání v rámci vodních sportů, potápění, plavání s ABC..
  • seznámit s dovednostmi z oblasti aplikovaného plavání (záchranné plavání, zdravotní plavání)

Plavecká výuka je rozdělena do těchto tématických okruhů

  • technika základních plaveckých způsobů (kraul, prsa, znak)
  • výkonnost a rozvoj vytrvalosti (kondiční trénink)
  • další techniky plaveckých způsobů (motýl, znak soupaž, plavání pod vodou, plavání s ploutvemi)
  • vodní sporty, potápění a skoky do vody, obrátky
  • záchranné plavání (záchranářský kraul, tažení tonoucího, skok do neznámé vody, sebezáchranné plavání, plavání v oblečení)


Veškeré činnosti v rámci výuky plavání jsou svým rozsahem a náročností voleny tak, aby odpovídaly věku a plavecké vyspělosti našich svěřenců.Harmonogram plavecké výuky během školního roku

Září opakování plaveckých způsobů (kraul, znak)
dohlížení na správnost techniky plaveckých způsobů a oprava nejčastějších chyb pomocí různých plaveckých cvičení
nácvik záběru kraulových, znakových nohou s plaveckou deskou, bez desky
zdokonalování techniky splývání
Říjen opakování plaveckého způsobu (prsa)
dohlížení na správnost techniky plaveckého způsobu a oprava nejčastějších chyb pomocí různých cvičení
nácvik záběrů prsových nohou s plaveckou deskou, bez desky
technika plavání pod vodou
Listopad zvyšování plavecké výkonnosti, rozvíjení vytrvalosti pomocí kondičního tréninku – pyramidové plavání
nácvik souhry všech plaveckých způsobů
využití různých technik plaveckých způsobů při vodních hrách a sportech
skoky do vody, startovní skoky
Prosinec kontrolní měření rychlostních, vytrvalostních disciplín, měření vzdálenosti uplavané pod vodou
nácvik orientace a koordinace ve vodě pomocí soutěží a her
lovení puků ze dna
Leden seznámení se s novou plaveckou technikou motýl
nácvik pohybu dolních končetin a trupu
nácvik pohybu horních končetin
nácvik dýchání a souhry
Únor opakování plaveckého způsobu (motýl)
dohlížení na správnost techniky plaveckého způsobu a oprava nejčastějších chyb pomocí různých cvičení
zvyšování plavecké výkonnosti, rozvíjení vytrvalosti pomocí kondičního tréninku – polohový závod
nácvik souhry všech plaveckých způsobů
Březen využití různých technik plaveckých způsobů při vodních hrách a sportech
skoky do vody, startovní skoky
nácvik startů a obrátek
plavání s ABC (plavecká maska, šnorchl, ploutve)
Duben plavání s ABC (plavecká maska, šnorchl, ploutve)
lovení předmětů ze dna s využitím ABC
vylévání vody z masky
vytrvalostní plavání s ABC
Květen seznámení se s záchranným plaváním (pravidla, postup, základy první pomoci)
nácvik záchranářského kraulu
skok do neznámé vody
nácvik záchranné akce pomocí záchranářského cvičení, her a soutěží
Červen seznámení se s prvky sebezáchrany (vznášení, znak soupaž)
nácvik tažení tonoucího
plavání v oblečení
výstupní kontrolní měření


Vypracovala: Mgr. Petra Vlková