Základní škola Holzova 1, Brno

Základní údaje

Organizační struktura školy

ZŠ Holzova má dvě budovy:

  • Pohankova 5, kde jsou umístěny 1. – 2. třídy, 4 oddělení školní družiny a výdejna obědů pro žáky 1. – 2. tříd.
    Tel.: 544 211 420 

  • Holzova 1, kde jsou umístěny 3. – 9. třídy, školní kuchyně a školní bazén.
    Tel.: 544 210 097  ... omluvy absence žáků, vzkazy, atd.
    Tel.: 544 231 208  ... jídelna – Holzova (stravenkářka – přihlašování, odhlašování obědů)

Odkaz na mapu