Základní škola Holzova 1, Brno

Objednávání obědů přes internet

Vážení rodiče,
v současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat obědy prostřednictvím internetu. Pro registraci strávníků a pro objednávání obědů na internetu postupujte podle následujících pokynů.


Registrace služby

Osobně nebo telefonicky v kanceláři stravenkářky p. Holoubkové. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání obědů na internetu, Vaše přístupové jméno (uživatele) a heslo.

Musíte zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat zprávy (např. potvrzení objednávky, měsíční přehled).

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.


Objednávání obědů

Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat obědy též na internetu na adrese:

www. strava.cz

Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplníte a potvrdíte položku Zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby. Nyní jste nasměrováni do „své“ jídelny.

Vyplníte a potvrdíte položky Uživatel,Heslo, a můžete objednávat obědy.

Pro objednávání obědů potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Odhlášky nejpozději do 13,00 hod. předcházejícího dne. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

Ze systému se odhlásíte potvrzením položky Odhlášení.