Základní škola Holzova 1, Brno

Objednávání obědů přes internet

Vážení rodiče,
v současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat obědy prostřednictvím internetu. Pro registraci strávníků a pro objednávání obědů na internetu postupujte podle následujících pokynů.


Registrace služby

Osobně nebo telefonicky v kanceláři stravenkářky p. Holoubkové. Zde obdržíte Vaše přístupové jméno (uživatele) a heslo.


Objednávání obědů

Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat obědy též na internetu na adrese:

Interní objednávání obědů