Základní škola Holzova 1, Brno

Informace

Informace ke stravování pro rodiče žáků 1. tříd ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,
spolu s vedoucí školní jídelny Vám předkládáme základní informace o možnosti a podmínkách školního stravování Vašich dětí:


Cena oběda pro žáky 1. – 4. tříd: 25,– Kč


Výdej obědů pro žáky 1. – 2. tříd, 3.A, 3.B, 3.C a školní družinu se provádí ve výdejně stravy na Pohankově ulici.

Výdej obědů pro žáky 3.D, 4. – 9. tříd je v jídelně budovy Holzova.

Placení: bezhotovostně formou trvalých příkazů – zálohově, vyúčtování přeplatků 1x ročně, zpravidla po skončení školního roku.


Platbu je vždy nutné provést mezi 10. – 20. v měsíci (na měsíc následující) a je nutné zadat variabilní symbol strávníka.


Číslo účtu: 22838621/0100

Změna: u inkasních plateb České spořitelny z důvodu ukončení poskytování služby (předávání dat) s Českou spořitelnou rušíme od 1. 12. 2018 způsob platby inkasem. Platba na prosinec 2018 bude ještě provedena 23. 11. 2018.Platbu nelze provádět v hotovosti !!!Přihlášky: osobně v kanceláři stravenkářky paní Holoubkové v průběhu června 2018(v jídelně školy na Holzově ulici),dále potom ve dnech 27. a 30. 8. 2018 od 9.00 do 12.00 hod., 28. a 29. 8. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin.

Bližší informace Vám rády poskytnou pracovnice školní jídelny :

stravenkářka pí Holoubková Marcela – tel. 544231208 
vedoucí školní jídelny pí Lenka Pávková – tel. 544211256, 733531870