Základní škola Holzova 1, Brno

Soutěže a akce:

Malujeme po síti

Žáci 5. a 6. tříd se účastní mezinárodní výtvarné soutěže Malujeme po síti pořádanou Českým rozhlasem v kategorii počítačová grafika. V ve školním roce 2012/2013 jsme měly tři finalistky soutěže a v roce 2013/2014 dvě finalistky. Obrázek Karin Kapounové byl vybrán mezi 30 nejlepších na cenu Veřejnosti. Ve školním roce 2014/2015 byly mezi finalisty zařazeny čtyři práce našich žáků v kategorii počítačová animace.


PaySecCup

Žáci 7. ročníku naší školy se každoročně zapojují do vědomostní soutěže PaySecCup. Zdokonalují se ve vyhledávání informací na internetu, učí se kritickému myšlení a prohlubují své znalosti z různých oblastí. V letošním školním roce je důraz kladen na finanční gramotnost.


Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, registrovaná Ministerstvem školství. Informatický bobr se pořádá po několik let v řadě zemí, mj. u všech našich sousedů. Soutěž vznikla v Litvě v roce 2004 a má své mezinárodní stránky – www.bebras.org. Ve školním roce 2014/2015 proběhl již sedmý ročník soutěže, do kterého se opět zapojili i žáci naší školy a dosáhli výborných výsledků.


Safer Internet Day

Naše škola se každoročně připojuje k mezinárodní akci Den bezpečnějšího internetu. Tuto osvětovou kampaň každoročně pořádá mezinárodní síť Insafe. Pro žáky 6. ročníku připravujeme besedu na aktuální téma.