Základní škola Holzova 1, Brno

Fotogalerie 2017/18

Beskydy, Velké Karlovice, Tabačka

Zimní školy v přírodě – Expedice mamut 2018 – se zúčastnili žáci 2.A a 2.B. (zobrazit)
Adventní koncert

Příjemnou vánoční atmosféru navodily školní pěvecké sbory Cvrčci 1 a Cvrčci 2 z Pohankovi, DoTicha a Charlieho andílci na Adventním koncertě, který se konal na Dělňáku v Líšni. (zobrazit)
Čertovské rojení

Členové Žákovské rady se v úterý 5. 12. chopili Čertovského rojení na Pohankové, v mateřské škole na Trnkové a na Holzové. (zobrazit)
Vánoční jarmark

Čas Vánoc je spojený s tradicemi a zvyky. Náš Vánoční jarmark je již také tradicí. (zobrazit)
Soutěže ve šplhu na 1.stupni

Ve středu 22. listopadu se konalo na ZŠ Krásného obvodní kolo soutěže ve šplhu pro 3. – 5. třídy. Městské finále se konalo 30. listopadu na ZŠ Svážná. (zobrazit)
Výlet 5. tříd do Prahy

V úterý 28. 11. si páťáci udělali výlet do Prahy. Vše, co se o ní učili ve vlastivědě si prohlédli na vlastní oči a dozvěděli se i další zajímavé informace. (zobrazit)
Brněnská pověst

Dne 27. 11. 2017 se třída 6.B zúčastnila akce v Labyrintu – studiu dramatické výchovy. Program byl zaměřen na brněnskou pověst Proč na Petrově zvoní poledne v 11 hodin. (zobrazit)
Dějepisná exkurze do Prahy

Nedávno naše škola uspořádala literární a dějepisnou exkurzi do Prahy. Exkurze byla pořádána pro žáky devátých tříd jako závěrečný výlet. (zobrazit)
Návštěva České televize

Ve čtvrtek 16. 11. dívky z 9.B navštívily Českou televizi v Brně. (zobrazit)
2. místo ve florbalu

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 odehrály žákyně 6. a 7. tříd florbalový turnaj brněnských škol. (zobrazit)
Podivuhodný příběh ztraceného deníku

Žáci 6.A navštívili interaktivní hernu v Muzeu ve Šlapanicích zaměřenou na Atlas neobyčejných ptáků. (zobrazit)
Výukový program Chameleon Leon

Děti z 1.C navštívily program ,,Chameleon Leon“, který probíhal na Přírodovědné stanici Kamenačky. (zobrazit)
Podzimní halloweenské odpoledne v družině

Letos nám pan kouzelník očaroval dny a halloweena jsme oslavili o pár dní později. (zobrazit)
Návštěva Červeného kříže

Dne 2. listopadu naši školu navštívila Mezinárodní zdravotnická organizace Červený kříž. (zobrazit)
Druháci vyrazili do Soběšic na Jezírko

Program Dřevěný svět dětem přiblížil život stromů, jejich využití, zkoumali život brouka tesaříka. (zobrazit)
Soustředění se školním pěveckým sborem DoTicha

Letos jsme se školním pěveckým sborem DoTicha uspořádali soustředění už v říjnu, abychom mohli pracovat jak na vánočním, tak celoročním repertoáru. V krásném prostředí Hálova mlýna a v kouzelných kulisách babího léta se nám zpívalo a hrálo opravdu báječně. (zobrazit)
Kouzelné odpoledne v družině

V pondělí 30. října nám vykouzlil úsměv na tváři kouzelník Reno. (zobrazit)
Výukový program Noviny

17. října se členové žákovské a redakční rady zúčastnili výukového programu Noviny ve Středisku volného času Legáto. (zobrazit)
Komunikace a spolupráce

V úterý 17. 10. se žáci třídy 6.A opět vydali do Saleska a prožili zde příjemné dopoledne na adaptačním programu Aktif. (zobrazit)
Návštěva v družině

17.října k nám přijeli na besedu manželé Slovíčkovi, kteří doma chovají hady a šneky (achatiny). (zobrazit)
Pasování prvňáčků

Žáci 1.C a 1.D navštívili 6.října líšeňskou knihovnu, kde je královna pasovala na čtenáře. (zobrazit)
Lamacentrum 1.C, 1.D

Dne 27. září se třídy 1.C a 1.D vydaly do Lamacentra. Nejen, že se dozvěděli mnoho o původu zvířat, ale zkusili si je i nakrmit. (zobrazit)
Adaptační kurz 6.B, 6.C

25. září se žáci 6.B a 6.C vydali na třídenní adaptační kurz v doslova pohádkovém prostředí rekreačního střediska Březová. (zobrazit)
Prohlídka káznice

Bývalá káznice z konce 18. století byla cílem prohlídky žáků 8. a 9. tříd ve dnech 21. a 22. 9. (zobrazit)
Bramborový den

Bramborové hrátky pro 1., 2., a 3. třídy na zahradě školy. Starší žáci z 6. až 9. tříd zajistili 25 stanovišť, kde mladší spolužáci radostně plnili zadané úkoly. Odměnou všem byl sladký perník, brambory na loupačku s máslem a skvělé zážitky. (zobrazit)