Základní škola Holzova 1, Brno

Projekt EU – Za poznáním do světa technické výchovy

Název projektu: ZA POZNÁNÍM DO SVĚTA TECHNICKÉ VÝCHOVY

Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1265

Období realizace: 1.9.2015 – 31.12.2015

Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzděláváníŠablona č. 1

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Byly zakoupeny stavebnice Merkur různé obtížnosti, aby stavebnice mohli využívat žáci prvního i druhého stupně. Žáky práce se stavebnicemi velice baví, rozvíjí si jemnou motoriku, ale i prostorovou představivost a fantazii.Žáci 7. ročníku se v rámci projektového vyučování zúčastnili 17.12.2015 výroby „krmítka se zásobníkem“. Celý projekt trval 4 vyučovací hodiny. Žáci se do výroby zapojili s nadšením a vše je moc bavilo, i přesto, že se s některými činnostmi setkali poprvé. Jejich motorika horních končetin značně pokulhávala v manipulaci s nářadím. Pod odborným dohledem vyučujícího proběhlo vše v naprostém pořádku.
Šablona č. 2

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

16 učitelů naší školy se zúčastnilo kurzů drátkování, ve kterých se seznámili s technikou drátkování, získali informace o používaném materiálu, o nástrojích k práci s drátem, o možnostech práce s dětmi. Získané znalosti a dovednosti využili na prvním i druhém stupni, ocenili zaměření na jemnou motoriku dětí bez rozdílu věku. Děti byly nadšené.