Základní škola Holzova 1, Brno

Digitální učební materiály

Základní škola zpracovala v rámci šablony I/2 DUMy pro:

3. ročník Český jazyk Čtení s porozuměním Šárka Prokešová
2. ročník Prvouka Prvouka hrou Šárka Prokešová
3. ročník ČJ – žáci se SPU Čtení s porozuměním děti s SPU Lucie Vondráčková
3. ročník Prvouka Zábavná prvouka Lucie Vondráčková
4. ročník Český jazyk Líšeňské pohádky Blanka Pohlová,
Drahomíra Němečková
5. ročník Vlastivěda Brněnské pověsti Blanka Pohlová,
Drahomíra Němečková
6. ročník Český jazyk Literatura pro 6. ročník Nela Mládková
7. ročník Český jazyk Literatura pro 7. ročník Nela Mládková
8. ročník Český jazyk Literatura do 19. století Martina Trčková
9. ročník Český jazyk Literatura 20. století Martina Trčková
6. ročník Dějepis Pravěk a starověk Martina Trčková
7. ročník Dějepis Středověk Martina Trčková
8. ročník Dějepis Novověk Martina Trčková
9. ročník Dějepis Dějiny 20. století Martina Trčková
8. ročník Hudební výchova Romantismus Klára Maršíková
7. ročník Občanská výchova Občanská výchova pro 7. ročník Klára Maršíková

Základní škola zpracovala v rámci šablony IV/2 DUMy pro:

6. a  7. ročník Aritmetika pro 6. a 7. ročník Miroslava Malíková Miroslava Malíková
6. a  7. ročník Geometrie pro 6. a 7. ročník Miroslava Malíková Miroslava Malíková

Základní škola zpracovala v rámci šablony V/2 DUMy pro:

6. ročník Přírodovědný seminář Člověk v přírodě Michal Marván
8. ročník Přírodovědný seminář Člověk a jeho smysly Michal Marván
7. ročník Fyzikální seminář Dynamika Slávka Mašková
7. ročník Fyzikální seminář Pohyb látek a těles Slávka Mašková
6. ročník Regionální výchova Dějiny města Brna Dagmar Poláková
6. ročník EVVO Ekologická výchova Dagmar Poláková