Základní škola Holzova 1, Brno

Informace

Informace o školní družině (ŠD), budova Pohankova

Provoz školní družiny ve školním roce, tj. od 4. 9. 2017 do 29. 6. 2018:
pondělí – pátek 6.00 – 17.00 hodin.

Zápis do ŠD pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve dnech:
29. 8. a 30. 8. 2017 od 9.00 do 17.00 hodin ve školní jídelně v budově na Holzově 1. 

Přijímání do školní družiny probíhá podle pravidel platných pro základní školy v Líšni – viz informace.

Poplatek za ŠD, stanovený ÚMČ Brno-Líšeň, činí: 150,– Kč měsíčně (v odůvodněných případech mohou rodiče požádat ředitele školy o prominutí platby).

Poplatek se platí pololetně (750,– Kč), nebo na celý školní rok (1500,– Kč) převodním příkazem z Vašeho účtu na účet ŠD – čís. 131938621/0100, variabilní symbol bude předán při přihlašování, nebo v hotovosti vychovatelce ŠD proti potvrzení – nejpozději do 18. 9. 2017.


Pro pobyt dětí v ŠD je vhodné dát dětem převlečení na zahradu, nejlépe v plátěném pytlíku, vše důkladně podepsané !!!Vedoucí vychovatelka: Jana Šmedková, tel. 544211420