Základní škola Holzova 1, Brno

Informace

Informace o školní družině (ŠD), budova Pohankova

Provoz školní družiny ve školním roce, tj. od 3. 9. 2018 do 28. 6. 2019:
pondělí – pátek 6.00 – 17.00 hodin.

Zápis do ŠD pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve dnech:
28. 8. a 29. 8. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin ve školní jídelně v budově na Holzově 1. 

Přijímání do školní družiny probíhá podle pravidel platných pro základní školy v Líšni – viz informace.

Poplatek za ŠD, stanovený ÚMČ Brno-Líšeň, činí: 150,– Kč měsíčně (v odůvodněných případech mohou rodiče požádat ředitele školy o prominutí platby).

Poplatek se platí pololetně (750,– Kč), nebo na celý školní rok (1500,– Kč) převodním příkazem z Vašeho účtu na účet ŠD – čís. 131938621/0100, variabilní symbol bude předán při přihlašování, nebo v hotovosti vychovatelce ŠD proti potvrzení – nejpozději do 14. 9. 2018.


Pro pobyt dětí v ŠD je vhodné dát dětem převlečení na zahradu, nejlépe v plátěném pytlíku, vše důkladně podepsané !!! Hromadí se nám pravidelně neidentifikovatelné oblečení, ke kterému se nehlásí děti, ani následně rodiče!Vnitřní řád a režim školní družiny (formát PDF)

Vedoucí vychovatelka: Jana Šmedková, tel. 544211420