Základní škola Holzova 1, Brno

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.
Naše školní družina má 7 oddělení s kapacitou 200 dětí. Oddělení nejstarších dětí je v hlavní budově na ulici Holzova. Zbylá oddělení sídlí v budově na Pohankově ulici. U školy je velká a dobře vybavená zahrada. V letošním roce jsme zainvestovali do zmodernizování tříd, vybavili je relaxačními sedačkami, nakoupili spoustu nových her…

Poloha školy nám umožňuje rekreační vycházky do nedalekého Mariánského údolí, ke Kostelíčku, do lesů v okolí Líšně. S dětmi navštěvujeme knihovnu, solnou jeskyni, muzea, planetárium…Každoročně za námi přijíždí s programem „Sférické kino“.

V rámci rozšíření činnosti školní družiny nabízíme dětem rukodělný kroužek.

Do školních kroužků a výuky nástrojů ZUŠ Trnkova, které jsou vyučovány v rámci jedné budovy, jsou děti uvolňovány a mají možnost se vrátit zpět.

Doufáme, že pobyt ve školní družině bude pro děti příjemně stráveným časem.


Děkujeme a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Kolektiv vychovatelek školní družiny