Základní škola Holzova 1, Brno

Cvrčci – přípravný sboreček

Cvrčci 1

Jsme sboreček malých zpěváků z prvních tříd naší školy. Letos se seznámíme nejen spolu, ale i se spoustou pěkných písniček. Naučíme se také využívat při zpěvu rytmických doprovodů nejrůznějších typů perkusí. Zjistíme během tohoto roku také to, že je kolem nás mnoho předmětů, na které se dá hrát :-). Poprvé nás uslyšíte na Vánočním koncertu v kostele sv. Jiljí v Líšni. Už se moc těšíme.Cvrčci 2

Jsme školní pěvecký sbor složený ze žáků 2. a 3. ročníku. Začali jsme spolu hudebně tvořit od školního roku 2013/2014. Rádi zpíváme a doprovázíme se na různé hudební i rytmické nástroje. K rytmickému doprovodu písniček zkoušíme využívat také předměty, které jsou určeny k jinému využití např. valcha, PET lahve, igelitové sáčky,.....:-)Zápisky z  hudebního života Cvrčků najdete na http://lenka-hruba.webnode.cz/cvrcci-2/akce-cvrcci-2/.