Základní škola Holzova 1, Brno

Výuku anglického jazyka nabízíme:

  • od 1. ročníku v rámci nepovinného předmětu jednu hodinu týdně
  • od 3. ročníku jako povinný předmět tři hodiny týdně
  • ve 4. a 5. ročníku posilujeme hodinovou dotaci, výuka probíhá čtyři hodiny týdně
  • od 7. třídy angličtina pro žáky s SPU v rámci předmětu 2. cizí jazyk

Od 6. ročníku jsou žáci rozděleni do skupin podle úrovně jazykových znalostí, což umožňuje efektivnější práci ve skupinách, rozšíření učiva pro nadanější žáky a naopak cílené upevňování základů pro žáky s výukovými problémy.V případě, že se Vám nedaří spustit CD z pracovního sešitu, zkontrolujte nastavení z přílohy 1. CD je nutné otvírat v programu Mozilla Firefox a nainstalovaným Flash Playerem. Další možností je spouštět CD přímo výběrem souboru ve složce na CD (příloha 2). V příloze 3 je ukázka správně otevřeného CD.
Pokud CD ani přes uvedená opatření nejde spustit, obraťte se, prosím, na zástupce nakladatelství OUP pana Radima Sedláka, který Vám poradí s Vaším konkrétním počítačem. Kontakt: radim.sedlak@oup.comUčebna angličtiny