Základní škola Holzova 1, Brno

Výuku anglického jazyka nabízíme:

 • od 1. ročníku v rámci nepovinného předmětu jednu hodinu týdně
 • od 3. ročníku jako povinný předmět tři hodiny týdně
 • ve 4. a 5. ročníku posilujeme hodinovou dotaci, výuka probíhá čtyři hodiny týdně
 • od 7. třídy angličtina pro žáky s SPU v rámci předmětu 2. cizí jazyk

Od 6. ročníku jsou žáci rozděleni do skupin podle úrovně jazykových znalostí, což umožňuje efektivnější práci ve skupinách, rozšíření učiva pro nadanější žáky a naopak cílené upevňování základů pro žáky s výukovými problémy.Pokud CD nerozjedete, můžete se připojit přímo na internetu:

 1. ročník: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
 2. ročník: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
 3. ročník: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
 4. ročník: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
 5. ročník: https://elt.oup.com/student/englishplus/starter/?cc=cz&selLanguage=cs
 6. ročník: https://elt.oup.com/student/englishplus/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
 7. ročník: https://elt.oup.com/student/englishplus/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
 8. ročník: https://elt.oup.com/student/englishplus/level3/?cc=cz&selLanguage=cs
 9. ročník: https://elt.oup.com/student/englishplus/level4/?cc=cz&selLanguage=csUčebna angličtiny